Noord.

HOME

Volgende
vergadering
Maandblad Waarom
Waardevol Tiel
Lid voor 12,-

 

> Noord

> West

> Binnenstad

> Oost

> Buiten

> Tiel Breed

 

> Opinies

> Achtergronden

> Monumenten

> Foto's

> Bomen

Link naar
oude ansichten

 

   

Voordat de raad een besluit neemt over de zienswijzen en het ontwerp bestemmingsplan wordt u in de gelegenheid gesteld uw zienswijze nader mondeling toe te lichten
13 dec 19.30

 

Zienswijze over het Ontwerp Bestemmingsplan Tiel Noord.
 Het gaat daarbij om een kunstwerk waarvan de maximale bouwhoogte 23 meter zou mogen bedragen. De mogelijke locaties zijn gelegen in een grasstrook van de Provincialeweg nabij de Lingebrug aan de buitendijkse zijde van de Linge, in het hoogstamboomgaardje nabij de Berenkuil en aan de naar het benzinestation wijzende zijde van de Berenkuil.....

 

Bestemmingsplan Tiel Noord, Zuid en Kleine kernen, inspraakreactie voorontwerp
Aangezien wij buitengewoon gevoelig zijn voor aantasting en verrommeling van het Lingestroomgebied en wij steeds weer moeten constateren dat die aantasting
sluipenderwijs steeds ......

 

Een schitterende luchtfoto uit 1945, of een afgrijselijke .