Welkom

Welkom bij Waardevol Tiel.

Betrokken, adviserend maar het historisch besef

altijd op de eerste plaats.

Gevraagd, maar veelal ongevraagd houden we

de plannen van de gemeente Tiel tegen het licht.

Het gaat ons om Tiel, een stad om van te

houden.

Kijk met ons mee, geef uw mening, daar worden

we met z'n allen beter van.

 

Agenda voor 2021

Kerkstraat 32 14.00

Agenda voor Waardevol Tiel 3 juli 2021.

Opening.

Notulen zaterdag 5 juni 2021. Mededelingen en stukken. Vaststellen extra agendapunten. Afspraken en actiepunten van de vorige vergadering. Wat verder ter tafel komt. Rondvraag. Sluiting)

Help ons.

Help ons Tiel, stad en natuur te beschermen! Waardevol Tiel zet zich in voor het behoud van cultuur en natuur in en om Tiel. Dat doen wij als vrijwilligers in een vereniging die onafhankelijk en zonder subsidie werkt. Of het nu gaat om de ondoordachte aanleg van velden met zonnepanelen, dijkverzwaring, de bescherming van roeken, het behoud van erfgoed, zoals de voormalige VVV- kiosk op de Veemarkt, we denken mee en komen met voorstellen. Of, als het niet anders kan, met een bezwaarschrift. Of wij doen mee met de open monumenten-dag in september en de historische stadswandeling. Dat kunnen wij niet alleen. Wij zijn afhankelijk van onze leden, donateurs en mensen die ons bij onze activiteiten willen helpen. Wilt u ons helpen? Dat kan:   - word lid en praat mee.  - vraag uw kennissen en vrienden om lid te worden. Of doe een lidmaatschap cadeau.  - help ons als vrijwilliger bij open monumentendagen of stadswandelingen, geef u op. Voor €12,- per jaar bent u al lid: http://www.waardevoltiel.nl/lidmaatschap.htm Samen zorgen we er voor dat het goed leven blijft in Tiel! Met vriendelijke groet, Arnoud. voorzitter.
Beste mensen, Eindelijk hebben we dan toch weer, in de vertrouwde vergaderkamer van Nette Diepeveen, onze hoofden bij elkaar kunnen steken, behoudens anderhalve meter afstand. Dat betekende een lange zitting om weer helemaal bij de tijd te komen. Twee belangrijke zaken kwamen daarbij voor het voetlicht: de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar en de bestemmingsplanwijziging t.b.v. Anders Wonen. Wat het eerste betreft willen wij graag onderwerpen aandragen voor de verkiezingsprogramma’s van de partijen, die daar in de komende maanden aan gaan werken. Wij hebben besloten om de partijen een lijst met uiteenlopende aandachtspunten aangaande landschap, natuur en monumentale zaken toe te sturen met de vraag deze in hun verkiezingsprogramma op te nemen. Daarbij gaat het onder meer over het vrijwaren van het arcadische Lingegebied van zaken als zonnevelden en plastic tunnels. Maar ook over het inventariseren en beschermen van typische  andschapselementen, en over agrarisch natuurbeheer van de Kleine Willemswaard. Wat de monumenten betreft vragen wij aandacht voor het Jeka fabriekje, de werfkelders, de steegafsluitingen, de schuilkelder bij het weeshuis, de aanvulling van de monumentenlijst en zoal meer. Volgens ons is er voor elke partij wel wat wils. Voor het bestemmingsplan van Anders Wonen in het waardevolle gebied van de Linge, vragen wij het gemeentebestuur dit als een tijdelijk bestemmingsplan aan te duiden, met wijziging in bestemming groen, zodra de tijdelijke woonhuisjes niet meer nodig zijn.  Ton    
Lees verder onder Maandblad juli 2021
vergaderingen 2021. Aanvang 14.00 uur. Plaats: Kerkstraat 32.
zaterdag 3 juli. zaterdag 4 september. zaterdag 2 oktober. zaterdag 6 november. zaterdag 4 december.

Help ons.

Help ons Tiel, stad en natuur te beschermen! Waardevol Tiel zet zich in voor het behoud van cultuur en natuur in en om Tiel. Dat doen wij als vrijwilligers in een vereniging die onafhankelijk en zonder subsidie werkt. Of het nu gaat om de ondoordachte aanleg van velden met zonnepanelen, dijkverzwaring, de bescherming van roeken, het behoud van erfgoed, zoals de voormalige VVV-kiosk op de Veemarkt, we denken mee en komen met voorstellen. Of, als het niet anders kan, met een bezwaarschrift. Of wij doen mee met de open monumenten-dag in september en de historische stadswandeling. Dat kunnen wij niet alleen. Wij zijn afhankelijk van onze leden, donateurs en mensen die ons bij onze activiteiten willen helpen. Wilt u ons helpen? Dat kan:   - word lid en praat mee.  - vraag uw kennissen en vrienden om lid te worden. Of doe een lidmaatschap cadeau.  - help ons als vrijwilliger bij open monumentendagen of stadswandelingen, geef u op. Voor €12,- per jaar bent u al lid: http://www.waardevoltiel.nl/lidmaatschap.ht m Samen zorgen we er voor dat het goed leven blijft in Tiel! Met vriendelijke groet, Arnoud. voorzitter.
vergaderingen 2021. Aanvang 14.00 uur. Plaats: Kerkstraat 32.
Beste mensen, Eindelijk hebben we dan toch weer, in de vertrouwde vergaderkamer van Nette Diepeveen, onze hoofden bij elkaar kunnen steken, behoudens anderhalve meter afstand. Dat betekende een lange zitting om weer helemaal bij de tijd te komen. Twee belangrijke zaken kwamen daarbij voor het voetlicht: de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar en de bestemmingsplanwijziging t.b.v. Anders Wonen. Wat het eerste betreft willen wij graag onderwerpen aandragen voor de verkiezingsprogramma’s van de partijen, die daar in de komende maanden aan gaan werken. Wij hebben besloten om de partijen een lijst met uiteenlopende aandachtspunten aangaande landschap, natuur en monumentale zaken toe te sturen met de vraag deze in hun verkiezingsprogramma op te nemen. Daarbij gaat het onder meer over het vrijwaren van het arcadische Lingegebied van zaken als zonnevelden en plastic tunnels. Maar ook over het inventariseren en beschermen van typische  andschapselementen, en over agrarisch natuurbeheer van de Kleine Willemswaard. Wat de monumenten betreft vragen wij aandacht voor het Jeka fabriekje, de werfkelders, de steegafsluitingen, de schuilkelder bij het weeshuis, de aanvulling van de monumentenlijst en zoal meer. Volgens ons is er voor elke partij wel wat wils. Voor het bestemmingsplan van Anders Wonen in het waardevolle gebied van de Linge, vragen wij het gemeentebestuur dit als een tijdelijk bestemmingsplan aan te duiden, met wijziging in bestemming groen, zodra de tijdelijke woonhuisjes niet meer nodig zijn.  Ton    

Welkom

Welkom bij Waardevol Tiel.

Betrokken, adviserend maar het historisch besef

altijd op de eerste plaats.

Gevraagd, maar veelal ongevraagd houden we

de plannen van de gemeente Tiel tegen het licht.

Het gaat ons om Tiel, een stad om

van te houden.

Kijk met ons mee, geef uw mening, daar worden

we met z'n allen beter van.

 

Agenda voor 2021

Kerkstraat 32 14.00

Agenda voor Waardevol Tiel 3 juli 2021.

Opening.

Notulen zaterdag 5 juni 2021. Mededelingen en stukken. Vaststellen extra agendapunten. Afspraken en actiepunten van de vorige vergadering. Wat verder ter tafel komt. Rondvraag. Sluiting)
Lees verder onder Maandblad juli 2021

zaterdag 3 juli.

zaterdag 4 september.

zaterdag 2 oktober.

zaterdag 6 november.

zaterdag 4 december.