Welkom

Welkom bij Waardevol Tiel.

Betrokken, adviserend maar het historisch

besef altijd op de eerste plaats.

Gevraagd, maar veelal ongevraagd houden

we de plannen van de gemeente Tiel tegen het

licht.

Het gaat ons om Tiel, een stad om van te

houden.

Kijk met ons mee, geef uw mening, daar

worden we met z'n allen beter van.

 

Help ons.

Help ons Tiel, stad en natuur te beschermen! Waardevol Tiel zet zich in voor het behoud van cultuur en natuur in en om Tiel. Dat doen wij als vrijwilligers in een vereniging die onafhankelijk en zonder subsidie werkt. Of het nu gaat om de ondoordachte aanleg van velden met zonnepanelen, dijkverzwaring, de bescherming van roeken, het behoud van erfgoed, zoals de voormalige VVV-kiosk op de Veemarkt, we denken mee en komen met voorstellen. Of, als het niet anders kan, met een bezwaarschrift. Of wij doen mee met de open monumenten-dag in september en de historische stadswandeling. Dat kunnen wij niet alleen. Wij zijn afhankelijk van onze leden, donateurs en mensen die ons bij onze activiteiten willen helpen. Wilt u ons helpen? Dat kan:   - word lid en praat mee.  - vraag uw kennissen en vrienden om lid te worden. Of doe een lidmaatschap cadeau.  - help ons als vrijwilliger bij open monumentendagen of stadswandelingen, geef u op. Voor €12,- per jaar bent u al lid: http://www.waardevoltiel.nl/lidmaatschap.htm Samen zorgen we er voor dat het goed leven blijft in Tiel! Met vriendelijke groet, Arnoud. voorzitter.
Waardevol Tiel zoekt modelbouwers Waardevol Tiel beijvert zich al 50 jaar voor het behoud van cultuurhistorische waarden en de leefomgeving van Tiel en omstreken. Een van de projecten is het plaatsen van een buismodel op schaal van een hijskraan met tredmolens zoals die in de middeleeuwen op het lage gedeelte van de Oliemolenwal heeft gestaan. Het initiatief heeft tot doel het rijke erfgoed en de cultuur van Tiel te benadrukken. Om sponsoren te zoeken voor dit prachtige project moet er eerst een schaalmodel worden gemaakt waarmee we “de boer op kunnen”. Hiervoor zoekt Waardevol Tiel vakbekwame modelbouwers. Geïnteresseerden kunnen zich melden via de website www.waardevoltiel.nl of via waardevoltiel@gmail.com. Heeft u altijd al een bijdrage willen leveren aan de geschiedenis van Tiel? En bent u een vakman/- vrouw op het gebied van modelbouw? Dan bent u de persoon die wij zoeken om een schaalmodel te maken van een middeleeuwse hijskraan met tredmolens. Dit schaalmodel dient als voorbeeld voor een echte hijskraan die we bouwen op het lage gedeelte van de Oliemolenwal. Met dit schaalmodel kan Waardevol Tiel op zoek gaan naar een sponsor voor dit prachtige project. De molen wordt een symbool van de rijke historie en cultuur van Tiel en mogelijk bijdra
Waardevol Tiel WERKGROEP VOOR CULTUURHISTORIE EN LEEFOMGEVING Voorzitter: Arnoud Reijnen Secretaris: John van Mil john@vanmil-tiel.nl Penningmeester: Ronald van Lith rhvanlith@gmail.com Contributies/donaties ING betaalrekening: NL17INGB0003386081 t.n.v. WAARDEVOL TIEL werkgr cultuurhistorie/leefomg. te Tiel BIC : INGBNL2A Info en contact: waardevoltiel@gmail.com
Bezwaar tegen bomenkap De woningstichting heeft een kapvergunning bij de gemeente aangevraagd voor het omkappen van veertien bomen nabij de woningen twee tot en met zesenzestig van de Burgemeester van Welderenstraat. Dit om reden dat deze woningen worden vervangen voor een heel nieuw bouwplan. Daarvoor schijnen de bomen in de weg te staan. De vraag is nu of dat ook werkelijk zo is en of met een bekeken plan het aantal te kappen bomen niet minder kan en bomen die zeker weg moeten niet elders herplaatst kunnen worden. Het belang van volgroeide bomen is immers groot voor de CO2 opname en tegen hittestress in stedelijk gebied. Bovendien is een van de bomen een prachtige, meer dan honderd jaar oude Prunus, die bepaald monumentale waarde heeft. De boom heeft volgens de projectleiding van de woningstichting echter toch niet veel langer te leven, want zou zijn aangetast door een zwam. Nu heeft Bert van Setten daar een deskundige bij gehaald. En die is van mening dat het soort zwam niet echt levensbedreigend is voor de boom. Reden dus waarom Bert, namens onze club, samen met de Bomenstichting en enkele omwonenden, onlangs bezwaar heeft aangetekend. Misschien wordt de kap daar niet mee voorkomen, maar dan hebben we wel een signaal afgegeven dat de waarde van bomen, en zeker van volwassen bomen, flink naar boven bijgesteld dient te worden bij de beleidsmakers. Geïnteresseerde sponsors kunnen zich melden via waardevoltiel@gmail.com.

Help ons.

Help ons Tiel, stad en natuur te beschermen! Waardevol Tiel zet zich in voor het behoud van cultuur en natuur in en om Tiel. Dat doen wij als vrijwilligers in een vereniging die onafhankelijk en zonder subsidie werkt. Of het nu gaat om de ondoordachte aanleg van velden met zonnepanelen, dijkverzwaring, de bescherming van roeken, het behoud van erfgoed, zoals de voormalige VVV-kiosk op de Veemarkt, we denken mee en komen met voorstellen. Of, als het niet anders kan, met een bezwaarschrift. Of wij doen mee met de open monumenten-dag in september en de historische stadswandeling. Dat kunnen wij niet alleen. Wij zijn afhankelijk van onze leden, donateurs en mensen die ons bij onze activiteiten willen helpen. Wilt u ons helpen? Dat kan:   - word lid en praat mee.  - vraag uw kennissen en vrienden om lid te worden. Of doe een lidmaatschap cadeau.  - help ons als vrijwilliger bij open monumentendagen of stadswandelingen, geef u op. Voor €12,- per jaar bent u al lid: http://www.waardevoltiel.nl/lidmaatschap.htm Samen zorgen we er voor dat het goed leven blijft in Tiel! Met vriendelijke groet, Arnoud. voorzitter.

vergaderingen 2022. Aanvang 19.30 uur. (derde donderdagavond van de maand) Plaats: Kerkstraat 32.
Waardevol Tiel zoekt modelbouwers Waardevol Tiel beijvert zich al 50 jaar voor het behoud van cultuurhistorische waarden en de leefomgeving van Tiel en omstreken. Een van de projecten is het plaatsen van een buismodel op schaal van een hijskraan met tredmolens zoals die in de middeleeuwen op het lage gedeelte van de Oliemolenwal heeft gestaan. Het initiatief heeft tot doel het rijke erfgoed en de cultuur van Tiel te benadrukken. Om sponsoren te zoeken voor dit prachtige project moet er eerst een schaalmodel worden gemaakt waarmee we “de boer op kunnen”. Hiervoor zoekt Waardevol Tiel vakbekwame modelbouwers. Geïnteresseerden kunnen zich melden via de website www.waardevoltiel.nl of via waardevoltiel@gmail.com. Heeft u altijd al een bijdrage willen leveren aan de geschiedenis van Tiel? En bent u een vakman/-vrouw op het gebied van modelbouw? Dan bent u de persoon die wij zoeken om een schaalmodel te maken van een middeleeuwse hijskraan met tredmolens. Dit schaalmodel dient als voorbeeld voor een echte hijskraan die we bouwen op het lage gedeelte van de Oliemolenwal. Met dit schaalmodel kan Waardevol Tiel op zoek gaan naar een sponsor voor dit prachtige project. De molen wordt een symbool van de rijke historie en cultuur van Tiel en mogelijk bijdra

Welkom

Welkom bij Waardevol Tiel.

Betrokken, adviserend maar het historisch

besef altijd op de eerste plaats.

Gevraagd, maar veelal ongevraagd houden

we de plannen van de gemeente Tiel tegen het

licht.

Het gaat ons om Tiel, een stad om

van te houden.

Kijk met ons mee, geef uw mening, daar

worden we met z'n allen beter van.

 

donderdag 19 januari donderdag 16 februari donderdag 16 maart donderdag 20 april donderdag 11of 18 mei donderdag 15 juni donderdag 20 juli donderdag 21 september donderdag 19 oktober donderdag 16 november donderdag 21 december

Eerste

ziekenzorg in

Tiel

maart 2019

Vanaf 1875 vormden 3 gebouwen aan de Hoveniersweg, het begin van de ziekenzorg in Tiel. Op deze plek zijn ruim 50 jaar zieken verzorgd en huisraad ontsmet. Dit alles om aan epidemieën een einde te maken. Er was een Ziekenbarak, een Ontsmettingsoven en een Beheerderswoning. De historie is nu nog zichtbaar en geeft een beeld en een verhaal over de begin periode van gemeentelijke ziekenzorg vanaf 1875. Het gebouw van de ontsmettingsoven en de beheerderswoning staan er nog. De ziekenbarak is in 1930 vervangen door 5 woningen. Tiel is één van de weinige gemeenten, waar dit zorg-erfgoed nog zichtbaar is en doorverteld kan worden. Foto’s en achtergrond informatie: www.ziekenzorgtiel.nl www.hoveniersweg104.nl

Energie veranderingen in

Tiel 11 dec 2018

Binnen de genzen van Tiel zoveel mogelijk energie besparende en opwekkende projecten stimuleren en het Lingelandschap behouden. Dat is de uitdaging die de Energiegroep Tiel is aangegaan. lees verder Tiel Breed

Historische Havenkraan 6dec

2018

Op de kademuur aan de Oliemolenwal moet ooit een middelleeuws uitgevoerde havenkraan hebben gestaan. Weinig Tielenaren zijn er van op de hoogte dat zich op die plaats tot ver in de late middeleeuwen de Lingehaven bevond, die bereikbaar was vanaf de Linge en de toen nog bevaarbare Dode Linge. zie verder: Binnenststad

Werfkelder 3 dec 2018

De stad Tiel bezit, enigszins verborgen in de oorspronkelijke stadswal van de Oliemolenwal, nog een heuse werfkelder. Alleen is daar tot nu toe niet al te zuinig mee omgegaan. De oorspronkelijke houten deuren, waarmee de toegang tot in de jaren zestig nog was afgesloten, waren in die tijd al zo slecht dat deze zijn verwijderd en de ingang werd dichtgemetseld. Waardevol Tiel is echter de mening toegedaan dat zo’n bijzonder object niet verloren mag gaan en herwaardering verdiend. zie verder: Binnenstad

!

Er mogen geen bomen

"verdwijnen" 5 mei 2018

Een zoveelste aanslag op onze toch al niet boomrijke stad. Rondom het nieuw te bouwen winkelcentrum Kwadrant lijken de bomen te moeten verdwijnen. De partijen worden opgeroepen, krachtig het tij te keren. Lees verder

VVV kiosk mei 2020.

Tevredenheid alom. De voormalige VVV-kiosk is onder het toeziend oog van bestuursleden van de Stichting Stadsherstel Tiel opgeleverd door de restauratieploeg van de Vree en Sliepen. Die restauratie heeft flink wat voeten in de aarde gehad. Ook waren er de nodige onaangename verrassingen, de vloer bleek verrot en de vorige exploitant van voorheen cafetaria de Brug had de nodige containers met vet achtergelaten. Maar nu is de kiosk weer een sierraad aan de Veemarkt. De kiosk is oorspronkelijk gebouwd voor de VVV van Tiel. Het is een bijzonder gebouw uit de wederopbouwperiode van na de oorlog. Het gebouw is simpel, eenvoudig en strak van lijn met kenmerkende stalen kozijnen. Opvallend is ook het casetteplafond van het betonnen dak, een gewichtsbesparende constructie die al door de Romeinen werd toegepast. Nadat de exploitant van de fritestent er de brui aan gegeven had, dreigde de sloop. Dat was tegen het zere been van een aantal leden van Waardevol Tiel, waarbij Peter Schipper de aanjager was. De historie van de kiosk werd onderzocht en onder de aandacht van de gemeente gebracht. Die stemde in met uitstel van de sloop. De Stichting Stadsherstel Tiel nam vervolgens de verantwoordelijkheid voor de restauratie op zich. Die restauratie vergde een forse investering. Ook werd er gezocht naar een exploitant. Corrie en Herman Op ‘t Hof, beter bekend van de Betuwse Gebakkraam, zijn in de gerestaureerde kiosk aan de slag gegaan met ‘Churros and More’. . lees ook
Vergeten zijn ze. vervuild, toen afgesloten. Weg met die troep. Het stinkt en niemand die er door heen looopt. Ja zo veranderd het centrum in een centrum zonder details, zonder historie, De warmte en eigene moet blijven ook in Tiel. Gelukkig is er aandacht en actie: Ze worden in ere hersteld. Een overzicht van de steegjes en hun "toestand". Het duurt wel even voordat het document zichtbaar is.

2018 Steegjes

De dijk wordt verzwaard…

dec 2018

De dijk wordt verzwaard. Dat was zo’n drie jaar geleden de mededeling. Niet voor het eerst, dat was ook in de jaren ’80 het geval. Er zijn nieuwe normen van kracht, voorheen gold voor de rivierdijken een norm van een hoogwater dat ééns in de 1250 jaar, nu wordt dat ééns in de 100 jaar. Dus kwam het dijkvak Tiel- Waardenburg aan de beurt en is gestart met de planning voor de stad Tiel zelf. lees verder Tiel Breed

Nieuws

8 april 2022 Er is een nieuwe

uitgave van De Linge

Achterna

dat is een mooi werk. Een goed overzicht van de Stad Tiel en het water. Water:  een bedreiging en ook een bron van economische groei. Met kaarten en toelichting, de Linge dwars door de stad, niet meer voor te stellen. Geniet er nog even van, het landschap komt steeds meer in de knel.

Stadsmuurrestanten

geplaast sept 2020

Bij het uitgraven van de bouwput voor het Zindercomplex, zijn destijds flinke muurdelen van de oude stadsmuur tevoorschijn gekomen. Die stadsmuur stond direct aan het water van een gedempt deel en in het verlengde van de bestaande stadsgracht. Gelukkig zijn deze muurdelen door de gemeente met zorg behandeld en opgeslagen op de gemeentewerf. Een muurdeel is nu herplaatst in de lijn waar ze ook vandaan komen. Zie verder: Binnenstad

Eerste ziekenzorg in Tiel

maart 2019

Vanaf 1875 vormden 3 gebouwen aan de Hoveniersweg, het begin van de ziekenzorg in Tiel. Op deze plek zijn ruim 50 jaar zieken verzorgd en huisraad ontsmet. Dit alles om aan epidemieën een einde te maken. Er was een Ziekenbarak, een Ontsmettingsoven en een Beheerderswoning. De historie is nu nog zichtbaar en geeft een beeld en een verhaal over de begin periode van gemeentelijke ziekenzorg vanaf 1875. Het gebouw van de ontsmettingsoven en de beheerderswoning staan er nog. De ziekenbarak is in 1930 vervangen door 5 woningen. Tiel is één van de weinige gemeenten, waar dit zorg- erfgoed nog zichtbaar is en doorverteld kan worden. Foto’s en achtergrond informatie: www.ziekenzorgtiel.nl www.hoveniersweg104.nl

Energie veranderingen in

Tiel 11 dec 2018

Binnen de genzen van Tiel zoveel mogelijk energie besparende en opwekkende projecten stimuleren en het Lingelandschap behouden. Dat is de uitdaging die de Energiegroep Tiel is aangegaan. lees verder Tiel Breed

Historische Havenkraan

6dec 2018

Op de kademuur aan de Oliemolenwal moet ooit een middelleeuws uitgevoerde havenkraan hebben gestaan. Weinig Tielenaren zijn er van op de hoogte dat zich op die plaats tot ver in de late middeleeuwen de Lingehaven bevond, die bereikbaar was vanaf de Linge en de toen nog bevaarbare Dode Linge. zie verder: Binnenststad

Werfkelder 3 dec 2018

De stad Tiel bezit, enigszins verborgen in de oorspronkelijke stadswal van de Oliemolenwal, nog een heuse werfkelder. Alleen is daar tot nu toe niet al te zuinig mee omgegaan. De oorspronkelijke houten deuren, waarmee de toegang tot in de jaren zestig nog was afgesloten, waren in die tijd al zo slecht dat deze zijn verwijderd en de ingang werd dichtgemetseld. Waardevol Tiel is echter de mening toegedaan dat zo’n bijzonder object niet verloren mag gaan en herwaardering verdiend. zie verder: Binnenstad

!

Er mogen geen bomen

"verdwijnen" 5 mei 2018

Een zoveelste aanslag op onze toch al niet boomrijke stad. Rondom het nieuw te bouwen winkelcentrum Kwadrant lijken de bomen te moeten verdwijnen. De partijen worden opgeroepen, krachtig het tij te keren. Lees verder

VVV kiosk mei 2020.

Tevredenheid alom. De voormalige VVV-kiosk is onder het toeziend oog van bestuursleden van de Stichting Stadsherstel Tiel opgeleverd door de restauratieploeg van de Vree en Sliepen. Die restauratie heeft flink wat voeten in de aarde gehad. Ook waren er de nodige onaangename verrassingen, de vloer bleek verrot en de vorige exploitant van voorheen cafetaria de Brug had de nodige containers met vet achtergelaten. Maar nu is de kiosk weer een sierraad aan de Veemarkt. De kiosk is oorspronkelijk gebouwd voor de VVV van Tiel. Het is een bijzonder gebouw uit de wederopbouwperiode van na de oorlog. Het gebouw is simpel, eenvoudig en strak van lijn met kenmerkende stalen kozijnen. Opvallend is ook het casetteplafond van het betonnen dak, een gewichtsbesparende constructie die al door de Romeinen werd toegepast. Nadat de exploitant van de fritestent er de brui aan gegeven had, dreigde de sloop. Dat was tegen het zere been van een aantal leden van Waardevol Tiel, waarbij Peter Schipper de aanjager was. De historie van de kiosk werd onderzocht en onder de aandacht van de gemeente gebracht. Die stemde in met uitstel van de sloop. De Stichting Stadsherstel Tiel nam vervolgens de verantwoordelijkheid voor de restauratie op zich. Die restauratie vergde een forse investering. Ook werd er gezocht naar een exploitant. Corrie en Herman Op ‘t Hof, beter bekend van de Betuwse Gebakkraam, zijn in de gerestaureerde kiosk aan de slag gegaan met ‘Churros and More’. . lees ook

Nieuwe bomen voor de Binnenhoek
Vergeten zijn ze. vervuild, toen afgesloten. Weg met die troep. Het stinkt en niemand die er door heen looopt. Ja zo veranderd het centrum in een centrum zonder details, zonder historie, De warmte en eigene moet blijven ook in Tiel. Gelukkig is er aandacht en actie: Ze worden in ere hersteld. Een overzicht van de steegjes en hun "toestand". Het duurt wel even voordat het document zichtbaar is.

2018 Steegjes

8 april 2022 Er is een

nieuwe uitgave van

De Linge Achterna

dat is een mooi werk. Een goed overzicht van de Stad Tiel en het water. Water:  een bedreiging en ook een bron van economische groei. Met kaarten en toelichting, de Linge dwars door de stad, niet meer voor te stellen. Geniet er nog even van, het landschap komt steeds meer in de knel.

Stadsmuurrestanten

geplaast sept 2020

Bij het uitgraven van de bouwput voor het Zindercomplex, zijn destijds flinke muurdelen van de oude stadsmuur tevoorschijn gekomen. Die stadsmuur stond direct aan het water van een gedempt deel en in het verlengde van de bestaande stadsgracht. Gelukkig zijn deze muurdelen door de gemeente met zorg behandeld en opgeslagen op de gemeentewerf. Een muurdeel is nu herplaatst in de lijn waar ze ook vandaan komen. Zie verder: Binnenstad

Galerie

Veranderend Tiel.

Een stad ontstaat niet zomaar. Er is een begin. Voor Tiel ligt dat eeuwen terug. De zee lag nog ‘voor de deur’ . Dat gaf internationale handel maar ook afgunst, het is van alle tijden. De stijd om de macht, politiek en kerkelijk (en vaak vermengt) Het heeft de stad gevormd. Grote rijkdom en ook armoede, tot vandaag de dag. Van “De Gouden Wagen” tot en met de “Armenschool”. Nog geen 120 jaar geleden was er geen stromend water, geen riool en geen electriciteit. Veranderingen, ook in een kleine stad, zijn noodzakelijk. De warmte van het centrum en de wijdsheid van de omgeving behouden, dat is de uitdaging. In deze Galerie zomaar wat afbeeldingen van wat men tegen kan komen op een wandeling door Tiel.

Zo hoog liggen de straten in tov NAP

Volgens https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/

Tiel

Kwelkade 6,3 m Stadhuis 6,4 m Hoveniersweg 6,5 m Burg Meslaan 5,4 m Ziekenhuis 6,1 m Ophemertsedijk 11,9 m Omgeving Tiel 4 m

Stroomafwaarts polders.

Omgeving Zaltbommel 3,5 m Omgeving Dortdrecht -1m Omgeving Rotterdan -2,5 m

Rivier waterhoogte

volgens https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/waterhoogte-t-o-v-nap/

periode 2008-2010 19 nov 2018

min max

Pannerden 6,80 13,23 639 cm Nijmegen 4,86 10,93 461 cm Dodewaard 3,40 9,34 341 cm Tiel 2,23 7,98 194 cm Zaltbommel 0,58 4,95 38 cm Dordrecht -18 cm Hoek van Holland -102 cm Evacuatie Tiel 30 januari 1995 tot 5 februari 1995 Hoogte Waal bij de Ophemertsedijk 9,6m

Veranderingen met grote gevolgen ook voor Tiel;

Gas: 1850 gasfabriek vraagt om concessie (Versteend Verleden pag 209) 1851 straatlantarens op patentolie 1854 eerste Gasfabriek op gepacht terrein achter Bellevue 1856 straatlantarens in de binnenstad: de olielampen worden door gasvlinders vervangen. (Versteend Verleden pag 210) 1865 18 jan dhr Stout wil gasverlichting op Zandwijk. 1875 ingraven van gasbuizen. meer Water: 12 okt en 2 nov 1887 Discussie over Concessie aan C.P. Metelerbach voor aanleg en explotatie van waterleiding 15 aug 1888 B&W ziet er van af zelf waterleiding aan te leggen. 1889 overleg over brandkranen. 15 maart 1889 Concessie aan de Utrechtse Waterleiding Maatschappij. Elektriciteit: 1854 Eerste gloeilamp met gloeidraad van verkoolde bamboe vezel. 1878 Gloeilamp met 1 á 2 uur brandtijd. 1879 Gloeilamp met 14,5 uur brandtijd. 1880 Gloeilamp met 1200 uur brandtijd. 1890 Wisselstroom. 1922 electromotoren Spoor: 1839 20 september Eerste trein Haarlem Amsterdam. 1882 Op 1 november werd de spoorweg Geldermalsen-Tiel-Elst in gebruik genomen. Ook Tiel was nu per spoor bereikbaar. In 1885 doorgetrokken naar Dordrecht. meer Fiets: 1861 eerste fiets met twee even grote wielen achter elkaar, via trappers en ketting aangedreven. Pont: De gierpont Zeldenrust kwam in 1898 in de vaart en heeft tot en met 1940 gevaren Inundatiekanaal: 1880
Tiel vanaf 1882.
kaart
gg
hh
Westluidensestraat Tiel ca 1850 Burg-Hasselmanplein

Galerie

Veranderend Tiel.

Een stad ontstaat niet zomaar. Er is een begin. Voor Tiel ligt dat eeuwen terug. De zee lag nog ‘voor de deur’ . Dat gaf internationale handel maar ook afgunst, het is van alle tijden. De stijd om de macht, politiek en kerkelijk (en vaak vermengt) Het heeft de stad gevormd. Grote rijkdom en ook armoede, tot vandaag de dag. Van “De Gouden Wagen” tot en met de “Armenschool”. Nog geen 120 jaar geleden was er geen stromend water, geen riool en geen electriciteit. Veranderingen, ook in een kleine stad, zijn noodzakelijk. De warmte van het centrum en de wijdsheid van de omgeving behouden, dat is de uitdaging. In deze Galerie zomaar wat afbeeldingen van wat men tegen kan komen op een wandeling door Tiel.


Zo hoog liggen de straten in tov NAP

Volgens https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/

Tiel

Kwelkade 6,3 m

Stadhuis 6,4 m

Hoveniersweg 6,5 m

Burg Meslaan 5,4 m

Ziekenhuis 6,1 m

Ophemertsedijk 11,9 m

Omgeving Tiel 4 m

Hoogte ploders stroomafwaarts.

Omgeving Zaltbommel 3,5 m Omgeving Dortdrecht -1m Omgeving Rotterdan -2,5 m

Rivier waterhoogte

volgens https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/waterhoogte-t-o-v-nap/

periode 2008-2010 19 nov 2018

min max

Pannerden 6,80 13,23 639 cm Nijmegen 4,86 10,93 461 cm Dodewaard 3,40 9,34 341 cm Tiel 2,23 7,98 194 cm Zaltbommel 0,58 4,95 38 cm Dordrecht -18 cm Hoek van Holland -102 cm Evacuatie Tiel 30 januari 1995 tot 5 februari 1995 Hoogte Waal bij de Ophemertsedijk 9,6m

Veranderingen met grote gevolgen,

ook voor Tiel;

Gas: 1850 gasfabriek vraagt om concessie (Versteend Verleden pag 209) 1851 straatlantarens op patentolie 1854 eerste Gasfabriek op gepacht terrein achter Bellevue 1856 straatlantarens in de binnenstad: de olielampen worden door gasvlinders vervangen. (Versteend Verleden pag 210) 1865 18 jan dhr Stout wil gasverlichting op Zandwijk. 1875 ingraven van gasbuizen. meer Water: 12 okt en 2 nov 1887 Discussie over Concessie aan C.P. Metelerbach voor aanleg en explotatie van waterleiding 15 aug 1888 B&W ziet er van af zelf waterleiding aan te leggen. 1889 overleg over brandkranen. 15 maart 1889 Concessie aan de Utrechtse Waterleiding Maatschappij. Elektriciteit: 1854 Eerste gloeilamp met gloeidraad van verkoolde bamboe vezel. 1878 Gloeilamp met 1 á 2 uur brandtijd. 1879 Gloeilamp met 14,5 uur brandtijd. 1880 Gloeilamp met 1200 uur brandtijd. 1890 Wisselstroom. 1922 electromotoren Spoor: 1839 20 september Eerste trein Haarlem Amsterdam. 1882 Op 1 november werd de spoorweg Geldermalsen-Tiel-Elst in gebruik genomen. Ook Tiel was nu per spoor bereikbaar. In 1885 doorgetrokken naar Dordrecht. meer Fiets: 1861 eerste fiets met twee even grote wielen achter elkaar, via trappers en ketting aangedreven. Pont: De gierpont Zeldenrust kwam in 1898 in de vaart en heeft tot en met 1940 gevaren Inundatiekanaal: 1880
Tiel vanaf 1882.
U kunt kiezen uit de volgende maandbladen door er op te klikken. Na lezen terug naar de website, via pijltje links, bovenin.

Maandblad

2024

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december
2025 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

2026

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

2027

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

U kunt kiezen uit de volgende maandbladen door er op te klikken. Na lezen terug naar de website, via pijltje links, bovenin.

Maandblad

2008

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

2023

januari februari maart april mei uni juli augustus september oktober november december

2024

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december
2025 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

2026

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

2027

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

EEN VISIE OP TIEL HEBBEN EN

BIJSTELLEN

Waardevol Tiel is een vereniging die aandacht vraagt voor het behoud van cultuurhistorie en de kwaliteit van de leefomgeving in Tiel. De cultuurhistorie en de leefomgeving van Tiel staan onder druk. Monumentale panden, oude akkerstructuren, archeologisch waardevolle terreinen verdwijnen of worden aangetast. De kwaliteit van het milieu, de natuur en het landschap gaan ons aan het hart. Wij willen er voor zorgen dat Tiel een stad blijft met haar eigen historische identiteit, in een groene natuurrijke omgeving waar het goed toeven is. Waardevol Tiel is een werkgroep. Dat wil zeggen dat wij de actuele ontwikkelingen in en om Tiel volgen en inspelen op toekomstige kansen. Wij proberen alternatieven te schetsen, roepen daarvoor de hulp van externe deskundigen in en gaan de discussie aan. Wij zoeken de samenwerking met andere betrokken instellingen, organisaties en overheden

WAARDEVOL TIEL werkgroep voor cultuurhistorie en

leefomgeving.

is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het behouden en beschermen van de cultuurhistorie, monumenten en de kwaliteit van natuur, milieu en landschap in Tiel en omgeving. Het “merk” milieuwerkgroep Tiel is sinds 1976 in gebruik. De discussies die leiden tot een naamsverandering hebben tot dusverre gecentreerd rond de appresciatie van het begrip “milieuwerkgroep” als te actie gericht. Dat is in zoverre opmerkelijk omdat bij de oprichting van de werkgroep destijds bewust ook al afstand genomen is van het begrip “actiegroep”. Dwingender is de vaststelling dat de milieuwerkgroep in haar werk op enige afstand is komen te staan van het milieu, was het voorheen het napluizen van hinderwetvergunningen een belangrijke klus, allengs is het werk veel meer in de richting van ruimtelijke ordening, bescherming van cultuurhistorisch erfgoed en monumenten, natuur en landschap komen te liggen.   Naam en identiteit Wanneer je probeert de identiteit van de groep in woorden te vangen dan spelen de volgende termen een rol:   Vrijwilligersorganisatie Natuur Landschap Cultuurhistorie Monumenten Milieu Advisering Ideeën Tiel en directe omgeving

Waarom Waardevol Tiel?

EEN VISIE OP TIEL

HEBBEN EN BIJSTELLEN

Waardevol Tiel is een vereniging die aandacht vraagt voor het behoud van cultuurhistorie en de kwaliteit van de leefomgeving in Tiel. De cultuurhistorie en de leefomgeving van Tiel staan onder druk. Monumentale panden, oude akkerstructuren, archeologisch waardevolle terreinen verdwijnen of worden aangetast. De kwaliteit van het milieu, de natuur en het landschap gaan ons aan het hart. Wij willen er voor zorgen dat Tiel een stad blijft met haar eigen historische identiteit, in een groene natuurrijke omgeving waar het goed toeven is. Waardevol Tiel is een werkgroep. Dat wil zeggen dat wij de actuele ontwikkelingen in en om Tiel volgen en inspelen op toekomstige kansen. Wij proberen alternatieven te schetsen, roepen daarvoor de hulp van externe deskundigen in en gaan de discussie aan. Wij zoeken de samenwerking met andere betrokken instellingen, organisaties en overheden

WAARDEVOL TIEL werkgroep voor

cultuurhistorie en leefomgeving.

is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het behouden en beschermen van de cultuurhistorie, monumenten en de kwaliteit van natuur, milieu en landschap in Tiel en omgeving. Het “merk” milieuwerkgroep Tiel is sinds 1976 in gebruik. De discussies die leiden tot een naamsverandering hebben tot dusverre gecentreerd rond de appresciatie van het begrip “milieuwerkgroep” als te actie gericht. Dat is in zoverre opmerkelijk omdat bij de oprichting van de werkgroep destijds bewust ook al afstand genomen is van het begrip “actiegroep”. Dwingender is de vaststelling dat de milieuwerkgroep in haar werk op enige afstand is komen te staan van het milieu, was het voorheen het napluizen van hinderwetvergunningen een belangrijke klus, allengs is het werk veel meer in de richting van ruimtelijke ordening, bescherming van cultuurhistorisch erfgoed en monumenten, natuur en landschap komen te liggen.   Naam en identiteit Wanneer je probeert de identiteit van de groep in woorden te vangen dan spelen de volgende termen een rol:   Vrijwilligersorganisatie Natuur Landschap Cultuurhistorie Monumenten Milieu Advisering Ideeën Tiel en directe omgeving


Lidmaatchap

Spreekt onze vereniging u aan?

Voor € 12,- per jaar bent u al lid/donateur U kunt zich opgeven bij de penningmeester Ronald van Lith e-mail: rhvanlith@gmail.com tel. 0344 612328 of bij de secretaris John van Mil e-mail: john@vanmil-tiel.nl tel. 0653 757 004 IBAN NL17 INGB 0003 3860 81 t.n.v. Penningmeester Waardevol Tiel, Wij zijn ook op zoek naar mensen met expertise.

Statuten inzien (pdf)

Lidmaatch

ap

Spreekt onze vereniging u aan?

Voor € 12,- per jaar bent u al lid/donateur U kunt zich opgeven bij de penningmeester Ronald van Lith e-mail: rhvanlith@gmail.com tel. 0344 612328 of bij de secretaris John van Mil e-mail: john@vanmil-tiel.nl tel. 0653 757 004 IBAN NL17 INGB 0003 3860 81 t.n.v. Penningmeester Waardevol Tiel, Wij zijn ook op zoek naar mensen met expertise.


Statuten inzien (pdf)

LINKS naar andere websites.

P L A A T S E L IJ K

http://www.oudheidkamer-tiel.nl/

Sinds 1901 en nog springlevend, met brede kennis van zaken en immer waakzaam.

https://www.vanvameletotwamel.nl/

Over de historie van Wamel 893 - 1993. Bijzonder informatieve site, op basis van een eerder uitgeven boek met dezelfde titel.

https://stichting.historiewamel.nl/

Van voor en door Wamel. Wamel in de spotlights

http://www.dwaalfilm.eu

film over de veranderende Waal.

Stichting Duurzaam Rivierenland heet u welkom op de site. Activiteiten vinden meestal plaats vanuit

Centrum Doctor Scheapmanstraat 1. Natuur- en milieu-groeperingen gebruiken Centrum de Zwerfkei als startpunt voor

hun tochten. Op de website kunt u zien welke organisaties er op dit moment gebruik maken van het centrum.

Regelmatig worden er activiteiten,lezingen en tentoonstellingen georganiseerd.

http://www.duurzaamrivierenland.nl/

Aan de Hoveniersweg hebben in het verleden barakken gestaan waar lijders aan besmettelijke ziekten werden opgenomen (afgezonderd van de rest) en zo goed mogelijk verpleegd. http://www.hoveniersweg104.nl/ en http://www.ziekenzorgtiel.nl/

P R O V I N C I A A L

De Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) is het samenwerkingsverband van meer dan honderd lokale natuur- en milieufederaties. Met elkaar maken zij zich sterk voor een leefbaar, groen en duurzaam Gelderland. U vindt ze allemaal op de site van de GNMF. De GNMF heeft ook een Servicelijn voor lokale natuur- en milieuproblemen. Die worden in kaart gebracht en de GNMF helpt ze oplossen.  www.gnmf.nl. Aanmelden nieuwsbrief GNMF http://www.gnmf.nl/site/GNMF Nieuwsbrief/ De Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap heeft een eigen site, die (die via een reclamedeurtje) te bereiken is op http://www.lingelandschap.nl/ Deze vereniging, die evenals de Waardevol Tiel participeert o.a. in de Klankbordgroep voor het Buitengebied van Tiel, komt op voor de kleinschaligheid van het landschap en de cultuurhistorische waarden daarvan. Er wordt veel aandacht geschonken aan het Rivierenland in de nota Belvedère van de Rijksoverheid. Die heeft een eigen site op het internet http://www.belvedere.nu/

L A N D E L IJ K

Natuurmonumenten , de bekende organisatie die grote natuurgebieden in ons land beheert, prachtige wandelroutes uitzet, excursies organiseert etc. etc. heeft een fraaie site op http://www.natuurmonumenten.nl Milieudefensie verzet zich tegen de uitbreiding van Schiphol en voert een groot aantal andere acties voor behoud van natuur en landschap. http://www.milieudefensie.nl/lokaal De site van Natuur en Milieu http://www.snm.nl een stichting waarin o.a. ook de GMF en onze vereniging in participeren, houdt U eveneens op de hoogte van allerlei activiteiten. Ook daarop vindt men talrijke links naar andere organisaties en instellingen. De Bomenstichting doet veel voor het behoud van karakteristieke bomen, adviseert bij acties tegen het onvoldoende gemotiveerd kappen van bomen en geeft b.v. een handleiding voor het beheer en onderhoud van verschillende boomsoorten: http://www.bomenstichting.nl/ Roy Voortman houdt helemaal privé een site overeind met de adressen van een groot aantal Milieu(educatie)groepen, excursies e.d.; Hij is te vinden op: http://home.hccnet.nl/r.voortman/ Lezen, studeren en onderzoekenDe Tielse bibliotheek en leeszaal heeft geen eigen website. Wel hebben de bibliotheken in rivierenland een gezamenlijke website http://www.bibliotheekrivierenland.nl/home/ Onderzoekers en de ware bibliofielen kennen uiteraard de website www.kb.nl van de Koninklijke Bibliotheek. Maar wist U dat ook de Gelderse Bibliotheek tegenwoordig een website heeft met een online te raadplegen catalogus. Die heeft, als het over Tiel en de Gelderse geschiedenis gaat, dingen waarnaar in Den Haag vergeefs gezocht zou worden. Probeer het maar eens: www.biblioarnhem.nl Nog méér adressen: Op de website http://www.milieucentraal.nl/ vindt U vooral practische tips, b.v. over de overlast van wespen, het vangen van mollen en over de subsidie regeling voor het isoleren van woningen etc. De site geeft na het invoeren van gegevens de te verwachten kosten en besparing. Een adres wordt niet gevraagd, dus redelijk anoniem. De website www.milieuloket.nl is vooral gespecialiseerd in de problemen wat verder van huis.


LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

P L A A T S E L IJ K

http://www.oudheidkamer-tiel.nl/

Natuurlijk mag deze link niet ontbreken.

Sinds 1901 en nog springlevend, met brede kennis van zaken

en immer waakzaam.

https://www.vanvameletotwamel.nl/

Over de historie van Wamel 893 - 1993.

Bijzonder informatieve site, op basis van een eerder

uitgeven boek met dezelfde titel.

https://stichting.historiewamel.nl/

Van voor en door Wamel. Wamel in de spotlights

http://www.dwaalfilm.eu film over de veranderende Waal.

Stichting Duurzaam Rivierenland heet u welkom op de site. Activiteiten vinden meestal plaats vanuit Centrum Doctor Scheapmanstraat 1. Natuur- en milieu-groeperingen gebruiken Centrum de Zwerfkei als startpunt voor hun tochten. Op de website kunt u zien welke organisaties er op dit moment gebruik maken van het centrum. Regelmatig worden er activiteiten,lezingen en tentoonstellingen georganiseerd.

http://www.duurzaamrivierenland.nl/

Aan de Hoveniersweg hebben in het verleden barakken gestaan waar lijders aan besmettelijke ziekten werden opgenomen (afgezonderd van de rest) en zo goed mogelijk verpleegd. http://www.hoveniersweg104.nl/ en http://www.ziekenzorgtiel.nl/

P R O V I N C I A A L

De Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) is het samenwerkingsverband van meer dan honderd lokale natuur- en milieufederaties. Met elkaar maken zij zich sterk voor een leefbaar, groen en duurzaam Gelderland. U vindt ze allemaal op de site van de GNMF. De GNMF heeft ook een Servicelijn voor lokale natuur- en milieuproblemen. Die worden in kaart gebracht en de GNMF helpt ze oplossen.  www.gnmf.nl. Aanmelden nieuwsbrief GNMF http://www.gnmf.nl/site/GNMF Nieuwsbrief/ De Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap heeft een eigen site, die (die via een reclamedeurtje) te bereiken is op http://www.lingelandschap.nl/ Deze vereniging, die evenals de Milieuwerkgroep Tiel participeert o.a. in de Klankbordgroep voor het Buitengebied van Tiel, komt op voor de kleinschaligheid van het landschap en de cultuurhistorische waarden daarvan. Er wordt veel aandacht geschonken aan het Rivierenland in de nota Belvedère van de Rijksoverheid. Die heeft een eigen site op het internet http://www.belvedere.nu/

L A N D E L IJ K

Natuurmonumenten , de bekende organisatie die grote natuurgebieden in ons land beheert, prachtige wandelroutes uitzet, excursies organiseert etc. etc. heeft een fraaie site op http://www.natuurmonumenten.nl Milieudefensie verzet zich tegen de uitbreiding van Schiphol en voert een groot aantal andere acties voor behoud van natuur en landschap. http://www.milieudefensie.nl/lokaal De site van Natuur en Milieu http://www.snm.nl een stichting waarin o.a. ook de GMF en onze vereniging in participeren, houdt U eveneens op de hoogte van allerlei activiteiten. Ook daarop vindt men talrijke links naar andere organisaties en instellingen. De Bomenstichting doet veel voor het behoud van karakteristieke bomen, adviseert bij acties tegen het onvoldoende gemotiveerd kappen van bomen en geeft b.v. een handleiding voor het beheer en onderhoud van verschillende boomsoorten: http://www.bomenstichting.nl/ Roy Voortman houdt helemaal privé een site overeind met de adressen van een groot aantal Milieu(educatie)groepen, excursies e.d.; Hij is te vinden op: http://home.hccnet.nl/r.voortman/ Lezen, studeren en onderzoeken De Tielse bibliotheek en leeszaal heeft geen eigen website. Wel hebben de bibliotheken in rivierenland een gezamenlijke website http://www.bibliotheekrivierenland.nl/home/ Onderzoekers en de ware bibliofielen kennen uiteraard de website www.kb.nl van de Koninklijke Bibliotheek. Maar wist U dat ook de Gelderse Bibliotheek tegenwoordig een website heeft met een online te raadplegen catalogus. Die heeft, als het over Tiel en de Gelderse geschiedenis gaat, dingen waarnaar in Den Haag vergeefs gezocht zou worden. Probeer het maar eens: www.biblioarnhem.nl Nog méér adressen: Op de website http://www.milieucentraal.nl/ vindt U vooral practische tips, b.v. over de overlast van wespen, het vangen van mollen en over de subsidie regeling voor het isoleren van woningen etc. De site geeft na het invoeren van gegevens de te verwachten kosten en besparing. Een adres wordt niet gevraagd, dus redelijk anoniem. De website www.milieuloket.nl is vooral gespecialiseerd in de problemen wat verder van huis.

Websites over Rijks en Gemeente Monumenten.

Rijksmonumenten.

Overzicht van alle 71 Rijksmonumenten in Tiel :
of
Op deze plattegrond zijn de meeste aangegeven.
Klik op de kaart om te vergroten.

Gemeentelijke monumenten

Op deze plattegrond zijn de meeste aangegeven.
klik op de kaart om te vergroten.
Overzicht van gemeentelijke monumenten in Tiel, incl buitengebied :
1 Welstandsnota inclusief 2e wijziging 2016
3 Bijlageboek deel van, alleen de
5 Voorstellen als aanvulling op de bestaande lijst Gemeentelijke monumenten.
zogenaamde Groslijst.
Een adressenlijst met Rijks en Gemeente monumenten.

Websites met Rijks en Gemeente Monumenten.

 
Een adressenlijst met Rijks en Gemeente monumenten.

Rijksmonumenten.

Overzicht van alle 71 Rijksmonumenten in Tiel :
of
Op deze plattegrond zijn de meeste aangegeven.
Klik op de kaart om te vergroten.
 
 

Gemeentelijke monumenten

Op deze plattegrond zijn de meeste aangegeven.
klik op de kaart om te vergroten.
 
Overzicht van gemeentelijke monumenten in Tiel, incl buitengebied :
 
 
3 Bijlageboek deel van, alleen de
 
5 Voorstellen als aanvulling op de bestaande lijst Gemeentelijke monumenten.
zogenaamde Groslijst.


Publicaties.

 

8 april 2022 Er is een nieuwe uitgave van De Linge Achterna

dat is een mooi werk. Een goed overzicht van de Stad Tiel en het water.

Water:  een bedreiging en ook een bron van economische groei.

Met kaarten en toelichting, de Linge dwars door de stad, niet meer voor te stellen.

Geniet er nog even van, het landschap komt steeds meer in de knel.

Febr 2018 https://www.vuwestbetuwe.nl/ sites/vu15/files/uploads/VU%20cursusprogramma%202018-2019.pdf Hoe wordt je een Tieloloog? Start 31 okt 2018 7 lessen in Zinder. Altijd al meer willen weten over Tiel en de Tielerwaard? Volg dan de lezingcyclus Tielologie die tot stand gekomen is door een samenwerking van de organisaties Waardevol Tiel, de BATO (=archeologische werkplaats) en Volksuniversiteit West Betuwe. Onder supervisie van de heer Peter Schipper, o.a. conservator van het Tielse Streekmuseum, wordt op vier woensdagavonden een lezing gehouden door diverse sprekers met ieder een eigen specialisatie met betrekking tot de historie van Tiel en de Tielerwaard. De lezingcyclus wordt afgesloten met een stadswandeling door Tiel en een fietstocht door de Tielerwaard (facultatief). maart 2013 Wat is een omgevingsvisie ? mei 2012 Bespreeknotitie Ontwikkeling Beeldkwaliteitsvisie Tiel 29 mei 2012 Besluit college 25 dec 2012 Een interessante publicatie over de economische effecten van cultuurcentra en investeringen in cultuurhistorisch erfgoed. Shovel of spatel. Het schijnt ooit onderzocht te zijn voor een niet nader te noemen stad waar in de Tweede Wereldoorlog bij een brug een veldslag heeft plaatsgevonden: wat heeft meer schade aangericht aan het fysieke erfgoed, de veldslag, of de na-oorlogse bestuurders die verantwoordelijk waren voor de ‘wederopbouw’? Volgens de anekdote wonnen de na-oorlogse bestuurders deze veldslag glansrijk. Voorgelegd aan enige deskundigen op het gebied van erfgoed die dit boek begeleidden, konden zij de resultaten van dit (niet te traceren) onderzoek ruiterlijk beamen wat betreft hun eigen gemeente. Zelfs veel dorpen en steden die de oorlog zonder schade waren doorgekomen, kenden in de periode van ‘wederopbouw’ talloze grootschalige ...... lees verder 2 dec 2012 Gelderse natuur en milieu Federatie Website en aanmelden nieuwsbrief (gmf) https://www.gnmf.nl/ 2 dec 2012 Waalweelde Website en aanmelden nieuwsbrief https://waalweelde.gelderland.nl/ 26 okt 2012 De vroegere burchten in het oostelijk deel van het rivierengebied. Een verhaal van Bas Aarts. Vanaf de Vikingen tot... Linge Landschap een besloten kleinschalig oeverwallenlandschap met okt 2012 Is uw woning geschikt voor zonnepanelen? het antwoord is zo gevonden op: http://www.zonatlas.nl/tiel/ 2009 HET BEWAARDE LAND .... ontwikkelen van de bouwplannen voor Passewaaij ver van de rivier en het Inundatiekanaal gebleven. Daardoor ligt het Waaldeel van het Inundatiekanaal nog traditioneel als een grens tussen stad en land. Om die reden is vanaf de Ophemertse Dijk het ......... 5 okt 2010 Rivierenland was ooit het dichtstbevolkte gebied ..... Dijken zijn de oorzaak dat de regio onder water loopt...... De verdwenen Rivier de Zoel. april 2011. Document over de waarde van historische gevels. Presentatie Peter Schippers, Dit verhaal is te zien door hier te klikken. Stichting Tweestromenland in Beeld en Geluid http://tweestromenlandinbeeldengeluid.nl/films.php

Publicaties.

 
 
 
 


8 april 2022 Er is een nieuwe uitgave van De Linge Achterna

dat is een mooi werk. Een goed overzicht van de Stad Tiel en het water.

Water:  een bedreiging en ook een bron van economische groei.

Met kaarten en toelichting, de Linge dwars door de stad, niet meer voor te stellen.

Geniet er nog even van, het landschap komt steeds meer in de knel.

Febr 2018 https://www.vuwestbetuwe.nl/ sites/vu15/files/uploads/VU%20cursusprogramma%202018-2019.pdf Hoe wordt je een Tieloloog? Start 31 okt 2018 7 lessen in Zinder. Altijd al meer willen weten over Tiel en de Tielerwaard? Volg dan de lezingcyclus Tielologie die tot stand gekomen is door een samenwerking van de organisaties Waardevol Tiel, de BATO (=archeologische werkplaats) en Volksuniversiteit West Betuwe. Onder supervisie van de heer Peter Schipper, o.a. conservator van het Tielse Streekmuseum, wordt op vier woensdagavonden een lezing gehouden door diverse sprekers met ieder een eigen specialisatie met betrekking tot de historie van Tiel en de Tielerwaard. De lezingcyclus wordt afgesloten met een stadswandeling door Tiel en een fietstocht door de Tielerwaard (facultatief). maart 2013 Wat is een omgevingsvisie ? mei 2012 Bespreeknotitie Ontwikkeling Beeldkwaliteitsvisie Tiel 29 mei 2012 Besluit college 25 dec 2012 Een interessante publicatie over de economische effecten van cultuurcentra en investeringen in cultuurhistorisch erfgoed. Shovel of spatel. Het schijnt ooit onderzocht te zijn voor een niet nader te noemen stad waar in de Tweede Wereldoorlog bij een brug een veldslag heeft plaatsgevonden: wat heeft meer schade aangericht aan het fysieke erfgoed, de veldslag, of de na-oorlogse bestuurders die verantwoordelijk waren voor de ‘wederopbouw’? Volgens de anekdote wonnen de na-oorlogse bestuurders deze veldslag glansrijk. Voorgelegd aan enige deskundigen op het gebied van erfgoed die dit boek begeleidden, konden zij de resultaten van dit (niet te traceren) onderzoek ruiterlijk beamen wat betreft hun eigen gemeente. Zelfs veel dorpen en steden die de oorlog zonder schade waren doorgekomen, kenden in de periode van ‘wederopbouw’ talloze grootschalige ...... lees verder 2 dec 2012 Gelderse natuur en milieu Federatie Website en aanmelden nieuwsbrief (gmf) https://www.gnmf.nl/ 2 dec 2012 Waalweelde Website en aanmelden nieuwsbrief https://waalweelde.gelderland.nl/ 26 okt 2012 De vroegere burchten in het oostelijk deel van het rivierengebied. Een verhaal van Bas Aarts. Vanaf de Vikingen tot... Linge Landschap een besloten kleinschalig oeverwallenlandschap met okt 2012 Is uw woning geschikt voor zonnepanelen? het antwoord is zo gevonden op: http://www.zonatlas.nl/tiel/ 2009 HET BEWAARDE LAND .... ontwikkelen van de bouwplannen voor Passewaaij ver van de rivier en het Inundatiekanaal gebleven. Daardoor ligt het Waaldeel van het Inundatiekanaal nog traditioneel als een grens tussen stad en land. Om die reden is vanaf de Ophemertse Dijk het ......... 5 okt 2010 Rivierenland was ooit het dichtstbevolkte gebied ..... Dijken zijn de oorzaak dat de regio onder water loopt...... De verdwenen Rivier de Zoel. april 2011. Document over de waarde van historische gevels. Presentatie Peter Schippers, Dit verhaal is te zien door hier te klikken. Stichting Tweestromenland in Beeld en Geluid http://tweestromenlandinbeeldengeluid.nl/films.php

Monumenten.

Langs de monumenten in Tiel. Compleet met foto's en een beschrijving. (tgv pen monumentendag 2009). De te wandelen route is in de tekst blauw gemarkeerd.
Ter gelegenheid van OpenMonumentendag 2009 heeft het MAB voor de gemeente Tiel een cultuurhistorische fiets– en wandeltocht door het buitengebied en de historische stadskern samengesteld.

Dwalen door 2000 jaar cultuurhistorie

Het bevat naast de routebeschrijvingen ook kaartjes en veel informatie over de Tielse monumenten en landschappen .Aansluitend bij het thema van OM 2009, “Op de Kaart” is er veel aandacht voor historische plattegronden van het gebied en wat deze vertellen over de ruimtelijke ontwikkelingen door de eeuwen heen. Het gebied waar de cultuurhistorische tochten doorheen voert is dan ook een uniek cultuurlandschap, waar sporen zijn gevonden van menselijke bewoning, die zelfs terugreiken tot de Bronstijd. De route voert onder meer langs de eerste buitenbegraafplaats van Nederland,door de kern van het inmiddels volledig binnen de uitbreidingen van Tiel ingekapselde dorp Drumpt en via de historierijke Hamsche brug over de Linge door het fraaie polderlandschap. In dit buitengebied vinden de prachtige Betuwse boerderijen en de dorpen Kapel-Avezaath en Wadenoijen. Via een wandeling door het oude centrum van Tiel maakt men niet alleen kennis met het middeleeuwse verleden van de stad, maar ook met de boeiende en gevarieerde wederopbouwarchitectuur van kort na de Tweede Wereldoorlog.

Websites van over

Rijks en Gemeente monumenten.

Foto’s van 67

Bestaande monumenten

net voor de catastrofale beschietingen die Tiel in enkele weken veranderde in een puinhoop.
Een schitterende luchfoto 21 febr 1945

Monumenten.

 
 
 

Toelichting op: Een wandelroute door Tiel
Ter gelegenheid van OpenMonumentendag 2009 heeft het MAB voor de gemeente Tiel een cultuurhistorische fiets– en wandeltocht door het buitengebied en de historische stadskern samengesteld.

Dwalen door 2000 jaar

cultuurhistorie

Het bevat naast de routebeschrijvingen ook kaartjes en veel informatie over de Tielse monumenten en landschappen .Aansluitend bij het thema van OM 2009, “Op de Kaart” is er veel aandacht voor historische plattegronden van het gebied en wat deze vertellen over de ruimtelijke ontwikkelingen door de eeuwen heen. Het gebied waar de cultuurhistorische tochten doorheen voert is dan ook een uniek cultuurlandschap, waar sporen zijn gevonden van menselijke bewoning, die zelfs terugreiken tot de Bronstijd. De route voert onder meer langs de eerste buitenbegraafplaats van Nederland,door de kern van het inmiddels volledig binnen de uitbreidingen van Tiel ingekapselde dorp Drumpt en via de historierijke Hamsche brug over de Linge door het fraaie polderlandschap. In dit buitengebied vinden de prachtige Betuwse boerderijen en de dorpen Kapel-Avezaath en Wadenoijen. Via een wandeling door het oude centrum van Tiel maakt men niet alleen kennis met het middeleeuwse verleden van de stad, maar ook met de boeiende en gevarieerde wederopbouwarchitectuur van kort na de Tweede Wereldoorlog.
Langs de monumenten in Tiel. Compleet met foto's en een beschrijving. (tgv pen monumentendag 2009). De te wandelen route is in de tekst blauw gemarkeerd.

Websites van over

Rijks en Gemeente monumenten.

Foto’s van 67

Bestaande monumenten

Ga naar:

Een schitterende luchfoto 21 febr 1945
net voor de catastrofale beschietingen die Tiel in enkele weken veranderde in een puinhoop.

Bestaande Monumenten in en nabij de stad Tiel.

Ambtmanstraat 17
Achterweg bij 3
Sint Agnietenstraat 13
Sint Agnietenstraat 17
Sint Agnietenstraat 19
Sint Agnietenstraat 21
Sint Agnietenstraat 26
Ambtmanstraat 9
Ambtmanstraat 15
Ambtmanstraat 17
Ambtmanstraat 12
Ambtmanstraat 24
Ambtmanstraat 30 en Hoogeinde 2
Gasthuisstraat 20
Gasthuisstraat 24
Gasthuisstraat 96
Markt
Kalverbos 4
Kalverbos 6
Kerkplein 2
Kerkstraat 34
Kerkstraat 32
Kerkstraat 30A
Kerkstraat 30
Kerkstraat 6
Kerkstraat 23
Kerkplein 6
Kerkplein 5
Kerkplein bij 4
Kerkplein 4
Meester Troelstrastraat 1
Nieuwe Tielseweg 1
Burgemeester Meslaan 1
Ambtmanstraat 20
Achterweg 11
Ambtmanstraat bij 17
Ambtmanstraat bij 17
Sint Walburgkerkpad 3
Sint Walburgkerkpad 1
Voor de Kijkuit bij 7
Burgemeester Meslaan 81
Burgemeester Meslaan 121
Burgemeester Meslaan 78
Lingeweg 1
Verloop binnengracht Rechtbankstraat/ Grotebrugse Grintweg
Westluidensestraat 3
Weerstraat 49
Weerstraat 47
Sint Walburgstraat 19
Sint Walburgstraat 17
Sint Walburg 9
Sint Walburg 8
Sint Walburg 7
Sint Walburg 6
Sint Walburg 5
Sint Walburg 4
Sint Walburg 3
Sint Walburg 3
Waalstraat
Vismarkt op Plein
Plein 46
Ophemertsedijk 2
Tussen het westelijke uiteinde van de Hoogeindsestraat en de Oliemolensteeg
Lingedijk
J.D. van Leeuwenstraat
Koornmarkt 20
Korenbeursplein 2
Koninginnestraat 13

Bestaande Monumenten in en nabij de stad Tiel.

 
 
 
 

Ambtmanstraat 17
Achterweg bij 3
Sint Agnietenstraat 13
Sint Agnietenstraat 17
Sint Agnietenstraat 19
Sint Agnietenstraat 21
Sint Agnietenstraat 26
Ambtmanstraat 9
Ambtmanstraat 15
Ambtmanstraat 12
Ambtmanstraat 24
Ambtmanstraat 30 en Hoogeinde 2
Gasthuisstraat 20
Gasthuisstraat 24
Gasthuisstraat 96
Markt
Kalverbos 4
Kalverbos 6
Ambtmanstraat 17
Kerkplein 2
Kerkstraat 34
Kerkstraat 32
Kerkstraat 30A
Kerkstraat 30
Kerkstraat 6
Kerkstraat 23
Kerkplein 6
Kerkplein 5
Kerkplein bij 4
Kerkplein 4
Waalstraat
Vismarkt op Plein
Plein 46
Ophemertsedijk 2
Tussen het westelijke uiteinde van de Hoogeindsestraat en de Oliemolensteeg
Lingedijk
J.D. van Leeuwenstraat
Koornmarkt 20
Korenbeursplein 2
Koninginnestraat 13
Burgemeester Meslaan 78
Lingeweg 1
Verloop binnengracht Rechtbankstraat/ Grotebrugse Grintweg
Westluidensestraat 3
Weerstraat 49
Weerstraat 47
Sint Walburgstraat 19
Sint Walburgstraat 17
Sint Walburg 9
Sint Walburg 8
Sint Walburg 7
Sint Walburg 6
Sint Walburg 5
Sint Walburg 4
Sint Walburg 3
Sint Walburg 3
Ambtmanstraat 20
Achterweg 11
Ambtmanstraat bij 17
Ambtmanstraat bij 17
Sint Walburgkerkpad 3
Sint Walburgkerkpad 1
Voor de Kijkuit bij 7
Burgemeester Meslaan 81
Burgemeester Meslaan 121

Door op de foto te klikken wordt de foto vergroot.

U bent dan in wikipedia. Door in de linkerbovenhoek te klikken gaat u terug naar deze website.

Contact

Waardevol Tiel

Bestuur

Arnoud Reijnen voorzitter

awreijnen@ziggo.nl

John van Mil secretaris

john@vanmil-tiel.nl

De Kranshof 86

4005 DC Tiel

0653 757 004

Ronald van Lith penningmeester

rhvanlith@gmail.com

Meidoornstraat 12

4001ZE Tiel

0344 612328

Contact

Waardevol Tiel

Bestuur

Arnoud Reijnen voorzitter

awreijnen@ziggo.nl

John van Mil secretaris

john@vanmil-tiel.nl

De Kranshof 86

4005 DC Tiel

0653 757 004

Ronald van Lith penningmeester

rhvanlith@gmail.com

Meidoornstraat 12

4001ZE Tiel

0344 612328