Papesteeg --- Archief

 

 

 

Het college van B&W heeft een gevoelige tik op de vingers gekregen inzake de plannen voor een nieuw gebouw voor het Regionale Archief Rivierenland en de Stichting Christelijke Woningbouwcorporatie op de hoek van de Teisterbantlaan en de Papesteeg. Op grond van de ‘Visie Stationsomgeving’ moeten er volgens het college op dit gebouw twee verdiepingen worden gebouwd, waarvoor nog geen bestemming is. Tegen dit plan om er een zoveel hoger gebouw neer te zetten dan nodig is, zijn enkele bewoners van de Papesteeg in verzet gekomen.

 Zij zijn in het gelijk gesteld door de onafhankelijke commissie voor bezwaar en beroep. Die verklaart de bezwaren gegrond en adviseert het college van B&W het besluit te herroepen.

 Zowel het bestuur van het archief als de SCW gingen ervan uit dat over enkele maanden met de bouw van het complex zou kunnen worden begonnen. De uitspraak van de commissie haalt een streep door die verwachting. Als desondanks een bouwvergunning wordt afgegeven, hebben de bezwarenmakers een sterk wapen om die door de bestuursrechter te laten vernietigen.

 Het streekarchief kampt al jaren met ernstig ruimtetekort en heeft dus ook al heel lang nieuwbouwplannen. Daarvoor is een groot terrein aan de Teisterbantlaan, een voormalig sportveld gereserveerd. De plannen zijn vorig jaar in een stroomversnelling gekomen toen met de SCW, die ook voelt voor nieuwbouw, kon worden overeengekomen samen een complex te bouwen. De plannen zijn uitgewerkt en hebben ook ter visie gelegen. Het ging toen om een grotendeels beneden het maaiveld gelegen kelder, met daarop een kantoor met studiezaal ed voor het archief en daarop weer een verdieping voor de SCW.

 Toen de provincie voor de nieuwbouw van het archief 800.000 euro had beschikbaar gesteld vond het stadsbestuur echter dat het gebouw op grond van de Visie Stationsomgeving hoger zou moeten worden en werd de aanvragers verplicht er nog twee verdiepingen bovenop te bouwen. Die zou men dan moeten verhuren. Dat is met name door de SCW geaccepteerd omdat die hoopt in een van die verdiepingen de andere corporatie SVT binnen te halen.

 Tegen dit zoveel hogere gebouw hebben bewoners van de Papesteeg bezwaar gemaakt. Ze vrezen meer geluidshinder en minder lichtinval. Daarmee wilde de gemeente geen rekening houden omdat er in de Visie Stationsomgeving vanuit gegaan is dat hun huizen moeten worden gesloopt.

 De commissie voor bezwaar en beroep is van mening dat het gemeentebestuur op grond van een visie geen bouwvergunning kan verlenen, die in strijd is met het geldende bestemmingsplan.