Welkom

Welkom bij Waardevol Tiel.

Betrokken, adviserend maar het historisch

besef altijd op de eerste plaats.

Gevraagd, maar veelal ongevraagd houden

we de plannen van de gemeente Tiel tegen het

licht.

Het gaat ons om Tiel, een stad om van te

houden.

Kijk met ons mee, geef uw mening, daar

worden we met z'n allen beter van.

 

Help ons.

Help ons Tiel, stad en natuur te beschermen! Waardevol Tiel zet zich in voor het behoud van cultuur en natuur in en om Tiel. Dat doen wij als vrijwilligers in een vereniging die onafhankelijk en zonder subsidie werkt. Of het nu gaat om de ondoordachte aanleg van velden met zonnepanelen, dijkverzwaring, de bescherming van roeken, het behoud van erfgoed, zoals de voormalige VVV-kiosk op de Veemarkt, we denken mee en komen met voorstellen. Of, als het niet anders kan, met een bezwaarschrift. Of wij doen mee met de open monumenten-dag in september en de historische stadswandeling. Dat kunnen wij niet alleen. Wij zijn afhankelijk van onze leden, donateurs en mensen die ons bij onze activiteiten willen helpen. Wilt u ons helpen? Dat kan:   - word lid en praat mee.  - vraag uw kennissen en vrienden om lid te worden. Of doe een lidmaatschap cadeau.  - help ons als vrijwilliger bij open monumentendagen of stadswandelingen, geef u op. Voor €12,- per jaar bent u al lid: http://www.waardevoltiel.nl/lidmaatschap.htm Samen zorgen we er voor dat het goed leven blijft in Tiel! Met vriendelijke groet, Arnoud. voorzitter.
Hamse Biezen De Hamse Biezen is een oeroud straatje dat, gelegen in het akkerland, ooit de kortste verbindingsweg vormde tussen Kapel-Avezaath en Kerk- Avezaath. Die verbinding werd zo rond 1960 doorsneden met de aanleg van de A15 en als de ‘hoofdweg’ tussen de beide dorpen vervangen door de aanleg van de Provincialeweg. Het is nu nog meer een landwegje geworden dan het altijd al was. Maar tegenwoordig met nauwelijks verkeer, behalve naar de manege op de hoek met de Zoelsestraat. Maar de akkerlanden overheersen nog steeds en laten wandelaar en fietser de sfeer van het verleden nog proeven. Helaas dreigt die sfeer echter verloren te gaan, want er zijn plannen om op de akker tegenover de op zichzelf goed bij de sfeer van de Hamse Biezen passende manege een fabriekshal te bouwen. Op die plaats was eerder al een plan om tuinbedrijf De Boerderie uit Wadenoyen naartoe te verplaatsen. Daarvoor werd weliswaar het bestemmingsplan van de akker aangepast, maar om onduidelijke reden ging de verplaatsing niet door. Nu is er dus weer een ander plan. Een bedrijf dat aan automatisering en robotisering van landbouwmachines doet, wil er een bedrijfshal neerzetten en de rest van de akker gebruiken om de machines in het gebruik te testen. Een beetje jammer voor het beeld van de straat, maar ja, een bedrijf dat als testbedrijf toch in zekere zin agrarisch bezig is, valt waarschijnlijk moeilijk te weren uit een agrarische omgeving. Ook zou een dergelijk bedrijf niet uit de voeten kunnen op een industrieterrein, omdat het daar zal ontbreken aan een proefveld. Bovendien ruikt robotisering naar hightech en hoogwaardige werkgelegenheid. Zeg daar als gemeente maar eens nee tegen. (zie voor het vervolg van dit artikel het maart-nummer van ons magazine elders op website)
Vergaderingen 2023. Aanvang 19.30 uur. (derde donderdagavond van de maand) Plaats: Kerkstraat 32.
donderdag 20 april donderdag 11of 18 mei donderdag 15 juni donderdag 20 juli donderdag 21 september donderdag 19 oktober donderdag 16 november donderdag 21 december
Waardevol Tiel WERKGROEP VOOR CULTUURHISTORIE EN LEEFOMGEVING voortzetting van Milieuwerkgroep Tiel www.waardevoltiel.nl Voorzitter: Arnoud Reijnen Secretaris: Nancy Hageman Simon Vestrijkstraat 19 4003 DX Tiel miss_nancyhageman@hotmail.com 06-55121210 Penningmeester: Ronald van Lith Meidoornstraat 12 4001 ZE Tiel rhvanlith@gmail.com Contributies/donaties ING betaalrekening: NL17INGB0003386081 t.n.v. “WAARDEVOL TIEL” werkgr cultuurhistorie/leefomg. te Tiel BIC : INGBNL2A Info en contact: waardevoltiel@gmail.com

Help ons.

Help ons Tiel, stad en natuur te beschermen! Waardevol Tiel zet zich in voor het behoud van cultuur en natuur in en om Tiel. Dat doen wij als vrijwilligers in een vereniging die onafhankelijk en zonder subsidie werkt. Of het nu gaat om de ondoordachte aanleg van velden met zonnepanelen, dijkverzwaring, de bescherming van roeken, het behoud van erfgoed, zoals de voormalige VVV-kiosk op de Veemarkt, we denken mee en komen met voorstellen. Of, als het niet anders kan, met een bezwaarschrift. Of wij doen mee met de open monumenten-dag in september en de historische stadswandeling. Dat kunnen wij niet alleen. Wij zijn afhankelijk van onze leden, donateurs en mensen die ons bij onze activiteiten willen helpen. Wilt u ons helpen? Dat kan:   - word lid en praat mee.  - vraag uw kennissen en vrienden om lid te worden. Of doe een lidmaatschap cadeau.  - help ons als vrijwilliger bij open monumentendagen of stadswandelingen, geef u op. Voor €12,- per jaar bent u al lid: http://www.waardevoltiel.nl/lidmaatschap.htm Samen zorgen we er voor dat het goed leven blijft in Tiel! Met vriendelijke groet, Arnoud. voorzitter.

vergaderingen 2022. Aanvang 19.30 uur. (derde donderdagavond van de maand) Plaats: Kerkstraat 32.
Hamse Biezen De Hamse Biezen is een oeroud straatje dat, gelegen in het akkerland, ooit de kortste verbindingsweg vormde tussen Kapel-Avezaath en Kerk- Avezaath. Die verbinding werd zo rond 1960 doorsneden met de aanleg van de A15 en als de ‘hoofdweg’ tussen de beide dorpen vervangen door de aanleg van de Provincialeweg. Het is nu nog meer een landwegje geworden dan het altijd al was. Maar tegenwoordig met nauwelijks verkeer, behalve naar de manege op de hoek met de Zoelsestraat. Maar de akkerlanden overheersen nog steeds en laten wandelaar en fietser de sfeer van het verleden nog proeven. Helaas dreigt die sfeer echter verloren te gaan, want er zijn plannen om op de akker tegenover de op zichzelf goed bij de sfeer van de Hamse Biezen passende manege een fabriekshal te bouwen. Op die plaats was eerder al een plan om tuinbedrijf De Boerderie uit Wadenoyen naartoe te verplaatsen. Daarvoor werd weliswaar het bestemmingsplan van de akker aangepast, maar om onduidelijke reden ging de verplaatsing niet door. Nu is er dus weer een ander plan. Een bedrijf dat aan automatisering en robotisering van landbouwmachines doet, wil er een bedrijfshal neerzetten en de rest van de akker gebruiken om de machines in het gebruik te testen. Een beetje jammer voor het beeld van de straat, maar ja, een bedrijf dat als testbedrijf toch in zekere zin agrarisch bezig is, valt waarschijnlijk moeilijk te weren uit een agrarische omgeving. Ook zou een dergelijk bedrijf niet uit de voeten kunnen op een industrieterrein, omdat het daar zal ontbreken aan een proefveld. Bovendien ruikt robotisering naar hightech en hoogwaardige werkgelegenheid. Zeg daar als gemeente maar eens nee tegen. (zie voor het vervolg van dit artikel het maart- nummer van ons magazine elders op website)

Welkom

Welkom bij Waardevol Tiel.

Betrokken, adviserend maar het historisch

besef altijd op de eerste plaats.

Gevraagd, maar veelal ongevraagd houden

we de plannen van de gemeente Tiel tegen het

licht.

Het gaat ons om Tiel, een stad om

van te houden.

Kijk met ons mee, geef uw mening, daar

worden we met z'n allen beter van.

 

donderdag 19 januari donderdag 16 februari donderdag 16 maart donderdag 20 april donderdag 11of 18 mei donderdag 15 juni donderdag 20 juli donderdag 21 september donderdag 19 oktober donderdag 16 november donderdag 21 december
Waardevol Tiel jubileert. 45 jaar geleden... Op de kop af 45 jaar geleden verzamelde zich een groep Tielenaren in de voormalige rectorswoning, het clubhuis de Poort, in de Kloosterstraat. Die bijeenkomst was de start van wat toen de Milieuwerkgroep Tiel was en nu Waardevol Tiel, werkgroep voor cultuurhistorie en leefomgeving. Ik was er bij, op de rijpe leeftijd van net nog 16 jaar. De tijd vliegt. Tijd voor een feestje? Ja en nee... Het blijft bijzonder dat een organisatie zo lang blijft bestaan, een club mensen die zich druk maakt om de kwaliteit van leven in Tiel. Toen was het de tijd van de club van Rome en grenzen aan de groei. Het milieu stond op de voorgrond. De Waal was op weg een dode rivier te worden, Verdugt vroeg de aandacht. Hinderwetvergunningen bleken vaak decennia oud te zijn, als ze er al waren. Handhaving was een dode letter. Ook voor de natuur, het landschap, de kwaliteit van onze omgeving zag het er somber uit. De dijkverzwaring oude-stijl stond garant voor een forse aantasting van cultuurhistorische waarden. De ruilverkaveling Avezaath- Ophemert voorzag een voor de landbouw optimaal ingericht en rechtgetrokken landschap. Tiel had ongebreidelde groeiplannen waarbij het buitengebied het kind van de rekening dreigde te worden. Er is veel veranderd en verbeterd. De milieuzorg is geprofessionaliseerd, er is toezicht. De dijkverzwaring blijft een lastig verhaal maar er wordt in ieder geval zorgvuldig gewerkt, met besef voor cultuurhistorie en landschap. De uiterwaarden zijn beschermde natuurgebieden. De zalmen trekken de Waal weer op en zelfs de bever is weer terug van weggeweest. Je zou zeggen dat we op de goede weg zijn. Zou zeggen, want die vooruitgang is maar deels. Wie vroeger door het Maurikse en Zoelense veld fietste werd beloond met kievitten, grutto’s en al die andere weidevogels. Je zou er tureluurs van worden. Die weidevogels voelen zichbij ons niet meer thuis. De Betuwe is een zorgvuldig vormgegeven gebied voor intensieve landbouw geworden. De insectenstand is gedecimeerd. Ruw wakker geschud. Door de stikstof crisis zijn we ruw wakker geschud. In een slag werd duidelijk dat waar was wat de club van Rome verkondigde, er zijn grenzen aan de groei. In de woorden van de commissie Remkes: “De tijd van juridische trucs en listen is echt voorbij. De natuur moet herstellen en de uitstoot van stikstof moet omlaag.” Die woorden resulteerden in de grootste boerenopstand van de afgelopen eeuw en een fundamentele ontkenning van alle problematiek. Plus een geweldig rookgordijn dat de landbouw Nederland van voedsel voorziet. Die waarheid wordt overigens door een blik op de etiketten in de supermarkt ontkracht. Waarbij de mythe van de Ot-en Sien boerderij ook een stevige rol speelt in de discussie. De schaalvergroting in de landbouw zet onverminderd door. Er zijn steeds minder, maar wel steeds grotere bedrijven. In de discussie rondom de landbouw wordt ook nog gesteld dat Nederland ‘te klein is voor 150 versnipperde natuurgebieden die onder natura 2000 vallen’. Dat zijn overigens in het algemeen gebieden van 1000 hectare of meer die dan al beschermd natuurreservaat waren voordat de Nederlandse staat ze onder de Europese regels bracht. Er is (nog steeds) werk aan de winkel in een klimaat dat niet bevorderlijk is voor dialoog en discussie. Cultuurhistorie. In de loop van de jaren is de aandacht voor cultuur en cultuurhistorie steeds groter geworden. Dat is een reactie op de vaak ingrijpende veranderingen in het straatbeeld. Gebouwen verdwenen en wat er voor terugkwam was niet altijd even fraai. Om het zacht uit te drukken. Ook de Tielse politiek lijkt nu meer van de noodzaak om de historische waarden van het oude Tiel te beschermen doordrongen. Wat niet weg neemt dat het evenwicht tussen de projectontwikkelaar en de overheid wankel is. Al zijn er ook lichtpunten aan de horizon, zoals de recente restauratie van het oude postkantoor aantoont. Ronduit zorgelijk zijn daarentegen de plannen rond de oude Zoutkeet aan de kop van wat ooit de Oude Haven was. Waardevol Tiel en de Oudheidkamer werken nauw samen om het belang van de historie van de stad op de kaart te zetten en te houden. En toen werd alles anders. Waardevol Tiel is 45 jaar. Een leeftijd die ons nog net niet in de gevarenzone van het corona virus brengt. Een virus dat veel leed gebracht heeft en brengt. Een ziekte die het “nieuwe normaal” en de anderhalve-meter samenleving bracht. De vraag is nu wanneer wij er in slagen die ziekte een halt toe te roepen. Minstens even prangend is de vraag hoe onze samenleving verandert. Want wie de IC capaciteit afstemt op de gemiddelde vraag en een beetje, is economisch waarschijnlijk verantwoord bezig. De werkelijkheid in het zicht van de crisis is dan weer een heel andere. Blijf gezond en geniet van Tiel en de Betuwe! Arnoud Reijnen

Waardevol Tiel jubileert. 45 jaar geleden... Op de kop af 45 jaar geleden verzamelde zich een groep Tielenaren in de voormalige rectorswoning, het clubhuis de Poort, in de Kloosterstraat. Die bijeenkomst was de start van wat toen de Milieuwerkgroep Tiel was en nu Waardevol Tiel, werkgroep voor cultuurhistorie en leefomgeving. Ik was er bij, op de rijpe leeftijd van net nog 16 jaar. De tijd vliegt. Tijd voor een feestje? Ja en nee... Het blijft bijzonder dat een organisatie zo lang blijft bestaan, een club mensen die zich druk maakt om de kwaliteit van leven in Tiel. Toen was het de tijd van de club van Rome en grenzen aan de groei. Het milieu stond op de voorgrond. De Waal was op weg een dode rivier te worden, Verdugt vroeg de aandacht. Hinderwetvergunningen bleken vaak decennia oud te zijn, als ze er al waren. Handhaving was een dode letter. Ook voor de natuur, het landschap, de kwaliteit van onze omgeving zag het er somber uit. De dijkverzwaring oude- stijl stond garant voor een forse aantasting van cultuurhistorische waarden. De ruilverkaveling Avezaath- Ophemert voorzag een voor de landbouw optimaal ingericht en rechtgetrokken landschap. Tiel had ongebreidelde groeiplannen waarbij het buitengebied het kind van de rekening dreigde te worden. Veel veranderd en verbeterd Er was dus werk aan de winkel. Er is veel veranderd en verbeterd. De milieuzorg is geprofessionaliseerd, er is toezicht. De dijkverzwaring blijft een lastig verhaal maar er wordt in ieder geval zorgvuldig gewerkt, met besef voor cultuurhistorie en landschap. De uiterwaarden zijn beschermde natuurgebieden. De zalmen trekken de Waal weer op en zelfs de bever is weer terug van weggeweest. Je zou zeggen dat we op de goede weg zijn. Zou zeggen, want die vooruitgang is maar deels. Wie vroeger door het Maurikse en Zoelense veld fietste werd beloond met kievitten, grutto’s en al die andere weidevogels. Je zou er tureluurs van worden. Die weidevogels voelen zichbij ons niet meer thuis. De Betuwe is een zorgvuldig vormgegeven gebied voor intensieve landbouw geworden. De insectenstand is gedecimeerd. Ruw wakker geschud. Door de stikstof crisis zijn we ruw wakker geschud. In een slag werd duidelijk dat waar was wat de club van Rome verkondigde, er zijn grenzen aan de groei. In de woorden van de commissie Remkes: “De tijd van juridische trucs en listen is echt voorbij. De natuur moet herstellen en de uitstoot van stikstof moet omlaag.” Die woorden resulteerden in de grootste boerenopstand van de afgelopen eeuw en een fundamentele ontkenning van alle problematiek. Plus een geweldig rookgordijn dat de landbouw Nederland van voedsel voorziet. Die waarheid wordt overigens door een blik op de etiketten in de supermarkt ontkracht. Waarbij de mythe van de Ot-en Sien boerderij ook een stevige rol speelt in de discussie. De schaalvergroting in de landbouw zet onverminderd door. Er zijn steeds minder, maar wel steeds grotere bedrijven. In de discussie rondom de landbouw wordt ook nog gesteld dat Nederland ‘te klein is voor 150 versnipperde natuurgebieden die onder natura 2000 vallen’. Dat zijn overigens in het algemeen gebieden van 1000 hectare of meer die dan al beschermd natuurreservaat waren voordat de Nederlandse staat ze onder de Europese regels bracht. Er is (nog steeds) werk aan de winkel in een klimaat dat niet bevorderlijk is voor dialoog en discussie. Cultuurhistorie. In de loop van de jaren is de aandacht voor cultuur en cultuurhistorie steeds groter geworden. Dat is een reactie op de vaak ingrijpende veranderingen in het straatbeeld. Gebouwen verdwenen en wat er voor terugkwam was niet altijd even fraai. Om het zacht uit te drukken. Ook de Tielse politiek lijkt nu meer van de noodzaak om de historische waarden van het oude Tiel te beschermen doordrongen. Wat niet weg neemt dat het evenwicht tussen de projectontwikkelaar en de overheid wankel is. Al zijn er ook lichtpunten aan de horizon, zoals de recente restauratie van het oude postkantoor aantoont. Ronduit zorgelijk zijn daarentegen de plannen rond de oude Zoutkeet aan de kop van wat ooit de Oude Haven was. Waardevol Tiel en de Oudheidkamer werken nauw samen om het belang van de historie van de stad op de kaart te zetten en te houden. En toen werd alles anders. Waardevol Tiel is 45 jaar. Een leeftijd die ons nog net niet in de gevarenzone van het corona virus brengt. Een virus dat veel leed gebracht heeft en brengt. Een ziekte die het “nieuwe normaal” en de anderhalve-meter samenleving bracht. De vraag is nu wanneer wij er in slagen die ziekte een halt toe te roepen. Minstens even prangend is de vraag hoe onze samenleving verandert. Want wie de IC capaciteit afstemt op de gemiddelde vraag en een beetje, is economisch waarschijnlijk verantwoord bezig. De werkelijkheid in het zicht van de crisis is dan weer een heel andere. Blijf gezond en geniet van Tiel en de Betuwe! Arnoud Reijnen

Eerste

ziekenzorg in

Tiel

maart 2019

Vanaf 1875 vormden 3 gebouwen aan de Hoveniersweg, het begin van de ziekenzorg in Tiel. Op deze plek zijn ruim 50 jaar zieken verzorgd en huisraad ontsmet. Dit alles om aan epidemieën een einde te maken. Er was een Ziekenbarak, een Ontsmettingsoven en een Beheerderswoning. De historie is nu nog zichtbaar en geeft een beeld en een verhaal over de begin periode van gemeentelijke ziekenzorg vanaf 1875. Het gebouw van de ontsmettingsoven en de beheerderswoning staan er nog. De ziekenbarak is in 1930 vervangen door 5 woningen. Tiel is één van de weinige gemeenten, waar dit zorg-erfgoed nog zichtbaar is en doorverteld kan worden. Foto’s en achtergrond informatie: www.ziekenzorgtiel.nl http://www.hoveniersweg104.nl/

Energie veranderingen in Tiel

11 dec 2018

Binnen de genzen van Tiel zoveel mogelijk energie besparende en opwekkende projecten stimuleren en het Lingelandschap behouden. Dat is de uitdaging die de Energiegroep Tiel is aangegaan. lees verder Tiel Breed

Historische Havenkraan 6dec

2018

Op de kademuur aan de Oliemolenwal moet ooit een middelleeuws uitgevoerde havenkraan hebben gestaan. Weinig Tielenaren zijn er van op de hoogte dat zich op die plaats tot ver in de late middeleeuwen de Lingehaven bevond, die bereikbaar was vanaf de Linge en de toen nog bevaarbare Dode Linge. zie verder: Binnenststad

Werfkelder 3 dec 2018

De stad Tiel bezit, enigszins verborgen in de oorspronkelijke stadswal van de Oliemolenwal, nog een heuse werfkelder. Alleen is daar tot nu toe niet al te zuinig mee omgegaan. De oorspronkelijke houten deuren, waarmee de toegang tot in de jaren zestig nog was afgesloten, waren in die tijd al zo slecht dat deze zijn verwijderd en de ingang werd dichtgemetseld. Waardevol Tiel is echter de mening toegedaan dat zo’n bijzonder object niet verloren mag gaan en herwaardering verdiend. zie verder: Binnenstad

!

Er mogen geen bomen

"verdwijnen" 5 mei 2018

Een zoveelste aanslag op onze toch al niet boomrijke stad. Rondom het nieuw te bouwen winkelcentrum Kwadrant lijken de bomen te moeten verdwijnen. De partijen worden opgeroepen, krachtig het tij te keren. Lees verder

VVV kiosk mei 2020.

Tevredenheid alom. De voormalige VVV-kiosk is onder het toeziend oog van bestuursleden van de Stichting Stadsherstel Tiel opgeleverd door de restauratieploeg van de Vree en Sliepen. Die restauratie heeft flink wat voeten in de aarde gehad. Ook waren er de nodige onaangename verrassingen, de vloer bleek verrot en de vorige exploitant van voorheen cafetaria de Brug had de nodige containers met vet achtergelaten. Maar nu is de kiosk weer een sierraad aan de Veemarkt. De kiosk is oorspronkelijk gebouwd voor de VVV van Tiel. Het is een bijzonder gebouw uit de wederopbouwperiode van na de oorlog. Het gebouw is simpel, eenvoudig en strak van lijn met kenmerkende stalen kozijnen. Opvallend is ook het casetteplafond van het betonnen dak, een gewichtsbesparende constructie die al door de Romeinen werd toegepast. Nadat de exploitant van de fritestent er de brui aan gegeven had, dreigde de sloop. Dat was tegen het zere been van een aantal leden van Waardevol Tiel, waarbij Peter Schipper de aanjager was. De historie van de kiosk werd onderzocht en onder de aandacht van de gemeente gebracht. Die stemde in met uitstel van de sloop. De Stichting Stadsherstel Tiel nam vervolgens de verantwoordelijkheid voor de restauratie op zich. Die restauratie vergde een forse investering. Ook werd er gezocht naar een exploitant. Corrie en Herman Op ‘t Hof, beter bekend van de Betuwse Gebakkraam, gaan in de gerestaureerde kiosk aan de slag met ‘Churros and More’. Opening binnenkort! . lees ook

Voorpagina

Vergeten zijn ze. vervuild, toen afgesloten. Weg met die troep. Het stinkt en niemand die er door heen looopt. Ja zo veranderd het centrum in een centrum zonder details, zonder historie, De warmte en eigene moet blijven ook in Tiel. Gelukkig is er aandacht en actie: Ze worden in ere hersteld. Een overzicht van de steegjes en hun "toestand". Het duurt wel even voordat het document zichtbaar is.

2018 Steegjes

De dijk wordt verzwaard…

dec 2018

De dijk wordt verzwaard. Dat was zo’n drie jaar geleden de mededeling. Niet voor het eerst, dat was ook in de jaren ’80 het geval. Er zijn nieuwe normen van kracht, voorheen gold voor de rivierdijken een norm van een hoogwater dat ééns in de 1250 jaar, nu wordt dat ééns in de 100 jaar. Dus kwam het dijkvak Tiel- Waardenburg aan de beurt en is gestart met de planning voor de stad Tiel zelf. lees verder Tiel Breed

Nieuws

8 april 2022 Er is een nieuwe

uitgave van De Linge

Achterna

dat is een mooi werk. Een goed overzicht van de Stad Tiel en het water. Water:  een bedreiging en ook een bron van economische groei. Met kaarten en toelichting, de Linge dwars door de stad, niet meer voor te stellen. Geniet er nog even van, het landschap komt steeds meer in de knel.

Stadsmuurrestanten

geplaast sept 2020

Bij het uitgraven van de bouwput voor het Zindercomplex, zijn destijds flinke muurdelen van de oude stadsmuur tevoorschijn gekomen. Die stadsmuur stond direct aan het water van een gedempt deel en in het verlengde van de bestaande stadsgracht. Gelukkig zijn deze muurdelen door de gemeente met zorg behandeld en opgeslagen op de gemeentewerf. Een muurdeel is nu herplaatst in de lijn waar ze ook vandaan komen. Zie verder: Binnenstad

Eerste ziekenzorg in Tiel

maart 2019

Vanaf 1875 vormden 3 gebouwen aan de Hoveniersweg, het begin van de ziekenzorg in Tiel. Op deze plek zijn ruim 50 jaar zieken verzorgd en huisraad ontsmet. Dit alles om aan epidemieën een einde te maken. Er was een Ziekenbarak, een Ontsmettingsoven en een Beheerderswoning. De historie is nu nog zichtbaar en geeft een beeld en een verhaal over de begin periode van gemeentelijke ziekenzorg vanaf 1875. Het gebouw van de ontsmettingsoven en de beheerderswoning staan er nog. De ziekenbarak is in 1930 vervangen door 5 woningen. Tiel is één van de weinige gemeenten, waar dit zorg-erfgoed nog zichtbaar is en doorverteld kan worden. Foto’s en achtergrond informatie: www.ziekenzorgtiel.nl http://www.hoveniersweg104.nl/

Energie veranderingen in

Tiel 11 dec 2018

Binnen de genzen van Tiel zoveel mogelijk energie besparende en opwekkende projecten stimuleren en het Lingelandschap behouden. Dat is de uitdaging die de Energiegroep Tiel is aangegaan. lees verder Tiel Breed

Historische Havenkraan 6dec

2018

Op de kademuur aan de Oliemolenwal moet ooit een middelleeuws uitgevoerde havenkraan hebben gestaan. Weinig Tielenaren zijn er van op de hoogte dat zich op die plaats tot ver in de late middeleeuwen de Lingehaven bevond, die bereikbaar was vanaf de Linge en de toen nog bevaarbare Dode Linge. zie verder: Binnenststad

Werfkelder 3 dec 2018

De stad Tiel bezit, enigszins verborgen in de oorspronkelijke stadswal van de Oliemolenwal, nog een heuse werfkelder. Alleen is daar tot nu toe niet al te zuinig mee omgegaan. De oorspronkelijke houten deuren, waarmee de toegang tot in de jaren zestig nog was afgesloten, waren in die tijd al zo slecht dat deze zijn verwijderd en de ingang werd dichtgemetseld. Waardevol Tiel is echter de mening toegedaan dat zo’n bijzonder object niet verloren mag gaan en herwaardering verdiend. zie verder: Binnenstad

!

Er mogen geen bomen

"verdwijnen" 5 mei 2018

Een zoveelste aanslag op onze toch al niet boomrijke stad. Rondom het nieuw te bouwen winkelcentrum Kwadrant lijken de bomen te moeten verdwijnen. De partijen worden opgeroepen, krachtig het tij te keren. Lees verder

VVV kiosk mei 2020.

Tevredenheid alom. De voormalige VVV-kiosk is onder het toeziend oog van bestuursleden van de Stichting Stadsherstel Tiel opgeleverd door de restauratieploeg van de Vree en Sliepen. Die restauratie heeft flink wat voeten in de aarde gehad. Ook waren er de nodige onaangename verrassingen, de vloer bleek verrot en de vorige exploitant van voorheen cafetaria de Brug had de nodige containers met vet achtergelaten. Maar nu is de kiosk weer een sierraad aan de Veemarkt. De kiosk is oorspronkelijk gebouwd voor de VVV van Tiel. Het is een bijzonder gebouw uit de wederopbouwperiode van na de oorlog. Het gebouw is simpel, eenvoudig en strak van lijn met kenmerkende stalen kozijnen. Opvallend is ook het casetteplafond van het betonnen dak, een gewichtsbesparende constructie die al door de Romeinen werd toegepast. Nadat de exploitant van de fritestent er de brui aan gegeven had, dreigde de sloop. Dat was tegen het zere been van een aantal leden van Waardevol Tiel, waarbij Peter Schipper de aanjager was. De historie van de kiosk werd onderzocht en onder de aandacht van de gemeente gebracht. Die stemde in met uitstel van de sloop. De Stichting Stadsherstel Tiel nam vervolgens de verantwoordelijkheid voor de restauratie op zich. Die restauratie vergde een forse investering. Ook werd er gezocht naar een exploitant. Corrie en Herman Op ‘t Hof, beter bekend van de Betuwse Gebakkraam, gaan in de gerestaureerde kiosk aan de slag met ‘Churros and More’. Opening binnenkort! . lees ook

Nieuwe bomen voor de Binnenhoek

Voorpagina

Vergeten zijn ze. vervuild, toen afgesloten. Weg met die troep. Het stinkt en niemand die er door heen looopt. Ja zo veranderd het centrum in een centrum zonder details, zonder historie, De warmte en eigene moet blijven ook in Tiel. Gelukkig is er aandacht en actie: Ze worden in ere hersteld. Een overzicht van de steegjes en hun "toestand". Het duurt wel even voordat het document zichtbaar is.

2018 Steegjes

8 april 2022 Er is een

nieuwe uitgave van

De Linge Achterna

dat is een mooi werk. Een goed overzicht van de Stad Tiel en het water. Water:  een bedreiging en ook een bron van economische groei. Met kaarten en toelichting, de Linge dwars door de stad, niet meer voor te stellen. Geniet er nog even van, het landschap komt steeds meer in de knel.

Stadsmuurrestanten

geplaast sept 2020

Bij het uitgraven van de bouwput voor het Zindercomplex, zijn destijds flinke muurdelen van de oude stadsmuur tevoorschijn gekomen. Die stadsmuur stond direct aan het water van een gedempt deel en in het verlengde van de bestaande stadsgracht. Gelukkig zijn deze muurdelen door de gemeente met zorg behandeld en opgeslagen op de gemeentewerf. Een muurdeel is nu herplaatst in de lijn waar ze ook vandaan komen. Zie verder: Binnenstad

Galerie

Veranderend Tiel.

Een stad ontstaat niet zomaar. Er is een begin. Voor Tiel ligt dat eeuwen terug. De zee lag nog ‘voor de deur’ . Dat gaf internationale handel maar ook afgunst, het is van alle tijden. De stijd om de macht, politiek en kerkelijk (en vaak vermengt) Het heeft de stad gevormd. Grote rijkdom en ook armoede, tot vandaag de dag. Van “De Gouden Wagen” tot en met de “Armenschool”. Nog geen 120 jaar geleden was er geen stromend water, geen riool en geen electriciteit. Veranderingen, ook in een kleine stad, zijn noodzakelijk. De warmte van het centrum en de wijdsheid van de omgeving behouden, dat is de uitdaging. In deze Galerie zomaar wat ik tegenkwam op mijn wandeling door mijn beeld van Tiel.

Zo hoog liggen de straten in tov NAP

Volgens https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/

Tiel

Kwelkade 6,3 m Stadhuis 6,4 m Hoveniersweg 6,5 m Burg Meslaan 5,4 m Ziekenhuis 6,1 m Ophemertsedijk 11,9 m Omgeving Tiel 4 m

Stroomafwaarts polders.

Omgeving Zaltbommel 3,5 m Omgeving Dortdrecht -1m Omgeving Rotterdan -2,5 m

Rivier waterhoogte

volgens https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/waterhoogte-t-o-v-nap/

periode 2008-2010 19 nov 2018

min max

Pannerden 6,80 13,23 639 cm Nijmegen 4,86 10,93 461 cm Dodewaard 3,40 9,34 341 cm Tiel 2,23 7,98 194 cm Zaltbommel 0,58 4,95 38 cm Dordrecht -18 cm Hoek van Holland -102 cm Evacuatie Tiel 30 januari 1995 tot 5 februari 1995 Hoogte Waal bij de Ophemertsedijk 9,6m

Veranderingen met grote gevolgen ook voor Tiel;

Gas: 1850 gasfabriek vraagt om concessie (Versteend Verleden pag 209) 1851 straatlantarens op patentolie 1854 eerste Gasfabriek op gepacht terrein achter Bellevue 1856 straatlantarens in de binnenstad: de olielampen worden door gasvlinders vervangen. (Versteend Verleden pag 210) 1865 18 jan dhr Stout wil gasverlichting op Zandwijk. 1875 ingraven van gasbuizen. meer Water: 12 okt en 2 nov 1887 Discussie over Concessie aan C.P. Metelerbach voor aanleg en explotatie van waterleiding 15 aug 1888 B&W ziet er van af zelf waterleiding aan te leggen. 1889 overleg over brandkranen. 15 maart 1889 Concessie aan de Utrechtse Waterleiding Maatschappij. Elektriciteit: 1854 Eerste gloeilamp met gloeidraad van verkoolde bamboe vezel. 1878 Gloeilamp met 1 á 2 uur brandtijd. 1879 Gloeilamp met 14,5 uur brandtijd. 1880 Gloeilamp met 1200 uur brandtijd. 1890 Wisselstroom. 1922 electromotoren Spoor: 1839 20 september Eerste trein Haarlem Amsterdam. 1882 Op 1 november werd de spoorweg Geldermalsen-Tiel-Elst in gebruik genomen. Ook Tiel was nu per spoor bereikbaar. In 1885 doorgetrokken naar Dordrecht. meer Fiets: 1861 eerste fiets met twee even grote wielen achter elkaar, via trappers en ketting aangedreven. Pont: De gierpont Zeldenrust kwam in 1898 in de vaart en heeft tot en met 1940 gevaren Inundatiekanaal: 1880
Tiel vanaf 1882.
kaart
gg
hh
Westluidensestraat Tiel ca 1850 Burg-Hasselmanplein

Galerie

Veranderend Tiel.

Een stad ontstaat niet zomaar. Er is een begin. Voor Tiel ligt dat eeuwen terug. De zee lag nog ‘voor de deur’ . Dat gaf internationale handel maar ook afgunst, het is van alle tijden. De stijd om de macht, politiek en kerkelijk (en vaak vermengt) Het heeft de stad gevormd. Grote rijkdom en ook armoede, tot vandaag de dag. Van “De Gouden Wagen” tot en met de “Armenschool”. Nog geen 120 jaar geleden was er geen stromend water, geen riool en geen electriciteit. Veranderingen, ook in een kleine stad, zijn noodzakelijk. De warmte van het centrum en de wijdsheid van de omgeving behouden, dat is de uitdaging. In deze Galerie zomaar wat ik tegenkwam op mijn wandeling door mijn beeld van Tiel.


Zo hoog liggen de straten in tov NAP

Volgens https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/

Tiel

Kwelkade 6,3 m

Stadhuis 6,4 m

Hoveniersweg 6,5 m

Burg Meslaan 5,4 m

Ziekenhuis 6,1 m

Ophemertsedijk 11,9 m

Omgeving Tiel 4 m

Hoogte ploders stroomafwaarts.

Omgeving Zaltbommel 3,5 m Omgeving Dortdrecht -1m Omgeving Rotterdan -2,5 m

Rivier waterhoogte

volgens https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/waterhoogte-t-o-v-nap/

periode 2008-2010 19 nov 2018

min max

Pannerden 6,80 13,23 639 cm Nijmegen 4,86 10,93 461 cm Dodewaard 3,40 9,34 341 cm Tiel 2,23 7,98 194 cm Zaltbommel 0,58 4,95 38 cm Dordrecht -18 cm Hoek van Holland -102 cm Evacuatie Tiel 30 januari 1995 tot 5 februari 1995 Hoogte Waal bij de Ophemertsedijk 9,6m

Veranderingen met grote gevolgen,

ook voor Tiel;

Gas: 1850 gasfabriek vraagt om concessie (Versteend Verleden pag 209) 1851 straatlantarens op patentolie 1854 eerste Gasfabriek op gepacht terrein achter Bellevue 1856 straatlantarens in de binnenstad: de olielampen worden door gasvlinders vervangen. (Versteend Verleden pag 210) 1865 18 jan dhr Stout wil gasverlichting op Zandwijk. 1875 ingraven van gasbuizen. meer Water: 12 okt en 2 nov 1887 Discussie over Concessie aan C.P. Metelerbach voor aanleg en explotatie van waterleiding 15 aug 1888 B&W ziet er van af zelf waterleiding aan te leggen. 1889 overleg over brandkranen. 15 maart 1889 Concessie aan de Utrechtse Waterleiding Maatschappij. Elektriciteit: 1854 Eerste gloeilamp met gloeidraad van verkoolde bamboe vezel. 1878 Gloeilamp met 1 á 2 uur brandtijd. 1879 Gloeilamp met 14,5 uur brandtijd. 1880 Gloeilamp met 1200 uur brandtijd. 1890 Wisselstroom. 1922 electromotoren Spoor: 1839 20 september Eerste trein Haarlem Amsterdam. 1882 Op 1 november werd de spoorweg Geldermalsen-Tiel-Elst in gebruik genomen. Ook Tiel was nu per spoor bereikbaar. In 1885 doorgetrokken naar Dordrecht. meer Fiets: 1861 eerste fiets met twee even grote wielen achter elkaar, via trappers en ketting aangedreven. Pont: De gierpont Zeldenrust kwam in 1898 in de vaart en heeft tot en met 1940 gevaren Inundatiekanaal: 1880
Tiel vanaf 1882.
U kunt kiezen uit de volgende maandbladen door er op te klikken. Na lezen terug naar de website, via pijltje links, bovenin.

Maandblad

2023

januari februari maart april mei uni juli augustus september oktober november december

2024

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december
2025 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

2026

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

2027

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

U kunt kiezen uit de volgende maandbladen door er op te klikken. Na lezen terug naar de website, via pijltje links, bovenin.

Maandblad