Tiel Breed.

HOME

Volgende
vergadering
Maandblad Waarom
Waardevol Tiel
Lid voor € 12,-

 

> Noord

> West

> Binnenstad

> Oost

> Buiten

> Tiel Breed

 

> Opinies

> Achtergronden

> Monumenten

> Foto's

> Bomen

 

Link naar
oude ansichten

 

 

Datum: 28 april 2014
Inspraak bedrijventerrein Medel,
"Het verdient nog steeds aanbeveling om geen ontwikkelingen in gang te zetten zolang er nog geen zicht is op een aantrekkende markt. Dat betekent concreet dat er op dit moment geen aanleiding is om zachte plannen om te zetten naar uitgeefbaar terrein."
lees verder: Zienswijze GNMF en Waardevol Tiel bedrijventerrein Medel

januari 2013
Beste mensen, 
De kwestie over de bomenkap en vernietiging van roekennesten aan de Echteldsedijk woedt nog steeds. De bijgaande brief (14 jan 2013) , met wat kleine weglatingen, is recent naar de gemeente gestuurd als reactie op het standpunt van het College, de kwestie  met de bomenkap zal samen met deze brief 28 februari op verzoek van GroenLinks nogmaals in de commissie Bestuur besproken worden.

Er is inmiddels wel een reactie van de landelijke inspectie die dan weer niet aangekomen zou zijn bij de gemeente. ook is er een gesprek geweest van de mensen van de klankbordgroep met John Rozema, de ambtenaar die de klankbordgroep coördineerde en zijn baas Henk Udo, men heeft min of meer toegegeven dat er veel fouten zijn gemaakt, dit zal inmiddels met het College zijn gecommuniceerd. We hebben in dat gesprek aangedrongen op voldoende uren voor de ambtenaar die de werkzaamheden van de klankbordgroep coördineert en in de ambtelijke organisatie moet laten doorwerken.

Klein deel uit de brief:

Tiel, 14 januari 2013

betreft: reactie burgerleden van de klankbordgroep Natuur op de brief van B&W van de gemeente Tiel van 27 november 2012 .
Onderwerpen:
   kap populieren,
   Kap populieren - vergunningsvrij,
   Klankbordgroep Natuur Tiel

Gemeente: Uw gevoel dat wij het natuurbeleid niet serieus nemen, kunnen wij op papier niet wegnemen. Wij stellen dan ook voor om met elkaar van gedachten te wisselen hierover. Dan kunnen we ook met elkaar in gesprek over de rol en functie van de Klankbord Natuur Tiel. U ontvangt nog
dit jaar een uitnodiging.

De gehele reactie klik hier.

 

 

 

klimaatdijk een zowel onbetaalbare als nutteloze aantasting ........