Oud en nog steeds actueel.

 

 

Toren voor Zandwijk

foto Jan Bouwhuis
Niemand weet nog wat het de gemeenschap zal gaan kosten en of het gerealiseeerd zal kunnen worden. Maar er in in elk geval een plan om op het terrrein van Daalderop, Van Hesteren en de Supermarkt tussen de Grotebrugsegrintweg en de Binnenhoek een nieuwe stadswijk met allure te stichten . Een plan daarvoor van de Rotterdamse architect Ashok Balotta werd tot nu toe door ieder die er kennis mee maakte met veel enthousiasme begroet.
Er worden onderhandelingen gevoerd over de verhuizing van Daalderop naar het Industrietterrein Medel en het terrein van Van Hesteren is in beginsel verkocht aan een projectontwikkelaar. Die onderhandelt ook met de Witte Prijzenhal over de opzet vaan een nieuwe supermarkt in een andere, zeker naar Tielse begrippen gedurfde stedebouwkundige opzet.
Het is de bedoeling dat er in dit gebied een heuvel komt (die dan ook de bodemvervuiling afdekt). Langs de randen daarvan zijn 75 eigentijdse individule woningen gepland en voorts zou er in dit gebied nog plaats zijn voor 200 andere woningen - voornamelijk appartementen.
Centraal in het gebied zou een groot vierkant gebouw moeten komen met op de begane (verhoogde) grond een grote supermarkt. Daarboven komen woningen in vier op vijf bouwlagen. Onder de supermarkt is een parkeergarage gedacht.
Geheel nieuw is het idee om midden in dit gebied een (woon) toren te bouwen van ongeveer 50 meter hoogte. Dat is dan bijna vijf meter hoger dan de Sint Maartenstoren.
In dit ontwerp zal de Binnenhoek, een belangrijke toegangsweg naar de binnenstad, verbreed worden en een wat aantrekkelijker aanzien krijgen. Het hele gebied wil men dan de Binnenheuvel dopen.
Er zal binnenkort weer een informatie-avond zijn waarop vooral de buurtbewoners worden verwacht.
 

 

 

Bouwen aan Stationsweg
Op 10 juli 2001 heeft wethouder Roos zich tegenover de pers uitgesproken over de bouwplannen van het Maarssens Bouw Bedrijf (MBB) op het voormalige Van Hunnik-terrein. Dit terrein ligt er al jaren slecht bij nadat in augustus 1995 een brand woedde in het garagebedrijf en omliggende gebouwen.
In 1998 heeft autosloopbedrijf Reuvers de nog behouden opstallen gehuurd. Daaraan komt binnenkort een einde. Na de brand heeft MBB het terrein en opstallen gekocht.
De gemeente Tiel heeft eerst in november 1998 een voorbereidings-besluit genomen om een nieuw bestemmingsplan te ontwikkelen. De looptijd was 1 jaar. In maart 2000 is die termijn met nog een jaar verlengd.
Tijdens een informatie-avond van de gemeente Tiel op 12 april 1999 in het Grachtenhuys hebben omwonenden van het terrein laten weten wat zij voor ogen hebben in verband met de te ontwikkelen bebou-wing. Zij hebben toen wethouder Roos laten weten niet in te stemmen met een gebouw met meer dan 1 bouwlaag.
Uit het verslag van die avond is op te maken dat de wensen van de buurt zouden worden meegenomen.
MBB heeft in eerste instantie een bouwplan ingediend met zeven bouwlagen. Daar kon ook het college niet mee instemmen. Die zeven bouwlagen zouden nodig zijn om het project voor MBB rendabel te maken. Een niet onaanzienlijke bodemvervuiling dient nog weggenomen te worden.
Wethouder Roos heeft kennelijk nu MBB laten weten dat er voorals-nog geen probleem is van gemeentezijde om een gebouw met vijf lagen voor 19 woningen en een bedrijfsruimte te bouwen. Daar zou dan wel geld van de overheid bij moeten. Een minimaal bedrag van 300.000 gulden is genoemd. Hoe meer overheidsgeld des te meer gedaan zou kunnen worden aan de kwaliteit van het project.
Een stedebouwkundige visie voor dit stukje Tiel is al geformuleerd. De inhoud daarvan is niet bekend. Nu dient een ontwerp bestemmingsplan opgesteld te worden. Het is niet uitgesloten dat de gemeente Tiel dat aan MBB overlaat. Het laat zich dan raden hoe dat ontwerp er uit ziet.
Elk ontwerp met mogelijkheden hoger te bouwen dan twee bouwlagen zal op weerstand van de omwonenden stuiten. Die bewoners hebben zich al tot de Tielse politiek gewend om informeel van gedachten te wisselen. Ook de Milieu Werkgroep Tiel zal tijdens haar eerst volgende bijeenkomst over dit onderwerp spreken.

 

Een schetskaartje met de aangrenzende huizen in de Molenstraat en de Dr Bosstraat. Voor het ge-arceerde gebied wil de projectontwik-kelaar plannen indienen