Opinies.

HOME

Volgende
vergadering
Maandblad Waarom
Waardevol Tiel
Lid voor € 12,-

 

> Noord

> West

> Binnenstad

> Oost

> Buiten

> Tiel Breed

 

> Opinies

> Achtergronden

> Monumenten

> Foto's

> Bomen

 

Link naar
oude ansichten

 

 

 

Flipje in Madurodam.  (16 aug 2011)
Geluidsfragment.
Ter gelegenheid van de plaatsing een copie van Flipje en de fabrieksgebouwen van de Betuwe in Madurodam.
16 augustus 2011
De oudste fabrieksgebouwen  uit 1880 In 1986 kwam Flip in handen van HERO. De fabriek werd verlaten en bijna geheel afgebroken.

 

Bezuinigingen op de Geld Milieu Fed.
Aan:    Provinciale Staten van Gelderland  (26 juli 2010)
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
 Geachte dames en heren; 
Wij hebben er begrip voor dat de provincie geconfronteerd wordt met teruglopende inkomsten en bezuinigingen van het Rijk.
Dat maakt kiezen

Geld Milieu Fed bestaat 40 jaar  ( nov 2011)

 

Monumentenlijst.
Aan: de Raad der gemeente Tiel   (17 aug 2011)
Het college van B. en W. van de gemeente Tiel,
Graag zouden wij betrokken willen worden bij de uitwerking van deze criteria en de actualisatie van de gemeentelijke monumentenlijst.
Betreft: Beleidsnota Cultuurhistorie Tiel 2011..

 

Interview Stad Tiel  (29 juni 2011)
Niet drammen maar discussie aanzwengelen.
Al 35 jaar luis in de pels.

 

 Artikel Kester Freriks (19 mei 2011)
De woestijnen van de nieuwe natuur

 

Onderwerp: Verloedering van Tiel. (7 juni 2011)
Wij menen dat ten onrechte bezuinigd is op de stadswachten of het bureau toezicht zoals het thans heet. De dienst raakt o.i. langzaam maar zeker zijn negatieve image kwijt, maar zijn bijdrage aan het handhaven van de regels laat te wensen over. Door aansturing van bovenaf lijken de stadswachten meer de collectanten van het parkeerfonds dan bestrijders van overlast te zijn. Een vaak gehoorde klacht is dat ze zelden buiten het centrum komen

 

Nieuwe burgemeester  (8 mei 2011)
Van de gelegenheid om suggesties in te dienen voor een profielschets voor een nieuwe burgemeester wil Waardevol Tiel gaarne gebruik maken door te pleiten voor het kiezen van een neutrale, niet partijgebonden vrouw of man.
Daarvoor hebben wij de volgende argumenten.
Nauwelijks 2 % van alle kiesgerechtigden e

 

Zienswijze positie stadsbouwmeester  (7 dec 2011)
De gedachte over een inloopspreekuur is positief. Minder te spreken zijn wij over de passage in het reglement van de stadsbouwmeester waarin staat dat hij of zij uitsluitend gevraagd advies levert, een en ander op verzoek van het college van B. en W. Z
onder nu direct de meest argwanende positie in te nemen......,

 

De Tielse patriottenboulevard, een uniek fenomeen....

 

Papesteeg Archiefvoor wie niet horen wil 

 

Oproep buurt heeft succes: Tielsma terrein blijft Groen 1
Oproep buurt heeft bijna geen succes: Tielsma terrein blijft nog net Groen. 2

 

Welstand  Reactie uit buurt: Zwakke wijken worden nog zwakker

 

Afschaffen welstand
-  voor de voortzetting van het huidige welstandstoezicht, terwijl het college dit drastisch
- Ingezonden de Gelderlander: identiteit ten offer zullen vallen..
- Aan de Raad Onze vereniging maakt dan ook ernstig bezwaar

 

On-rust
Verkiezingen 1 moet er nog minstens één wethouder bij komen
Verkiezingen 2 Slechts 14.176 van de 31.336 opgeroepen.....Al acht jaar produceert het stadhuis vooral visies, kadernota’s, beleidsuitgangspunten etc. etc.........  

 

Monumenten en klimaatverandering
DUURZAAMHEID VOOR HET OPRAPEN
De aarde mag in 2100 hooguit twee graden warmer zijn. Alleen dan zijn de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties nog te overzien. Daarvoor moet de CO2-uitstoot flink naar beneden. Ook monumenten kunnen meedoen, op hun eigen manier. Diverse overheden trekken nu samen op om dat voor elkaar te krijgen.
lVoor uw gemak hieronder twee links:
om het zomernummer als pdf te downloaden

en
voor de bijdrage op de site van Nijenrode

Zie ook ons oktober maandblad pagina 3 !

 

Forse bezuinigingen bedreigen natuur en landschap De Gelderse actie-estafette begint op zondag 13 februari.
 In een aantal natuurgebieden wordt het publiek welkom geheten door de boswachters...