Welkom

Welkom bij Waardevol Tiel.

Betrokken, adviserend maar het historisch besef

altijd op de eerste plaats.

Gevraagd, maar veelal ongevraagd houden we

de plannen van de gemeente Tiel tegen het licht.

Het gaat ons om Tiel, een stad om van te

houden.

Kijk met ons mee, geef uw mening, daar worden

we met z'n allen beter van.

  

Agenda voor 2 maart 2019

Kerkstraat 32 14.00

Opening.

Notulen 2 februari 2019.

Mededelingen en stukken.

Vaststellen extra agendapunten.

Afspraken van vorige vergadering.

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag en afspraken.

Sluiting.

Help ons.

Help ons Tiel, stad en natuur te beschermen! Waardevol Tiel zet zich in voor het behoud van cultuur en natuur in en om Tiel. Dat doen wij als vrijwilligers in een vereniging die onafhankelijk en zonder subsidie werkt. Of het nu gaat om de ondoordachte aanleg van velden met zonnepanelen, dijkverzwaring, de bescherming van roeken, het behoud van erfgoed, zoals de voormalige VVV- kiosk op de Veemarkt, we denken mee en komen met voorstellen. Of, als het niet anders kan, met een bezwaarschrift. Of wij doen mee met de open monumenten-dag in september en de historische stadswandeling. Dat kunnen wij niet alleen. Wij zijn afhankelijk van onze leden, donateurs en mensen die ons bij onze activiteiten willen helpen. Wilt u ons helpen? Dat kan:   - word lid en praat mee.  - vraag uw kennissen en vrienden om lid te worden. Of doe een lidmaatschap cadeau.  - help ons als vrijwilliger bij open monumentendagen of stadswandelingen, geef u op. Voor €12,- per jaar bent u al lid: http://www.waardevoltiel.nl/lidmaatschap.htm Samen zorgen we er voor dat het goed leven blijft in Tiel! Met vriendelijke groet, Arnoud. voorzitter.
© Waardevol Tiel Nog in te vullen er bij Statuten Andere docu Nogmeer
Beste mensen,
In de vroege middeleeuwen, toen de stad Tiel nog deel
uitmaakte van het Lotharingse rijk, was het gebied van de
huidige gemeente Tiel gelegen op de grens van twee
gouwen. Te weten de gouw Teisterbant ten westen van
de ( Dode) Linge en de gouw Betuwe, met het dorp
Zandwijk, ten oosten daarvan. De Linge, in open verbinding
met de Waal, vormde dus de grafelijke grens. Hoewel de beide
graafschappen in het verloop van de geschiedenis verdwenen,
bestond die grens sindsdien nog tot in onze jaren. Maar dan
als de grens tussen het polderschap De Betuwe en de
Tielerwaard. Die grens verdween pas van de kaarten toen de
beide polderschappen enkele tientalle jaren geleden opgingen
in het Waterschap Rivierenland. Maar op de oude grens, tus-
sen Havendijk en Echteldsedijk, juist naast het benzinestation
van van Dijkhuizen, stond nog altijd een honderden jaren
oude monumentale grenspaal, weliswaar eigendom van het
waterschap, maar onder peetvaderschap gesteld van
Stadsherstel. Deze maakte zich er zorgen over dat de paal
beschadigd zou kunnen worden bij de op handen zijnde sloop
van het station. Maar uit een inspectie ter plaatse bleek de
paal verdwenen te zijn. Werklieden van het slopersbedrijf wis-
ten tot enige opluchting te vertellen dat de paal was wegge-
haald door mensen van het Waterschap. Daar geinformeerd
hebbend werd dat ook bevestigd. Maar het leek Stadsherstel
toch niet wenselijk de paal zomaar op de werf te laten liggen.
Er werd overeengekomen de paal tot de herplaatsing in het
museum op te slaan. Daar ligt hij nu volgens het Waterschap,
maar volgens het museum niet. Dus waar is de paal nu? Het
Waterschap is in verwarring en Stadsherstel vol vrees.
Ton
vergaderingen 2019. Aanvang 14.00 uur. Plaats: Kerkstraat 32. zaterdag 2 maart. zaterdag 30 maart. zaterdag 4 mei. zaterdag 1 juni. zaterdag 6 juli. zaterdag 7 september. zaterdag 5 oktober. zaterdag 2 november. zaterdag 7 december.

Welkom

Welkom bij Waardevol Tiel.

Betrokken, adviserend maar het historisch besef altijd op

de eerste plaats.

Gevraagd, maar veelal ongevraagd houden we de

plannen van de gemeente Tiel tegen het licht.

Het gaat ons om Tiel, een stad om van te

houden.

Kijk met ons mee, geef uw mening, daar worden we met

z'n allen beter van.

  

Agenda voor 2 maart 2019

Kerkstraat 32 14.00

Opening.

Notulen 2 februari 2019.

Mededelingen en stukken.

Vaststellen extra agendapunten.

Afspraken van vorige vergadering.

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag en afspraken.

Sluiting.

Help ons.

Help ons Tiel, stad en natuur te beschermen! Waardevol Tiel zet zich in voor het behoud van cultuur en natuur in en om Tiel. Dat doen wij als vrijwilligers in een vereniging die onafhankelijk en zonder subsidie werkt. Of het nu gaat om de ondoordachte aanleg van velden met zonnepanelen, dijkverzwaring, de bescherming van roeken, het behoud van erfgoed, zoals de voormalige VVV-kiosk op de Veemarkt, we denken mee en komen met voorstellen. Of, als het niet anders kan, met een bezwaarschrift. Of wij doen mee met de open monumenten-dag in september en de historische stadswandeling. Dat kunnen wij niet alleen. Wij zijn afhankelijk van onze leden, donateurs en mensen die ons bij onze activiteiten willen helpen. Wilt u ons helpen? Dat kan:   - word lid en praat mee.  - vraag uw kennissen en vrienden om lid te worden. Of doe een lidmaatschap cadeau.  - help ons als vrijwilliger bij open monumentendagen of stadswandelingen, geef u op. Voor €12,- per jaar bent u al lid: http://www.waardevoltiel.nl/lidmaatschap.ht m Samen zorgen we er voor dat het goed leven blijft in Tiel! Met vriendelijke groet, Arnoud. voorzitter.
© Waardevol Tiel Nog in te vullen
Beste mensen,
In de vroege middeleeuwen, toen de stad Tiel nog deel
uitmaakte van het Lotharingse rijk, was het gebied van de
huidige gemeente Tiel gelegen op de grens van twee
gouwen. Te weten de gouw Teisterbant ten westen van
de ( Dode) Linge en de gouw Betuwe, met het dorp
Zandwijk, ten oosten daarvan. De Linge, in open
verbinding
met de Waal, vormde dus de grafelijke grens. Hoewel de
beide
graafschappen in het verloop van de geschiedenis
verdwenen,
bestond die grens sindsdien nog tot in onze jaren. Maar
dan
als de grens tussen het polderschap De Betuwe en de
Tielerwaard. Die grens verdween pas van de kaarten toen
de
beide polderschappen enkele tientalle jaren geleden
opgingen
in het Waterschap Rivierenland. Maar op de oude grens,
tus-
sen Havendijk en Echteldsedijk, juist naast het
benzinestation
van van Dijkhuizen, stond nog altijd een honderden jaren
oude monumentale grenspaal, weliswaar eigendom van
het
waterschap, maar onder peetvaderschap gesteld van
Stadsherstel. Deze maakte zich er zorgen over dat de paal
beschadigd zou kunnen worden bij de op handen zijnde
sloop
van het station. Maar uit een inspectie ter plaatse bleek
de
paal verdwenen te zijn. Werklieden van het slopersbedrijf
wis-
ten tot enige opluchting te vertellen dat de paal was
wegge-
haald door mensen van het Waterschap. Daar
geinformeerd
hebbend werd dat ook bevestigd. Maar het leek
Stadsherstel
toch niet wenselijk de paal zomaar op de werf te laten
liggen.
Er werd overeengekomen de paal tot de herplaatsing in
het
museum op te slaan. Daar ligt hij nu volgens het
Waterschap,
maar volgens het museum niet. Dus waar is de paal nu?
Het
Waterschap is in verwarring en Stadsherstel vol vrees.
Ton
vergaderingen 2019. Aanvang 14.00 uur. Plaats: Kerkstraat 32. zaterdag 2 maart. zaterdag 30 maart. zaterdag 4 mei. zaterdag 1 juni. zaterdag 6 juli. zaterdag 7 september. zaterdag 5 oktober. zaterdag 2 november. zaterdag 7 december.