Welkom

Welkom bij Waardevol Tiel.

Betrokken, adviserend maar het historisch besef

altijd op de eerste plaats.

Gevraagd, maar veelal ongevraagd houden we

de plannen van de gemeente Tiel tegen het licht.

Het gaat ons om Tiel, een stad om van te

houden.

Kijk met ons mee, geef uw mening, daar worden

we met z'n allen beter van.

  

Agenda voor 5 januari

Kerkstraat 32 14.00

Opening.

Notulen 1 december 2018.

Mededelingen en stukken.

Vaststellen extra agendapunten.

Afspraken van vorige vergadering.

Voortgang kiosk.

Facebook ledenwerfactie.

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag en afspraken.

Sluiting.

Help ons.

Help ons Tiel, stad en natuur te beschermen! Waardevol Tiel zet zich in voor het behoud van cultuur en natuur in en om Tiel. Dat doen wij als vrijwilligers in een vereniging die onafhankelijk en zonder subsidie werkt. Of het nu gaat om de ondoordachte aanleg van velden met zonnepanelen, dijkverzwaring, de bescherming van roeken, het behoud van erfgoed, zoals de voormalige VVV- kiosk op de Veemarkt, we denken mee en komen met voorstellen. Of, als het niet anders kan, met een bezwaarschrift. Of wij doen mee met de open monumenten-dag in september en de historische stadswandeling. Dat kunnen wij niet alleen. Wij zijn afhankelijk van onze leden, donateurs en mensen die ons bij onze activiteiten willen helpen. Wilt u ons helpen? Dat kan:   - word lid en praat mee.  - vraag uw kennissen en vrienden om lid te worden. Of doe een lidmaatschap cadeau.  - help ons als vrijwilliger bij open monumentendagen of stadswandelingen, geef u op. Voor €12,- per jaar bent u al lid: http://www.waardevoltiel.nl/lidmaatschap.htm Samen zorgen we er voor dat het goed leven blijft in Tiel! Met vriendelijke groet, Arnoud. voorzitter.
© Waardevol Tiel Nog in te vullen er bij Statuten Andere docu Nogmeer
Beste mensen.
Toen, als gevolg van het in1972 door De Club van Rome
uitgebrachte rapport ‘Grenzen Aan de Groei’, de Milieu-
werkroep Tiel werd opgericht, leek het in de ogen van de
gemiddelde Tielenaar te gaan om een clubje van links geo
rienteerde geiten wollen sokkendragers. Toch was, mede
om juist die indruk te voorkomen, bewust gekozen voor
debenaming werkgroep in plaats van actiegroep. Ging het in
dieeerste jaren nog voornamenlijk om leefomgeving in de breed-
ste zin van het woord, al gauw kregen wij ook aandacht voorde
sluipende teloorgang van het historisch aanzien van de staden
het landschap. Reden ook om onze naam te veranderen
inWaardevol Tiel. Reden wellicht ook dat er tegenwoordig stad-
genoten zijn die ons een club van conservatieven vinden die
overal op tegen zijn. Nu worden conservatieven geacht
zichvooral ter rechterzijde van het politieke spectrum te
bewegen. Het kan dus verkeren. Maar de vraag rijst wel of wij
inder-daad in al die jaren een evolutieproces hebben ondergaan
dieonze zienswijze radicaal heeft veranderd. Ikzelf denk
eigenlijkdat dit niet of hooguit in geringe mate het geval is. Wij
hebben nog steeds oog voor het kleine en minst weerbare, dat
over hethoofd wordt gezien en gemakkelijk vertrapt wordt. Want
aldat kleine bij elkaar blijkt soms heel groot en kostbaar te zijn.
Nee, ik denk dat niet wij, maar de samenleving is veranderd.Het
rapport van de Club van Rome wordt niet langer als
onheilsprofetie gezien, maar als een werkelijkheid die op de
deur klopt. En zien we ook een kentering van de publieke opinie,
zowel als van de politiek, waar het gaat om de
zichtbarestedelijke historie en het waardevolle landschap? Wij
mogen
het hopen en zien met u uit op een ook in dat opzicht
Gelukkig Nieuwjaar. Ton
vergaderingen 2019. Aanvang 14.00 uur. Plaats: Kerkstraat 32. zaterdag 5 januari. zaterdag 2 februari. zaterdag 2 maart. zaterdag 30 maart. zaterdag 4 mei. zaterdag 1 juni. zaterdag 6 juli. zaterdag 7 september. zaterdag 5 oktober. zaterdag 2 november. zaterdag 7 december.

Welkom

Welkom bij Waardevol Tiel.

Betrokken, adviserend maar het historisch besef altijd op

de eerste plaats.

Gevraagd, maar veelal ongevraagd houden we de

plannen van de gemeente Tiel tegen het licht.

Het gaat ons om Tiel, een stad om van te

houden.

Kijk met ons mee, geef uw mening, daar worden we met

z'n allen beter van.

  

Agenda voor 5 januari

Kerkstraat 32 14.00

Opening.

Notulen 1 december 2018.

Mededelingen en stukken.

Vaststellen extra agendapunten.

Afspraken van vorige vergadering.

Voortgang kiosk.

Facebook ledenwerfactie.

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag en afspraken.

Sluiting.

Help ons.

Help ons Tiel, stad en natuur te beschermen! Waardevol Tiel zet zich in voor het behoud van cultuur en natuur in en om Tiel. Dat doen wij als vrijwilligers in een vereniging die onafhankelijk en zonder subsidie werkt. Of het nu gaat om de ondoordachte aanleg van velden met zonnepanelen, dijkverzwaring, de bescherming van roeken, het behoud van erfgoed, zoals de voormalige VVV-kiosk op de Veemarkt, we denken mee en komen met voorstellen. Of, als het niet anders kan, met een bezwaarschrift. Of wij doen mee met de open monumenten-dag in september en de historische stadswandeling. Dat kunnen wij niet alleen. Wij zijn afhankelijk van onze leden, donateurs en mensen die ons bij onze activiteiten willen helpen. Wilt u ons helpen? Dat kan:   - word lid en praat mee.  - vraag uw kennissen en vrienden om lid te worden. Of doe een lidmaatschap cadeau.  - help ons als vrijwilliger bij open monumentendagen of stadswandelingen, geef u op. Voor €12,- per jaar bent u al lid: http://www.waardevoltiel.nl/lidmaatschap.ht m Samen zorgen we er voor dat het goed leven blijft in Tiel! Met vriendelijke groet, Arnoud. voorzitter.
© Waardevol Tiel Nog in te vullen
Beste mensen.
Toen, als gevolg van het in1972 door De Club van Rome
uitgebrachte rapport ‘Grenzen Aan de Groei’, de Milieu-
werkroep Tiel werd opgericht, leek het in de ogen van de
gemiddelde Tielenaar te gaan om een clubje van links geo
rienteerde geiten wollen sokkendragers. Toch was, mede
om juist die indruk te voorkomen, bewust gekozen voor
debenaming werkgroep in plaats van actiegroep. Ging het
in dieeerste jaren nog voornamenlijk om leefomgeving in
de breed-ste zin van het woord, al gauw kregen wij ook
aandacht voorde sluipende teloorgang van het historisch
aanzien van de staden het landschap. Reden ook om
onze naam te veranderen inWaardevol Tiel. Reden
wellicht ook dat er tegenwoordig stad-genoten zijn die
ons een club van conservatieven vinden die overal op
tegen zijn. Nu worden conservatieven geacht zichvooral
ter rechterzijde van het politieke spectrum te bewegen.
Het kan dus verkeren. Maar de vraag rijst wel of wij inder-
daad in al die jaren een evolutieproces hebben
ondergaan dieonze zienswijze radicaal heeft veranderd.
Ikzelf denk eigenlijkdat dit niet of hooguit in geringe mate
het geval is. Wij hebben nog steeds oog voor het kleine
en minst weerbare, dat over hethoofd wordt gezien en
gemakkelijk vertrapt wordt. Want aldat kleine bij elkaar
blijkt soms heel groot en kostbaar te zijn.
Nee, ik denk dat niet wij, maar de samenleving is
veranderd.Het rapport van de Club van Rome wordt niet
langer als onheilsprofetie gezien, maar als een
werkelijkheid die op de deur klopt. En zien we ook een
kentering van de publieke opinie, zowel als van de
politiek, waar het gaat om de zichtbarestedelijke historie
en het waardevolle landschap? Wij mogen
het hopen en zien met u uit op een ook in dat opzicht
Gelukkig Nieuwjaar. Ton
vergaderingen 2019. Aanvang 14.00 uur. Plaats: Kerkstraat 32. zaterdag 5 januari. zaterdag 2 februari. zaterdag 2 maart. zaterdag 30 maart. zaterdag 4 mei. zaterdag 1 juni. zaterdag 6 juli. zaterdag 7 september. zaterdag 5 oktober. zaterdag 2 november. zaterdag 7 december.