Welkom

Welkom bij Waardevol Tiel.

Betrokken, adviserend maar het historisch besef

altijd op de eerste plaats.

Gevraagd, maar veelal ongevraagd houden we

de plannen van de gemeente Tiel tegen het licht.

Het gaat ons om Tiel, een stad om van te

houden.

Kijk met ons mee, geef uw mening, daar worden

we met z'n allen beter van.

  

Agenda voor 30 maart 2019

Kerkstraat 32 14.00

Opening.

Notulen 2 maart 2019.

Mededelingen en stukken.

Vaststellen extra agendapunten.

Afspraken en actiepunten van de vorige

vergadering.

Erfgoed symposium.

Jubileumboom.

Dijkverzwaring.

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag en afspraken.

Sluiting.

Help ons.

Help ons Tiel, stad en natuur te beschermen! Waardevol Tiel zet zich in voor het behoud van cultuur en natuur in en om Tiel. Dat doen wij als vrijwilligers in een vereniging die onafhankelijk en zonder subsidie werkt. Of het nu gaat om de ondoordachte aanleg van velden met zonnepanelen, dijkverzwaring, de bescherming van roeken, het behoud van erfgoed, zoals de voormalige VVV- kiosk op de Veemarkt, we denken mee en komen met voorstellen. Of, als het niet anders kan, met een bezwaarschrift. Of wij doen mee met de open monumenten-dag in september en de historische stadswandeling. Dat kunnen wij niet alleen. Wij zijn afhankelijk van onze leden, donateurs en mensen die ons bij onze activiteiten willen helpen. Wilt u ons helpen? Dat kan:   - word lid en praat mee.  - vraag uw kennissen en vrienden om lid te worden. Of doe een lidmaatschap cadeau.  - help ons als vrijwilliger bij open monumentendagen of stadswandelingen, geef u op. Voor €12,- per jaar bent u al lid: http://www.waardevoltiel.nl/lidmaatschap.htm Samen zorgen we er voor dat het goed leven blijft in Tiel! Met vriendelijke groet, Arnoud. voorzitter.
© Waardevol Tiel Nog in te vullen er bij Statuten Andere docu Nogmeer
Beste mensen,
Met de lente in zicht vonden wij het zinvol om ons bezig te
houden met het groenbeleid van onze gemeente. Daarvoor
hebben wij onlangs een gesprek gehad met Rolf
Hemelrijk, de ambtenaar die over het groen gaat. Wij
hadden in de eerste plaats zorgen over de kaalslag in de
staatsliedenwijk, waar de kastanjebomen van lieverlede alle-
maal verdwijnen. Daardoor is het karakter van de wijk danig
veranderd. Maar er bleek geen reden tot zorg te zijn. Onder de
bomen heerst een ziekte. Er kunnen daarom geen kastanjes
meer terugkomen. De bewoners is gevraagd naar hun voor-
keur voor een alternatieve soort bomen.
Enkele oude wensen van ons, walnotenbomen langs een stuk
Groenedijk nabij het Zoelsepad en meidoorn of populieren
langs het fietspad tussen de Lingeweg en de Schaarsdijkweg,
worden nog eens in overweging genomen. Met de lege boom-
bakken bij de Agnietenhof moet ook wat gebeuren, maar dat
hangt af van het gemeentelijk budget. Wij hebben voorzichtig
geopperd dat daar wellicht een jubileumboom van en door
Waardevol Tiel gepland zou kunnen worden, waarvan notitie
is gemaakt.
De gemeente bevordert kansen voor een gevarieerde bermve-
getatie door natuurvriendelijk maaien van de bermen met
afvoer van het maaisel. Ook legt zij samen met het Water-
schap natuurvriendelijke oevers aan langs de watergangen.
Bestrijdingsmiddelen worden beperkt gebruikt; slechts tegen
de Wolfsklauw. Tegen het woekeren van de Japanse Duizen-
knoop wordt, in afwachting van Provinciaal beleid, niet al te
krachtig opgetreden. Wat ons inziens het probleem onnodig
verergerd. Wij hebben gevraagd om een stevigere aanpak.
Ton
vergaderingen 2019. Aanvang 14.00 uur. Plaats: Kerkstraat 32. zaterdag 30 maart. zaterdag 4 mei. zaterdag 1 juni. zaterdag 6 juli. zaterdag 7 september. zaterdag 5 oktober. zaterdag 2 november. zaterdag 7 december.

Welkom

Welkom bij Waardevol Tiel.

Betrokken, adviserend maar het historisch besef altijd op

de eerste plaats.

Gevraagd, maar veelal ongevraagd houden we de

plannen van de gemeente Tiel tegen het licht.

Het gaat ons om Tiel, een stad om van te

houden.

Kijk met ons mee, geef uw mening, daar worden we met

z'n allen beter van.

  

Agenda voor 30 maart 2019

Kerkstraat 32 14.00

Opening.

Notulen 2 maart 2019.

Mededelingen en stukken.

Vaststellen extra agendapunten.

Afspraken en actiepunten van de vorige vergadering.

Erfgoed symposium.

Jubileumboom.

Dijkverzwaring.

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag en afspraken.

Sluiting.

Help ons.

Help ons Tiel, stad en natuur te beschermen! Waardevol Tiel zet zich in voor het behoud van cultuur en natuur in en om Tiel. Dat doen wij als vrijwilligers in een vereniging die onafhankelijk en zonder subsidie werkt. Of het nu gaat om de ondoordachte aanleg van velden met zonnepanelen, dijkverzwaring, de bescherming van roeken, het behoud van erfgoed, zoals de voormalige VVV-kiosk op de Veemarkt, we denken mee en komen met voorstellen. Of, als het niet anders kan, met een bezwaarschrift. Of wij doen mee met de open monumenten-dag in september en de historische stadswandeling. Dat kunnen wij niet alleen. Wij zijn afhankelijk van onze leden, donateurs en mensen die ons bij onze activiteiten willen helpen. Wilt u ons helpen? Dat kan:   - word lid en praat mee.  - vraag uw kennissen en vrienden om lid te worden. Of doe een lidmaatschap cadeau.  - help ons als vrijwilliger bij open monumentendagen of stadswandelingen, geef u op. Voor €12,- per jaar bent u al lid: http://www.waardevoltiel.nl/lidmaatschap.ht m Samen zorgen we er voor dat het goed leven blijft in Tiel! Met vriendelijke groet, Arnoud. voorzitter.
© Waardevol Tiel Nog in te vullen
Beste mensen,
Met de lente in zicht vonden wij het zinvol om ons bezig
te
houden met het groenbeleid van onze gemeente.
Daarvoor
hebben wij onlangs een gesprek gehad met Rolf
Hemelrijk, de ambtenaar die over het groen gaat. Wij
hadden in de eerste plaats zorgen over de kaalslag in de
staatsliedenwijk, waar de kastanjebomen van lieverlede
alle-
maal verdwijnen. Daardoor is het karakter van de wijk
danig
veranderd. Maar er bleek geen reden tot zorg te zijn.
Onder de
bomen heerst een ziekte. Er kunnen daarom geen
kastanjes
meer terugkomen. De bewoners is gevraagd naar hun
voor-
keur voor een alternatieve soort bomen.
Enkele oude wensen van ons, walnotenbomen langs een
stuk
Groenedijk nabij het Zoelsepad en meidoorn of
populieren
langs het fietspad tussen de Lingeweg en de
Schaarsdijkweg,
worden nog eens in overweging genomen. Met de lege
boom-
bakken bij de Agnietenhof moet ook wat gebeuren, maar
dat
hangt af van het gemeentelijk budget. Wij hebben
voorzichtig
geopperd dat daar wellicht een jubileumboom van en
door
Waardevol Tiel gepland zou kunnen worden, waarvan
notitie
is gemaakt.
De gemeente bevordert kansen voor een gevarieerde
bermve-
getatie door natuurvriendelijk maaien van de bermen
met
afvoer van het maaisel. Ook legt zij samen met het Water-
schap natuurvriendelijke oevers aan langs de
watergangen.
Bestrijdingsmiddelen worden beperkt gebruikt; slechts
tegen
de Wolfsklauw. Tegen het woekeren van de Japanse
Duizen-
knoop wordt, in afwachting van Provinciaal beleid, niet al
te
krachtig opgetreden. Wat ons inziens het probleem
onnodig
verergerd. Wij hebben gevraagd om een stevigere
aanpak.
Ton
vergaderingen 2019. Aanvang 14.00 uur. Plaats: Kerkstraat 32. zaterdag 30 maart. zaterdag 4 mei. zaterdag 1 juni. zaterdag 6 juli. zaterdag 7 september. zaterdag 5 oktober. zaterdag 2 november. zaterdag 7 december.