Afschaffen welstand
                              Reactie uit de buurt.

 

Tiel, 12 februari 2010.

Aan de fracties Gemeenteraad Tiel.

 Onderwerp:  Reactie op Welstandsnota Tiel , 5 januari 2010.
Bijlage:  Selectie uit Welstandsnota Tiel , 5 januari 2010

 

Geachte leden.
De Welstandsnota Tiel heb ik gelezen met de belangen van onze buurt in het achterhoofd. Ik ben er van geschrokken. In deze reactie verwoord ik mijn belangrijkste grieven. Natuurlijk ben ik altijd bereid deze, op uw verzoek, persoonlijk toe te lichten.

Mijn 2 stellingen zijn:
 - Het afzwakken van het welstandsbeleid voor de wijken heeft burenruzies tot gevolg.
 - Zwakke wijken worden nog zwakker.

 

De Welstandsnota Tiel , 5 januari 2010 geeft aan dat minstens  90% van alle woningen in Tiel een minimaal beleid voor de welstand gaat gelden. De nota geeft  aan dat alleen zichtlokaties moeten voldoen aan een tot voor kort, normaal niveau.    De andere woningen moeten nog wel op een huis lijken, het aanzien is niet van belang.


Waar nu nog deskundigen van welstand nog meekijken naar verbouwingen door je buurman, kan je het dan zelf opknappen. Wanneer je buurman er een zooitje van maakt moet je hem er zelf op gaan aanspreken, terwijl het feit jouw particuliere belang ontstijgt.
 Het is immers de buurt die vooruit gaat of achteruit. De commissie welstand praat vanuit haar kennis en gezag. Wanneer jij  er iets van zegt  trekt zich daar niemand zich wat van aan. Waar bemoei jij je mee.

 

Voor bv de straten:  Kijkuit, Voor de Kijkuit, Bevrijdingslaan, Vinkenstraatje,  Hoveniersweg,  Bakkerstraat,  Binnenweg, enz :
-- hoeven de gevels niet meer  te passen in de omgeving.
-- hoeft de detaillering niet meer afgestemd te zijn op de omgeving.
-- zijn de toegepaste materialen niet meer van belang  (een gevel van hout mag ook).

 

Juist in de buurten die zwak zijn is naar mijn mening een stringent beleid nodig.
  "Een laten we niet moeilijk doen beleid"  is juist in deze tijd, ... uit de tijd


De gevolgen van minimaal beleid is alleen tegen onverantwoord hoge kosten  weer terug te draaien, zo is de ervaring op andere terreinen in de samenleving. De Gelderlander staat bol van de voorbeelden van de gevolgen van het zg "alles moet kunnen  beleid".  Ten slot Tiel moet beter worden, juist in de zwakke buurten.

 

Chris Koolma.
 

ps het is mij een raadsel wat de motivatie is, vrijheid, geldbesparing, vooruitgang, minder regels, alleen maar om dat er over slechts een 10-tal situaties discussie is geweest?
Volgens de inleiding op pagina 5 gaat draagvlak boven algemeen belang of waarde, dat kan toch niet waar zijn.

 

 

Bijlage: Selectie uit Welstandsnota Tiel , 5 januari 2010

 

Welstandsregime: 2b Sterrebos / Stationsomgeving / Santwijck

Het Waalfront, de nieuwe Tielseweg, de Binnenhoek /
Lokstraat en het Stadspark de kleine Plantage zijn beeld-
bepalend. De gebieden die hieraan grenzen hebben
daarom een bijzonder welstandsniveau.  De stationsom-
geving, de Burgemeester Meslaan en de drie tuindorpen
st Josephplein, dr Pameijerstraat en Badhuisplein hebben
eveneeens een bijzonder welstandsniveau vanwege hun
cultuurhistorische waarde. Voor de overige delen van deel-
gebied 2b geldt een minimaal welstandsniveau.

 

minimaal welstandsniveau   pagina 11

ligging
de bebouwing is georiŽnteerd op de straat of op de
openbare ruimte, de hoofdoriŽntatie is daarbij altijd
naar de belangrijkste openbare ruimte;
blinde gevels aan de straatzijde zijn niet toegestaan;
hoekpanden hebben twee representatieve gevels.

massa
de hoofdmassa is afgestemd op de hoofdmassaís van
de belendende panden;
de hoofdvorm is helder en eenvoudig en blijft na aan-
passing duidelijk herkenbaar.

 

bijzonder welstandsniveau:   extra  tov minimaal niveau

vormgeving
de voorgevel moet passen binnen de ritmiek van de
bestaande gevels;

materialen en kleuren
het materiaal- en kleurgebruik is afgestemd op het
materiaal- en kleurgebruik van het oorspronkelijke
gebouw en de bebouwing in de directe omgeving.

detaillering
de detaillering is afgestemd op de detaillering van het
oorspronkelijke gebouw en de bebouwing in de directe
omgeving.