Binnenstad.

HOME

Volgende
vergadering
Maandblad Waarom
Waardevol Tiel
Lid voor 12,-

 

> Noord

> West

> Binnenstad

> Oost

> Buiten

> Tiel Breed

 

> Opinies

> Achtergronden

> Monumenten

> Foto's

> Bomen

 

Link naar
oude ansichten

 

 
.

sept 2017.
Werfkelders
Oliemolenwal

Er bevindt zich in de Oliemolenwal een heuse werfkelder, volgens de sluitsteen gebouwd in 1802.  Ons lid en stadshisto-
ricus Huub van Heijningen weet zeker dat er in die tijd een open, doorvaardbare verbinding bestond met de Linge, die pas
in 1882, na de aanleg van de spoorlijn, werd overkluisd.

Op een foto, genomen ter hoogte van het {nog afwe-
zige) vogeleilandje, is te zien hoe een punteraak juist een
kanaal in de richting van de Doode Linge invaart. Daarmee  kunnen we stellen dat de werfkelder een echte werfkelder is. Reden genoeg nu om het gemeentebestuur tot restauratie van de kelder, of de kelders aan te gaan sporen.

Samenvatting tekst pagina1 sept 2017 Waardevol Tiel 

23 mei 2017  VVV kiosk
 ProTiel heeft een motie ingediend die vraagt om te onderzoeken of de VVV kiosk behouden kan blijven. De motie is, ongetwijfeld ook als gevolg van veel lobbywerk van Waardevol Tiel, raadsbreed aangenomen. Met het onderzoek gaan wij, als Waardevol Tiel, ons bezighouden.
 3 juni 2017
Voorwaarden:
 1 Het moet minstens kostendekkend zijn.
 2 Het moet voor een symbolisch bedrag worden overgenomen.
 3 Er moet een deugdelijk plan zijn en belangstelling om de kiosk in gebruikt te nemen.

 

23 mei 2017
D
e verplaatsing van het tankstation aan de Havendijk naar het Nationaal Landschap aan de Industrieweg door de raad aangenomen. Tegenstemmers waren ProTiel en Sociaal Tiel. ProTiel was wel voor de verplaatsing, maar niet naar het Nationaal Landschap, omdat er volgens een onderzoeksrapport van ingenieursbureau Haskoning, gelijkwaardige alternatieve locaties zijn. Dit was ook voor Sociaal Tiel het argument voor haar tegenstem.

4 maart 2017
     Er is een gesprek geweest met dhr Dijkhuizen.
     Zie het verslag in het maandblad van  maart 2017.

30 nov 2016
Aanvulling op het bezwaar.

 • Natuurtoets.    De natuur is weer onderschikt aan economisch belang.
 • Groenstructuurplan.   Er wordt verwezen naar een vervallen plan.
 • Provinciaal belang.  Geen overleg met provincie geweest.

Met deze maken wij, de werkgroep Waardevol Tiel en de Gelderse Natuur en Milieufederatie,  bezwaar tegen het:

       Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied-Industrieweg,
               Brandstofverkooppunt.

 • Past niet in het bestemmingsplan.

 • Voldoet niet aan de Kernkwaliteiten Nationale Landschappen.

 • Hoofdstuk Natuurtoets is niet ingevuld.

 • Over de intensivering van de verlichting wordt niets gemeld.

 • Over verstoring van archeologische bodemlagen wordt niets gemeld

 • Er zijn alternatieven er is geen reden van groot belang.

 • Er zijn ook geen bouwplannen voor bestaande omgeving aan de Havendijk.

 • LPG als brandstof (wat aangegeven als reden van verplaatsing) heeft z'n langste tijd gehad.

 • Er zijn al heel veel tankstations in Tiel.

 • Kortom er is geen reden om de verplaatsing noodzakelijk te noemen.

 • lees het gehele bezwaar.

 

11 april 2015
Gedachten en constateringen over ons winkelcentrum.
Opgenomen in de Gelderlander 11 april 2015.
Het gaat ons allen aan het hart, wie neemt het voortouw?

3 april 2015
Brief aan B&W over namen stegen .pdf
Een voorstel tot naamgeving van de naamloze.

16 april 2014

---    Tot Behoud van Historische Tielse Steegjes
Een overzicht van de steegjes en hun "toestand".

 

24 januari 2014
Afsluiten steeg.

Voorts wijzen wij er op dat juist deze steegjes door mensen die wat slecht ter been zijn, of beladen met boodschappen, als korte route worden gebruikt, zoals ooit de kruiers dat deden.

Aanvulling: In aanvulling op de argumenten uit de brief het volgende:
-         
Dit probleem speelt in meerdere oude steden, waaronder Amsterdam. Daar is zelfs een heus stegenplan ontwikkeld.
-         
Uit dat stegenplan blijkt dat er een scala van mogelijkheden is. Dat gaat van het in de avonduren afsluiten, het aanbrengen van goede straatverlichting, het verbeteren van de inrichting van de steeg tot en met cameratoezicht.

Hieruit volgt dat de gemeente kiest voor de korte klap en de schijnbaar gemakkelijke oplossing.

28 jan 2014 Een telefoontje van de griffier : Het raadsvoorstel is om procedurele reden voorlopig ingetrokken.

12 juli 2012
Dit bericht in de Gelderlander:  "
Bouw Molenhoek van start" mag op basis van het auteursrecht niet worden opgenomen.Gelderlander:

12 juli 2012
Dit bericht in de Gelderlander:  "
H&M naar binnenstad"  mag op basis van het auteursrecht niet worden opgenomen.

22 febr 2011
Zienswijze Bestemmingsplan binnenstad
Iedereen zal het echter met ons eens zijn dat het planologische volstrekt
onaanvaardbaar zou zijn om pal naast dat nieuwe cultuurkwartier met zijn relatief lage skyline een Slokker-complex te gaan bouwen dat daar vele meters bovenuit torent.

 

Bestemmingsplan Binnenstad
Ten onrechte gaat GS niet in op het bezwaar dat rechtskracht ontbreekt aan de zgn. Hoogbouwvisie en Masterplan Waalfront van de gemeente Tiel. Deze zij ....

 

Tolhuiswal Het begint met een onschuldig rood plekje en je denkt er niets van .....

 

Dominicuskwartier
Een procedure tegen de bouw van het appartementencomplex aan het Dominicuskwartier is gestaakt. Knarsetandend dat wel.....

 

Bouwplannen Agnietenstraat
Nu de bouwplannen geen doorgang vinden in verband met de actuele economische omstandigheden, vervalt de bouwvergunning. Het zal straks nodig zijn een nieuwe bouwvergunning af te geven. Dit toeval biedt u de gelegenheid om alsnog recht te doen aan een waardevol cultuurhistorisch .......

 

Ontwerp bestemmingsplan Parapluplan Archeologie
 
Wij zien niet in waarom in het Parapluplan het bestemmingsplan Binnenstad niet is meegenomen. Het is ons niet duidelijk waarom de juridische procedure die tot onze spijt loopt, impliceert dat u het bestemmingsplan niet .......