Achtergrond.

HOME

Volgende
vergadering
Maandblad Waarom
Waardevol Tiel
Lid voor € 12,-

 

> Noord

> West

> Binnenstad

> Oost

> Buiten

> Tiel Breed

 

> Opinies

> Achtergronden

> Monumenten

> Foto's

> Bomen

 

Link naar
oude ansichten

 

 

15 febr 2018
 De Linge en Tiel door de eeuwen heen. Hoe het water Tiel veranderde en Tiel zich laat veranderen.
 Geschreven in een prachtig compact overzicht.
 Met kaarten en korte teksten worden de veranderingen, door de eeuwen heen, weergegeven.
                
   

 

Feb 2017

Lezingencyclus Tielologie

https://admin.mijnvolksuniversiteit.nl/uploads/medias/media_9023.jpg

Hoe wordt je een Tieloloog?
Altijd al meer willen weten over Tiel en de Tielerwaard? Volg dan de lezingcyclus Tielologie die tot stand gekomen is door een samenwerking van de organisaties Waardevol Tiel, de BATO (=archeologische werkplaats) en Volksuniversiteit West Betuwe. Onder supervisie van de heer Peter Schipper, o.a. conservator van het Tielse Streekmuseum, wordt op vier woensdagavonden een lezing gehouden door diverse sprekers met ieder een eigen specialisatie met betrekking tot de historie van Tiel en de Tielerwaard. De lezingcyclus wordt afgesloten met een stadswandeling door Tiel en een fietstocht door de Tielerwaard (facultatief).

16 sept 2016
 De Linge en Tiel.
 Geschreven in een prachtig compact overzicht.
 Met kaarten en korte teksten worden de veranderingen, door de eeuwen heen, weergegeven.
                
      deze uitgave is vernieuwd 15 febr 2018.

maart 2013
Wat is een omgevingsvisie ?

mei 2012
 Bespreeknotitie
Ontwikkeling Beeldkwaliteitsvisie Tiel

                              29 mei 2012 Besluit college

25 dec 2012
Een interessante publicatie over de economische effecten van cultuurcentra en investeringen in cultuurhistorisch erfgoed.

 Shovel of spatel.
Het schijnt ooit onderzocht te zijn voor een niet nader te noemen stad waar in de Tweede Wereldoorlog bij een brug een veldslag heeft plaatsgevonden: wat heeft meer schade aangericht aan het fysieke erfgoed, de veldslag, of de na-oorlogse bestuurders die verantwoordelijk waren voor de ‘wederopbouw’? Volgens de anekdote wonnen de na-oorlogse bestuurders deze veldslag glansrijk. Voorgelegd aan enige deskundigen op het gebied van erfgoed die dit boek begeleidden, konden zij
de resultaten van dit (niet te traceren) onderzoek ruiterlijk beamen wat betreft hun eigen gemeente. Zelfs veel dorpen en steden die de oorlog zonder schade waren doorgekomen, kenden in de periode van ‘wederopbouw’ talloze grootschalige ...... lees verder

 

2 dec 2012
Aanmelden nieuwsbrief Gelderse natuur en milieu Federatie (gmf)
http://www.gnmf.nl/site/GNMF Nieuwsbrief/

2dec 2012
Aanmelden nieuwsbrief Waalweelde (voorheen blad Rivierenmagazine)
waalweelde.nl    (Actueel > Aanmelden nieuwsbrief)
 

26 okt 2012
Het jaar 1000 in Tiel. Uitnodiging voor 7 februari 2013.
 

26 okt 2012
De vroegere burchten in het oostelijk deel van het rivierengebied.
  Een verhaal van Bas Aarts. Vanaf de Vikingen tot...

Linge Landschap
een besloten kleinschalig oeverwallenlandschap met

okt  2012
Is uw woning geschikt voor zonnepanelen?
het antwoord is zo gevonden op:
http://www.zonatlas.nl/tiel/

Veranderend straatbeeld
FOTO's  o.a.
- Gasthuisstraat met de bouw van een  kerkgebouw “Eben- Haëzer”
- Postkantoor, het huis van dr. Pameier en het spaarbankgebouw.

- De Koele Bron” aan de Lingedijk
- Tolhuiswal

 

HET BEWAARDE LAND
.... ontwikkelen van de bouwplannen voor Passewaaij ver van de rivier en het Inundatiekanaal gebleven. Daardoor ligt het Waaldeel van het Inundatiekanaal nog traditioneel als een grens tussen stad en land. Om die reden is vanaf de Ophemertse Dijk het .........

 

nieuwe afspraken over natuur in Gelderland  28 03 2012
De provincie investeert vanaf 2014 jaarlijks 35 miljoen euro in natuurbeheer. Gelderland is de eerste provincie waar overheid en organisaties dergelijke vergaande afspraken maken. Het maken van nieuw beleid voor natuur en landschap is nodig omdat het rijk de verantwoordelijkheid hiervoor in 2014 overdraagt naar de provincies, en dat combineert met een zeer forse bezuiniging

 

Rivierenland was ooit het dichtstbevolkte gebied ..... Dijken zijn de oorzaak dat de regio onder water loopt...... Rivier de Zoel....

 

Presentatie Peter Schippers,
 april 2011.
Dit verhaal is te zien door hier te klikken.

 

 De Gelderse Milieufederatie bestaat in november 2011
veertig jaar.
Op 2 december vieren we feest in De Engelenburg in Brummen. Dan wordt ook de Pluk van de Petteflet-prijs uitgereikt. Want wie jarig is, trakteert!

Stichting Tweestromenland in Beeld en Geluid
http://tweestromenlandinbeeldengeluid.nl/films.php

Nieuws over de website zelf