Volgende vergadering.

HOME

Volgende
vergadering
Maandblad Waarom
Waardevol Tiel
Lid voor 12,-

 

> Noord

> West

> Binnenstad

> Oost

> Buiten

> Tiel Breed

 

> Opinies

> Achtergronden

> Monumenten

> Foto's

> Bomen

 

Link naar
oude ansichten

 

 

 

Vergaderingen  2018Vergaderplaats en tijd: 

                      

Kerkstraat 32

14.00 uur

zaterdag 3 november.
zaterdag 1 december.

 

     

Agenda voor  3 november 2018  Waardevol Tiel
Kerkstraat 32  14.00

Opening.
Notulen 6 oktober 2018.
Afspraken van vorige vergadering.
Mededelingen en stukken.
Vaststellen extra agendapunten.
Voortgang kiosk.
Archiefonderzoek havenkraan.
Wat verder ter tafel komt.
Rondvraag en afspraken.
Sluiting.