WAT WILLEN WIJ /  WELKOM

 

JUBILEUMUITGAVE 
     FEBRUARI 2011

Terugblik en korte vooruitblik
na 35 jaar activiteiten voor behoud van natuur, milieu en culuurhistorie ter gelegenheid van ons mini-symposium

Foto's

JUBILEUM  35 jaar 
actief voor Tiel

Het Verleden Heeft Een Toekomst

Dit verhaal is te lezen door hier te klikken.

Presentatie door Peter Schipper. Niet drammen maar discussie aanzwengelen.
Al 35 jaar luis in de pels.

Interview Stad Tiel
 29 juni 2011.

 

 

 

Waardevol Tiel is een vereniging die aandacht vraagt voor het behoud van cultuurhistorie en de kwaliteit van de leefomgeving in Tiel.

De cultuurhistorie en de leefomgeving van Tiel staan onder druk.

Monumentale panden, oude akkerstructuren, archeologisch waardevolle terreinen verdwijnen of worden aangetast.

De kwaliteit van het milieu, de natuur en het landschap gaan ons aan het hart. Wij willen er voor zorgen dat Tiel een stad blijft met haar eigen historische identiteit, in een groene natuurrijke omgeving waar het goed toeven is.

 

Waardevol Tiel is een werkgroep. Dat wil zeggen dat wij de actuele ontwikkelingen in en om Tiel volgen en inspelen op toekomstige kansen.

Wij proberen alternatieven te schetsen, roepen daarvoor de hulp van externe deskundigen in en gaan de discussie aan. Wij zoeken de samenwerking met andere betrokken instellingen, organisaties en overheden

 

 

 WAARDEVOL TIEL werkgroep voor cultuurhistorie en leefomgeving.

 

is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het behouden en beschermen van de cultuurhistorie, monumenten en de kwaliteit van natuur, milieu en landschap in Tiel en omgeving.

 

Het “merk” milieuwerkgroep Tiel is sinds 1976 in gebruik.

De discussies die leiden tot een naamsverandering hebben tot dusverre gecentreerd rond de appresciatie van het begrip “milieuwerkgroep” als te actie gericht.

Dat is in zoverre opmerkelijk omdat bij de oprichting van de werkgroep destijds bewust ook al afstand genomen is van het begrip “actiegroep”.

Dwingender is de vaststelling dat de milieuwerkgroep in haar werk op enige afstand is komen te staan van het milieu, was het voorheen het napluizen van hinderwetvergunningen een belangrijke klus, allengs is het werk veel meer in de richting van ruimtelijke ordening,  bescherming van cultuurhistorisch erfgoed en monumenten, natuur en landschap komen te liggen.

 

Naam en identiteit

Wanneer je probeert de identiteit van de groep in woorden te vangen  dan spelen de volgende termen een rol:

 

  • Vrijwilligersorganisatie
  • Natuur
  • Landschap
  • Cultuurhistorie
  • Monumenten
  • Milieu
  • Advisering
  • Ideeën
  • Tiel en directe omgeving