Welkom

Welkom bij Waardevol Tiel.

Betrokken, adviserend maar het historisch besef

altijd op de eerste plaats.

Gevraagd, maar veelal ongevraagd houden we

de plannen van de gemeente Tiel tegen het licht.

Het gaat ons om Tiel, een stad om van te

houden.

Kijk met ons mee, geef uw mening, daar worden

we met z'n allen beter van.

  

Agenda voor 2 januari 2019

Kerkstraat 32 14.00

Opening.

Notulen 5 januari 2019.

Mededelingen en stukken.

Vaststellen extra agendapunten.

Afspraken van vorige vergadering.

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag en afspraken.

Sluiting.

Help ons.

Help ons Tiel, stad en natuur te beschermen! Waardevol Tiel zet zich in voor het behoud van cultuur en natuur in en om Tiel. Dat doen wij als vrijwilligers in een vereniging die onafhankelijk en zonder subsidie werkt. Of het nu gaat om de ondoordachte aanleg van velden met zonnepanelen, dijkverzwaring, de bescherming van roeken, het behoud van erfgoed, zoals de voormalige VVV- kiosk op de Veemarkt, we denken mee en komen met voorstellen. Of, als het niet anders kan, met een bezwaarschrift. Of wij doen mee met de open monumenten-dag in september en de historische stadswandeling. Dat kunnen wij niet alleen. Wij zijn afhankelijk van onze leden, donateurs en mensen die ons bij onze activiteiten willen helpen. Wilt u ons helpen? Dat kan:   - word lid en praat mee.  - vraag uw kennissen en vrienden om lid te worden. Of doe een lidmaatschap cadeau.  - help ons als vrijwilliger bij open monumentendagen of stadswandelingen, geef u op. Voor €12,- per jaar bent u al lid: http://www.waardevoltiel.nl/lidmaatschap.htm Samen zorgen we er voor dat het goed leven blijft in Tiel! Met vriendelijke groet, Arnoud. voorzitter.
© Waardevol Tiel Nog in te vullen er bij Statuten Andere docu Nogmeer
Beste mensen.
De opeenvolgende gemeentebesturen van onze gemeente zijn
de laatste jaren, zo lijkt het ons, steeds beter bezig.
Tenminste als het over zaken en toestanden gaat waar
Waardevol Tiel aandacht voor vraagt. Ofschoon wij onze
tanden ook nog dikwijls moeten laten knarsen. Maar wij zijn blij
verrast in de Gelderlander van 11 januari te lezen
dat Tiel zuiniger wordt op historische panden. Er komt weer geld
voor gemeentelijke monumenten en B en W willen tijde-lijk gaan
meebetalen aan het onderhoud. Verrassend vooral omdat er, tot
onze teleurstelling, ook dit jaar nul komma nul euroin de
gemeentelijke begroting was opgenomen voor
monumentensubsidie, waardoor ook de provinciale subsidie
nietkon worden benut. Maar laten we nog even wachten met jui-
chen, want het bedrag van twintigduizend euro dat
jaarlijksbeschikbaar wordt gesteld komt uit de reserve. En laat
de pro-vincie die reserve nu net als magertjes hebben
beoordeeld. Ermoet dus flink bezuinigd gaan worden en de raad
moet zich ernog over uitspreken.
Een ander pluspunt is dat de gemeente er tegenwoordig
werkvan maakt om belanghebbenden in een vroeg
stadiuminspraak te geven bij het opstellen van concept-
bestemmings-plannen. De vraag rijst dan wat er wordt gedaan
met inge-brachte voorstellen. Toch wel wat goeds, hebben wij
vastge-steld bij het overleg over het nieuwe
BestemmingsplanBinnenstad. De mogelijkheid tot plaatsing van
de kraan en degebruiksmogelijkheid van de werfkelder worden
meegeno-men. Zelfs wordt bekeken of de door ons verfooide
goothoog-te van een oud bouwplan op het Bleekveld kan
vervallen, hoe-
wel er mogelijk juridische consequenties aan vast zitten.
Ton
vergaderingen 2019. Aanvang 14.00 uur. Plaats: Kerkstraat 32. zaterdag 2 februari. zaterdag 2 maart. zaterdag 30 maart. zaterdag 4 mei. zaterdag 1 juni. zaterdag 6 juli. zaterdag 7 september. zaterdag 5 oktober. zaterdag 2 november. zaterdag 7 december.

Welkom

Welkom bij Waardevol Tiel.

Betrokken, adviserend maar het historisch besef altijd op

de eerste plaats.

Gevraagd, maar veelal ongevraagd houden we de

plannen van de gemeente Tiel tegen het licht.

Het gaat ons om Tiel, een stad om van te

houden.

Kijk met ons mee, geef uw mening, daar worden we met

z'n allen beter van.

  

Agenda voor 2 januari 2019

Kerkstraat 32 14.00

Opening.

Notulen 5 januari 2019.

Mededelingen en stukken.

Vaststellen extra agendapunten.

Afspraken van vorige vergadering.

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag en afspraken.

Sluiting.

Help ons.

Help ons Tiel, stad en natuur te beschermen! Waardevol Tiel zet zich in voor het behoud van cultuur en natuur in en om Tiel. Dat doen wij als vrijwilligers in een vereniging die onafhankelijk en zonder subsidie werkt. Of het nu gaat om de ondoordachte aanleg van velden met zonnepanelen, dijkverzwaring, de bescherming van roeken, het behoud van erfgoed, zoals de voormalige VVV-kiosk op de Veemarkt, we denken mee en komen met voorstellen. Of, als het niet anders kan, met een bezwaarschrift. Of wij doen mee met de open monumenten-dag in september en de historische stadswandeling. Dat kunnen wij niet alleen. Wij zijn afhankelijk van onze leden, donateurs en mensen die ons bij onze activiteiten willen helpen. Wilt u ons helpen? Dat kan:   - word lid en praat mee.  - vraag uw kennissen en vrienden om lid te worden. Of doe een lidmaatschap cadeau.  - help ons als vrijwilliger bij open monumentendagen of stadswandelingen, geef u op. Voor €12,- per jaar bent u al lid: http://www.waardevoltiel.nl/lidmaatschap.ht m Samen zorgen we er voor dat het goed leven blijft in Tiel! Met vriendelijke groet, Arnoud. voorzitter.
© Waardevol Tiel Nog in te vullen
Beste mensen.
De opeenvolgende gemeentebesturen van onze
gemeente zijn de laatste jaren, zo lijkt het ons, steeds
beter bezig.
Tenminste als het over zaken en toestanden gaat waar
Waardevol Tiel aandacht voor vraagt. Ofschoon wij onze
tanden ook nog dikwijls moeten laten knarsen. Maar wij
zijn blij verrast in de Gelderlander van 11 januari te lezen
dat Tiel zuiniger wordt op historische panden. Er komt
weer geld voor gemeentelijke monumenten en B en W
willen tijde-lijk gaan meebetalen aan het onderhoud.
Verrassend vooral omdat er, tot onze teleurstelling, ook
dit jaar nul komma nul euroin de gemeentelijke begroting
was opgenomen voor monumentensubsidie, waardoor
ook de provinciale subsidie nietkon worden benut. Maar
laten we nog even wachten met jui-chen, want het bedrag
van twintigduizend euro dat jaarlijksbeschikbaar wordt
gesteld komt uit de reserve. En laat de pro-vincie die
reserve nu net als magertjes hebben beoordeeld. Ermoet
dus flink bezuinigd gaan worden en de raad moet zich
ernog over uitspreken.
Een ander pluspunt is dat de gemeente er tegenwoordig
werkvan maakt om belanghebbenden in een vroeg
stadiuminspraak te geven bij het opstellen van concept-
bestemmings-plannen. De vraag rijst dan wat er wordt
gedaan met inge-brachte voorstellen. Toch wel wat
goeds, hebben wij vastge-steld bij het overleg over het
nieuwe BestemmingsplanBinnenstad. De mogelijkheid
tot plaatsing van de kraan en degebruiksmogelijkheid van
de werfkelder worden meegeno-men. Zelfs wordt
bekeken of de door ons verfooide goothoog-te van een
oud bouwplan op het Bleekveld kan vervallen, hoe-
wel er mogelijk juridische consequenties aan vast zitten.
Ton
vergaderingen 2019. Aanvang 14.00 uur. Plaats: Kerkstraat 32. zaterdag 2 februari. zaterdag 2 maart. zaterdag 30 maart. zaterdag 4 mei. zaterdag 1 juni. zaterdag 6 juli. zaterdag 7 september. zaterdag 5 oktober. zaterdag 2 november. zaterdag 7 december.