LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

 

 

P L A A T S E L IJ K

http://www.oudheidkamer-tiel.nl/
  Natuurlijk mag deze link niet ontbreken. Sinds 1901 en nog springlevend, met brede kennis van zaken en immer waakzaam.
 

http://www.dwaalfilm.eu   film over de veranderende Waal.

 

Stichting Duurzaam Rivierenland heet u welkom op de site. Activiteiten vinden meestal plaats vanuit Centrum de Zwerfkei. Natuur- en milieu-groeperingen gebruiken Centrum de Zwerfkei als startpunt voor hun tochten. Op de website kunt u zien welke organisaties er op dit moment gebruik maken van het centrum. Regelmatig worden er activiteiten,lezingen en tentoonstellingen georganiseerd.
http://www.duurzaamrivierenland.nl/

 

Aan de Hoveniersweg hebben in het verleden barakken gestaan waar lijders aan besmettelijke ziekten werden opgenomen (afgezonderd van de rest) en zo goed mogelijk verpleegd.  http://www.hoveniersweg104.nl/

 

P R O V I N C I A A L

 

De Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF)
is het samenwerkingsverband van meer dan honderd lokale natuur- en milieufederaties. Met elkaar maken zij zich sterk voor een leefbaar, groen en duurzaam Gelderland. U vindt ze allemaal op de site van de GNMF. De GNMF heeft ook een Servicelijn voor lokale natuur- en milieuproblemen. Die worden in kaart gebracht en de GNMF helpt ze oplossen.  www.gnmf.nl.

Aanmelden nieuwsbrief GNMF
http://www.gnmf.nl/site/GNMF Nieuwsbrief/

 

De Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap heeft een eigen site, die (die via een reclamedeurtje) te bereiken is op http://www.lingelandschap.nl/ Deze vereniging, die evenals de Milieuwerkgroep Tiel participeert o.a. in de Klankbordgroep voor het Buitengebied van Tiel, komt op voor de kleinschaligheid van het landschap en de cultuurhistorische waarden daarvan.

 

Er wordt veel aandacht geschonken aan het Rivierenland in de nota Belvedère van de Rijksoverheid. Die heeft een eigen site op het internet http://www.belvedere.nu/

 

L A N D E L IJ K

 

Natuurmonumenten , de bekende organisatie die grote natuurgebieden in ons land beheert, prachtige wandelroutes uitzet, excursies organiseert etc. etc. heeft een fraaie site op http://www.natuurmonumenten.nl


Milieudefensie verzet zich tegen de uitbreiding van Schiphol en voert een groot aantal andere acties voor behoud van natuur en landschap.
http://www.milieudefensie.nl/lokaal

De site van Natuur en Milieu http://www.snm.nl een stichting waarin o.a. ook de GMF en onze vereniging in participeren, houdt U eveneens op de hoogte van allerlei activiteiten. Ook daarop vindt men talrijke links naar andere organisaties en instellingen.

De Bomenstichting doet veel voor het behoud van karakteristieke bomen, adviseert bij acties tegen het onvoldoende gemotiveerd kappen van bomen en geeft b.v. een handleiding voor het beheer en onderhoud van verschillende boomsoorten:  http://www.bomenstichting.nl/

 

Roy Voortman houdt helemaal privé een site overeind met de adressen van een groot aantal Milieu(educatie)groepen, excursies e.d.; Hij is te vinden op:
http://home.hccnet.nl/r.voortman/

Lezen, studeren en onderzoeken
De Tielse bibliotheek en leeszaal heeft geen eigen website. Wel hebben de bibliotheken in rivierenland een gezamenlijke website http://www.bibliotheekrivierenland.nl/home/

Onderzoekers en de ware bibliofielen kennen uiteraard de website www.kb.nl van de Koninklijke Bibliotheek. Maar wist U dat ook de Gelderse Bibliotheek tegenwoordig een website heeft met een online te raadplegen catalogus. Die heeft, als het over Tiel en de Gelderse geschiedenis gaat, dingen waarnaar in Den Haag vergeefs gezocht zou worden. Probeer het maar eens: www.biblioarnhem.nl

Nog méér adressen:
Op de website http://www.milieucentraal.nl/ vindt U vooral practische tips, b.v. over de overlast van wespen, het vangen van mollen en o
ver de subsidie regeling voor het isoleren van woningen etc.  De site geeft na het invoeren van gegevens de te verwachten kosten en besparing. Een adres wordt niet gevraagd, dus redelijk anoniem.

De website www.milieuloket.nl  is vooral gespecialiseerd  in de problemen wat verder van huis.