Bouwplannen Agnietenstraat.

 

 

Waardevol Tiel,
Werkgroep voor cultuurhistorie en leefomgeving
voorheen Milieuwerkgroep Tiel)
Secretariaat Leeuweriklaan 8
4005 EV Tiel

Aan: het college van B. en W.van de gemeente Tiel
Postbus 6325
4000 HH Tiel.

Betreft: bouwplannen Agnietenstraat

In afschrift aan: de raad der gemeente Tiel
Datum: 15 maart 2009.

Geacht college

Wij hebben vernomen dat de bouw van de appartementen aan de Agnietenstraat/Korenmarkt in Tiel geen doorgang zal vinden. Destijds heeft Waardevol Tiel (nog handelend als Milieuwerkgroep Tiel) alle bezwaren en lopende procedures ingetrokken om de ondernemer in de gelegenheid te stellen de bouwplannen uit te voeren.

Nu de bouwplannen geen doorgang vinden in verband met de actuele economische omstandigheden, vervalt de bouwvergunning. Het zal straks nodig zijn een nieuwe bouwvergunning af te geven. Dit toeval biedt u de gelegenheid om alsnog recht te doen aan een waardevol cultuurhistorisch kenmerk van de stad. De open doorgang van de Agnietenstraat/Korenmarkt maakt deel uit van de historische zichtlijn van de locatie van het oudste stadhuis aan de Dam op het altaar van de St.Maartenskerk. In feite maakte het een blik van de zetel van het wereldse bestuur op het allerhoogste mogelijk. Wij vinden het belangrijk dat deze en andere cultuurhistorische karakteristieken die een deel uit maken van het historische weefsel van de stad behouden blijven.

Er is nog een andere en wellicht dringender reden. Het bestemmingsplan voor de binnenstad en andere door de raad onderschreven visies op de ontwikkeling gaan er van uit dat in de toekomst de Korenmarkt betrokken moet worden bij het culturele kwartier van de stad. De Agnietenhof is daarvan het hart. Sluit de Korenmarkt visueel af met een gebouw, verander de toegang in een overdekte tunnel en het is niet makkelijk die gewenste ontwikkeling vorm te geven.

Wij doen een dringend beroep op u om bij het beoordelen van nieuwe bouwplannen de historische zichtlijn te respecteren en open te laten. Wij zijn graag bereid een en ander mondeling toe te lichten.

 

Namens Waardevol Tiel,
De voorzitter,
A.W.Reijnen