West.

HOME

Volgende
vergadering
Maandblad Waarom
Waardevol Tiel
Lid voor € 12,-

 

> Noord

> West

> Binnenstad

> Oost

> Buiten

> Tiel Breed

 

> Opinies

> Achtergronden

> Monumenten

> Foto's

> Bomen

 

Link naar
oude ansichten

 

 

 

Reactie gemeente:
vanaf 30 maart ligt het bestemmingsplan Tiel West 6 weken ter inzage.

De raad heeft besloten om dit onderwerp aan te houden en nogmaals te bespreken in de
commissie Ruimte van 24 januari 2012. De commissiebespreking zal z

 

Op 27 september 2011 is door de commissie Ruimte het onderwerp "Ontwerp
bestemmingsplan Tiel West" besproken.
In verband met uw betrokkenheid hierbij, nodig ik u uit deze vergadering bij te wonen. U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune.

 

Zienswijze Ontwerp Bestemingsplan Tiel West definitief  3 mei 2011.Onze zienswijze is niet door het college overgenomen. De afwijzing van onze visie is door het college met motieven onderbouwd. Omdat deze onderbouwing naar onze menig geen of onvoldoende recht doet aan enkele onderdelen van onze zienswijze handhaven......

 

Inspraak bestemmingsplan Tiel West,   1 december 2010.  Geacht College,

Waardevol Tiel waardeert het dat plannen voor bebouwing in de Plantage en het z.g. Tielsma-terrein nu van de baan zijn.
Dode Linge
:  Ernstig bezwaar hebben .......
Ter Navolging:  Wij hebben evenzeer bedenkingen .....
Monumenten:  Hoewel het behoud van monumentale waarden ......
Parkeren: Wij zien graag een oplossing voor de overlast van het parkeren bij de moskee in Tiel West, ......
Fietspaden: Wij missen in het bestemmingsplan de nodige, snelle en veilige fietsroutes. ....
Schaarsdijkweg: Het gebied tussen de Schaarsdijkweg en de spoorlijn .......
Tot slot, Waardevol Tiel is graag bereid één en ander mondeling nader toe te lichten.
de gehele brief

Ontwerp bestemmingsplan Parapluplan Archeologie
 
Wij zien niet in waarom in het Parapluplan het bestemmingsplan Binnenstad niet is meegenomen. Het is ons niet duidelijk waarom de juridische procedure die tot onze spijt loopt, impliceert dat u het bestemmingsplan niet .......