Welkom

Welkom bij Waardevol Tiel.

Betrokken, adviserend maar het historisch besef

altijd op de eerste plaats.

Gevraagd, maar veelal ongevraagd houden we

de plannen van de gemeente Tiel tegen het licht.

Het gaat ons om Tiel, een stad om van te

houden.

Kijk met ons mee, geef uw mening, daar worden

we met z'n allen beter van.

  

Agenda voor 1 december 2018 Waardevol Tiel

Kerkstraat 32 14.00

Opening.

Notulen 3 november 2018.

Afspraken van vorige vergadering.

Mededelingen en stukken.

Vaststellen extra agendapunten.

Vergaderschema 2019.

Overleggroep energietransitsie.

Cursus Tielologie.

Voortgang kiosk.

Reactienota Prov. Omgevingsvisie.

Stadsmuurresten.

Facebook ledenwerfactie.

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag en afspraken.

Sluiting.

Help ons.

Help ons Tiel, stad en natuur te beschermen! Waardevol Tiel zet zich in voor het behoud van cultuur en natuur in en om Tiel. Dat doen wij als vrijwilligers in een vereniging die onafhankelijk en zonder subsidie werkt. Of het nu gaat om de ondoordachte aanleg van velden met zonnepanelen, dijkverzwaring, de bescherming van roeken, het behoud van erfgoed, zoals de voormalige VVV- kiosk op de Veemarkt, we denken mee en komen met voorstellen. Of, als het niet anders kan, met een bezwaarschrift. Of wij doen mee met de open monumenten-dag in september en de historische stadswandeling. Dat kunnen wij niet alleen. Wij zijn afhankelijk van onze leden, donateurs en mensen die ons bij onze activiteiten willen helpen. Wilt u ons helpen? Dat kan:   - word lid en praat mee.  - vraag uw kennissen en vrienden om lid te worden. Of doe een lidmaatschap cadeau.  - help ons als vrijwilliger bij open monumentendagen of stadswandelingen, geef u op. Voor €12,- per jaar bent u al lid: http://www.waardevoltiel.nl/lidmaatschap.htm Samen zorgen we er voor dat het goed leven blijft in Tiel! Met vriendelijke groet, Arnoud. voorzitter.
2018

zaterdag 1 december.

© Waardevol Tiel Nog in te vullen er bij Statuten Andere docu Nogmeer
Beste mensen,
Actief optreden tegen het laten vervallen of illegaal wijzigen van
gebouwen met monumentale status was tot voor kort een
zwakke kant in het gemeentelijk beleid. Maar sinds kort is
daarvoor het nodige in de Erfgoedwet opgenomen. De wet
voorziet in juridische kracht van handhaving. De juridische
afdeling van onze gemeente is ook weercompleet en voor
toezicht en handhaving is onlangs een ambtenaar aangesteld
die met elan de taak heeft opgenomen. Er wordt verzocht
overtredingen te melden.
Helaas is ook in de nieuwe gemeentebegroting geen
subsidiepost opgenomen voor onderhoud of restauratie van
monumentale gebouwen. De enige jaren geleden wegens
bezuiniging afgeschafte gemeente subsidie bedroeg in het
laatste jaar van verstrekking ongeveer € 35.000,- , dacht de
ambtenaar zich te herinneren. Normaliter wordt dat bedrag
verdubbeld door de Provincie. Maar er moest in dat jaar ook een
aardig bedrag van op voorhand betaalde provinciale
subsidiegelden voor monumentenzorg aan de provincie worden
terugbetaald.
Er is geen specifiek op het Lingelandschap toegesneden beleid
voor het behoud van landschappelijke waarden. Wel een
algemeen beleid. Maar daarvoor is geen budget beschikbaar,
ook niet als onderdeel van de gewenste Bevordering van
Recreatie en Toerisme. Wel is een gering budget beschikbaar
voor Stadspromotie.
De begroting voorziet niet in het zichtbaar maken van
archeologische artefacten uit de verschillende vindplaatsen in
onze gemeente. Wel wordt beoogd voorwerpen uit
gemeentelijke vindplaatsen, opgeslagen in het provinciaal depot,
in het streekmuseum te tonen.
Ton

Welkom

Welkom bij Waardevol Tiel.

Betrokken, adviserend maar het historisch besef altijd op

de eerste plaats.

Gevraagd, maar veelal ongevraagd houden we de

plannen van de gemeente Tiel tegen het licht.

Het gaat ons om Tiel, een stad om van te

houden.

Kijk met ons mee, geef uw mening, daar worden we met

z'n allen beter van.

  

Agenda voor 1 december 2018 Waardevol Tiel

Kerkstraat 32 14.00

Opening.

Notulen 3 november 2018.

Afspraken van vorige vergadering.

Mededelingen en stukken.

Vaststellen extra agendapunten.

Vergaderschema 2019.

Overleggroep energietransitsie.

Cursus Tielologie.

Voortgang kiosk.

Reactienota Prov. Omgevingsvisie.

Stadsmuurresten.

Facebook ledenwerfactie.

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag en afspraken.

Sluiting.

Help ons.

Help ons Tiel, stad en natuur te beschermen! Waardevol Tiel zet zich in voor het behoud van cultuur en natuur in en om Tiel. Dat doen wij als vrijwilligers in een vereniging die onafhankelijk en zonder subsidie werkt. Of het nu gaat om de ondoordachte aanleg van velden met zonnepanelen, dijkverzwaring, de bescherming van roeken, het behoud van erfgoed, zoals de voormalige VVV-kiosk op de Veemarkt, we denken mee en komen met voorstellen. Of, als het niet anders kan, met een bezwaarschrift. Of wij doen mee met de open monumenten-dag in september en de historische stadswandeling. Dat kunnen wij niet alleen. Wij zijn afhankelijk van onze leden, donateurs en mensen die ons bij onze activiteiten willen helpen. Wilt u ons helpen? Dat kan:   - word lid en praat mee.  - vraag uw kennissen en vrienden om lid te worden. Of doe een lidmaatschap cadeau.  - help ons als vrijwilliger bij open monumentendagen of stadswandelingen, geef u op. Voor €12,- per jaar bent u al lid: http://www.waardevoltiel.nl/lidmaatschap.ht m Samen zorgen we er voor dat het goed leven blijft in Tiel! Met vriendelijke groet, Arnoud. voorzitter.
© Waardevol Tiel Nog in te vullen
Beste mensen,
Actief optreden tegen het laten vervallen of illegaal
wijzigen van gebouwen met monumentale status was tot
voor kort een zwakke kant in het gemeentelijk beleid.
Maar sinds kort is daarvoor het nodige in de Erfgoedwet
opgenomen. De wet voorziet in juridische kracht van
handhaving. De juridische afdeling van onze gemeente is
ook weercompleet en voor toezicht en handhaving is
onlangs een ambtenaar aangesteld die met elan de taak
heeft opgenomen. Er wordt verzocht overtredingen te
melden.
Helaas is ook in de nieuwe gemeentebegroting geen
subsidiepost opgenomen voor onderhoud of restauratie
van monumentale gebouwen. De enige jaren geleden
wegens bezuiniging afgeschafte gemeente subsidie
bedroeg in het laatste jaar van verstrekking ongeveer €
35.000,- , dacht de ambtenaar zich te herinneren.
Normaliter wordt dat bedrag verdubbeld door de
Provincie. Maar er moest in dat jaar ook een aardig
bedrag van op voorhand betaalde provinciale
subsidiegelden voor monumentenzorg aan de provincie
worden terugbetaald.
Er is geen specifiek op het Lingelandschap toegesneden
beleid voor het behoud van landschappelijke waarden.
Wel een algemeen beleid. Maar daarvoor is geen budget
beschikbaar, ook niet als onderdeel van de gewenste
Bevordering van Recreatie en Toerisme. Wel is een gering
budget beschikbaar voor Stadspromotie.
De begroting voorziet niet in het zichtbaar maken van
archeologische artefacten uit de verschillende
vindplaatsen in onze gemeente. Wel wordt beoogd
voorwerpen uit gemeentelijke vindplaatsen, opgeslagen
in het provinciaal depot, in het streekmuseum te tonen.
Ton