Welkom

Welkom bij Waardevol Tiel.

Betrokken, adviserend maar het historisch besef

altijd op de eerste plaats.

Gevraagd, maar veelal ongevraagd houden we

de plannen van de gemeente Tiel tegen het licht.

Het gaat ons om Tiel, een stad om van te

houden.

Kijk met ons mee, geef uw mening, daar worden

we met z'n allen beter van.

  

Agenda voor 6 juli 2019

Kerkstraat 32 14.00

Opening.

Notulen zaterdag 1 juni 2019.

Mededelingen en stukken.

Vaststellen extra agendapunten.

Fruitbelevingspark.

Afspraken en actiepunten van de vorige

vergadering.

Gesprek met Gemeentebestuur.

Rode beuk Walstede.

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag en afspraken.

Sluiting.

Help ons.

Help ons Tiel, stad en natuur te beschermen! Waardevol Tiel zet zich in voor het behoud van cultuur en natuur in en om Tiel. Dat doen wij als vrijwilligers in een vereniging die onafhankelijk en zonder subsidie werkt. Of het nu gaat om de ondoordachte aanleg van velden met zonnepanelen, dijkverzwaring, de bescherming van roeken, het behoud van erfgoed, zoals de voormalige VVV- kiosk op de Veemarkt, we denken mee en komen met voorstellen. Of, als het niet anders kan, met een bezwaarschrift. Of wij doen mee met de open monumenten-dag in september en de historische stadswandeling. Dat kunnen wij niet alleen. Wij zijn afhankelijk van onze leden, donateurs en mensen die ons bij onze activiteiten willen helpen. Wilt u ons helpen? Dat kan:   - word lid en praat mee.  - vraag uw kennissen en vrienden om lid te worden. Of doe een lidmaatschap cadeau.  - help ons als vrijwilliger bij open monumentendagen of stadswandelingen, geef u op. Voor €12,- per jaar bent u al lid: http://www.waardevoltiel.nl/lidmaatschap.htm Samen zorgen we er voor dat het goed leven blijft in Tiel! Met vriendelijke groet, Arnoud. voorzitter.
Beste mensen,
In het in onze ogen en van velen met ons belangrijk geachte
gebied van de Linge is weer van alles gaande. In het recent
gepubliceerde Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied, wordt
de status van Waardevol Agrarisch Landschap van het
binnedijkse gelegen gebied tussen de Provincialeweg in Tiel en
de Groenestraat in Wadenoyen gedegradeerd tot Stedelijk
Uitloopgebied. Dit betekent dat het open staat voor de aanleg
van sportvelden recreatie en woningbouw. Vooral dat laatste zou
een aanslag betekenen op dit ons inziens tot het Lingelandschap
behorend gebied. Een aantal projectontwikkelaars staat
ongetwijfeld al handenvrijvend voorgesorteerd om enkele
boomgaarden om te toveren in villawijken. Waardevol Tiel heeft
dan ook bezwaar ingediend tegen deze ontwikkeling. Wij zijn van
mening dat de status gehandhaafd moet blijven en dat de
mogelijkheid van het concept Buiten Wonen wordt toegepast.
Dat betekent beperkte villabouw op ruime gronden met veel
groen, waarvan een deel openbaar toegangelijk dient te zijn.
Daarmee blijft de groene structuur van dit deel van het
Lingegebied gehandhaafd. Goed voor recreatie en toerisme ook.
En voor dat laatste is het gemeentebestuur in dat gebied juist
hard aan het werk, gezien de laatste ontwikkelingen rond de
plannen voor het Fruitbelevingspark nabij de afslag Wadenoyen
van de A15. Dat zou in eerste instantie kleinschalig worden en
seizoensgebonden. Maar volgens protesterende omwonenden
wordt door de gemeente de mogelijkheid ingebouwd om het
park van vier hectare uit te breiden naar dertien hectare middels
een wijzigingsbevoegdheid. Goed voor het toersime. Maar ook
goed voor dit kleinschalig gebied???
Ton
vergaderingen 2019. Aanvang 14.00 uur. Plaats: Kerkstraat 32. zaterdag 6 juli. zaterdag 7 september. zaterdag 5 oktober. zaterdag 2 november. zaterdag 7 december.

Welkom

Welkom bij Waardevol Tiel.

Betrokken, adviserend maar het historisch besef altijd op

de eerste plaats.

Gevraagd, maar veelal ongevraagd houden we de

plannen van de gemeente Tiel tegen het licht.

Het gaat ons om Tiel, een stad om van te

houden.

Kijk met ons mee, geef uw mening, daar worden we met

z'n allen beter van.

  

Agenda voor 6 juli 2019

Kerkstraat 32 14.00

Opening.

Notulen zaterdag 1 juni 2019.

Mededelingen en stukken.

Vaststellen extra agendapunten.

Fruitbelevingspark.

Afspraken en actiepunten van de vorige vergadering.

Gesprek met Gemeentebestuur.

Rode beuk Walstede.

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag en afspraken.

Sluiting.

Help ons.

Help ons Tiel, stad en natuur te beschermen! Waardevol Tiel zet zich in voor het behoud van cultuur en natuur in en om Tiel. Dat doen wij als vrijwilligers in een vereniging die onafhankelijk en zonder subsidie werkt. Of het nu gaat om de ondoordachte aanleg van velden met zonnepanelen, dijkverzwaring, de bescherming van roeken, het behoud van erfgoed, zoals de voormalige VVV-kiosk op de Veemarkt, we denken mee en komen met voorstellen. Of, als het niet anders kan, met een bezwaarschrift. Of wij doen mee met de open monumenten-dag in september en de historische stadswandeling. Dat kunnen wij niet alleen. Wij zijn afhankelijk van onze leden, donateurs en mensen die ons bij onze activiteiten willen helpen. Wilt u ons helpen? Dat kan:   - word lid en praat mee.  - vraag uw kennissen en vrienden om lid te worden. Of doe een lidmaatschap cadeau.  - help ons als vrijwilliger bij open monumentendagen of stadswandelingen, geef u op. Voor €12,- per jaar bent u al lid: http://www.waardevoltiel.nl/lidmaatschap.ht m Samen zorgen we er voor dat het goed leven blijft in Tiel! Met vriendelijke groet, Arnoud. voorzitter.
Beste mensen,
In het in onze ogen en van velen met ons belangrijk
geachte gebied van de Linge is weer van alles gaande. In
het recent gepubliceerde Ontwerp Bestemmingsplan
Buitengebied, wordt de status van Waardevol Agrarisch
Landschap van het binnedijkse gelegen gebied tussen de
Provincialeweg in Tiel en de Groenestraat in Wadenoyen
gedegradeerd tot Stedelijk Uitloopgebied. Dit betekent
dat het open staat voor de aanleg van sportvelden
recreatie en woningbouw. Vooral dat laatste zou een
aanslag betekenen op dit ons inziens tot het
Lingelandschap behorend gebied. Een aantal
projectontwikkelaars staat ongetwijfeld al handenvrijvend
voorgesorteerd om enkele boomgaarden om te toveren
in villawijken. Waardevol Tiel heeft dan ook bezwaar
ingediend tegen deze ontwikkeling. Wij zijn van mening
dat de status gehandhaafd moet blijven en dat de
mogelijkheid van het concept Buiten Wonen wordt
toegepast. Dat betekent beperkte villabouw op ruime
gronden met veel groen, waarvan een deel openbaar
toegangelijk dient te zijn. Daarmee blijft de groene
structuur van dit deel van het Lingegebied gehandhaafd.
Goed voor recreatie en toerisme ook. En voor dat laatste
is het gemeentebestuur in dat gebied juist hard aan het
werk, gezien de laatste ontwikkelingen rond de plannen
voor het Fruitbelevingspark nabij de afslag Wadenoyen
van de A15. Dat zou in eerste instantie kleinschalig
worden en seizoensgebonden. Maar volgens
protesterende omwonenden wordt door de gemeente de
mogelijkheid ingebouwd om het park van vier hectare uit
te breiden naar dertien hectare middels een
wijzigingsbevoegdheid. Goed voor het toersime. Maar
ook goed voor dit kleinschalig gebied???
Ton
vergaderingen 2019. Aanvang 14.00 uur. Plaats: Kerkstraat 32. zaterdag 6 juli. zaterdag 7 september. zaterdag 5 oktober. zaterdag 2 november. zaterdag 7 december.