Welkom

Welkom bij Waardevol Tiel.

Betrokken, adviserend maar het historisch besef

altijd op de eerste plaats.

Gevraagd, maar veelal ongevraagd houden we

de plannen van de gemeente Tiel tegen het licht.

Het gaat ons om Tiel, een stad om van te

houden.

Kijk met ons mee, geef uw mening, daar worden

we met z'n allen beter van.

  

Agenda voor 1 juni 2019

Kerkstraat 32 14.00

Opening.

Notulen 4 mei 2019.

Mededelingen en stukken.

Vaststellen extra agendapunten.

Afspraken en actiepunten van de vorige

vergadering.

Gesprek met Gemeentebestuur.

Rode beuk Walstede.

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag en afspraken.

Sluiting.

Help ons.

Help ons Tiel, stad en natuur te beschermen! Waardevol Tiel zet zich in voor het behoud van cultuur en natuur in en om Tiel. Dat doen wij als vrijwilligers in een vereniging die onafhankelijk en zonder subsidie werkt. Of het nu gaat om de ondoordachte aanleg van velden met zonnepanelen, dijkverzwaring, de bescherming van roeken, het behoud van erfgoed, zoals de voormalige VVV- kiosk op de Veemarkt, we denken mee en komen met voorstellen. Of, als het niet anders kan, met een bezwaarschrift. Of wij doen mee met de open monumenten-dag in september en de historische stadswandeling. Dat kunnen wij niet alleen. Wij zijn afhankelijk van onze leden, donateurs en mensen die ons bij onze activiteiten willen helpen. Wilt u ons helpen? Dat kan:   - word lid en praat mee.  - vraag uw kennissen en vrienden om lid te worden. Of doe een lidmaatschap cadeau.  - help ons als vrijwilliger bij open monumentendagen of stadswandelingen, geef u op. Voor €12,- per jaar bent u al lid: http://www.waardevoltiel.nl/lidmaatschap.htm Samen zorgen we er voor dat het goed leven blijft in Tiel! Met vriendelijke groet, Arnoud. voorzitter.
Beste mensen,
In opdracht van de Gemeente Tiel doet het bekende
adviesbureau Berenschot momenteel onderzoek naar wat Tiel is.
Waardoor wordt Tiel gekenmerkt? Wat is haar dna, haar
karakter? Het rapport dat uit het onderzoek voort moet komen is
alvast ‘De Smaak van Tiel’ gedoopt. Maar ‘De Smoel van Tiel’ had
wellicht een toepasselijkere titel kunnen zijn. Ondertussen zijn
de voorlopige conclusies niet al te best. Tiel kenmerkt zich door
van alles, maar van dat alles toch ook weer wat weinig. Zo is Tiel
weliswaar een zeer oude historische stad, die tussen de jaren
achthonderd en duizend het belangrijkste draaipunt vormde in
de internationale handel van Noord-West Europa. Maar daar zie
je in het straatbeeld weinig van terug. Tiel was daarna ook ooit
een Hanzestad, maar er is zelfs in ons museum niet veel van te
zien. Tiel was ook een bekende fruitstad. Maar is zij dat nog?
Waar de boomgaarden stonden bevinden zich nu
bedrijfsgebouwen en woonhuizen. De beide ooit belangrijke
fruitveilingen zijn verdwenen, evenals de fruitverwerkende
bedrijven, waarvan ons alleen het symbool in de vorm van Flipje
nog resteert. En zo zijn er meer vragen te stellen. Over Tiel als
centrumgemeente, als winkelstad, als industriestad. Maar hoe
nu Tiel haar smoelwerk terug te geven? Daar gaat het om. En dat
is een vraag die niet alleen door het gemeentebestuur wordt
gesteld, maar waar ook Waardevol Tiel zich sinds jaren, en
dikwijls als de roepende in de woestijn, mee bezig houdt. Hoewel
wij vooral achter de feiten aanhollen en proberen te voorkomen
dat de gemeente Tiel niet nog meer smoel verliest.
Ton
vergaderingen 2019. Aanvang 14.00 uur. Plaats: Kerkstraat 32. zaterdag 4 mei. zaterdag 1 juni. zaterdag 6 juli. zaterdag 7 september. zaterdag 5 oktober. zaterdag 2 november. zaterdag 7 december.

Welkom

Welkom bij Waardevol Tiel.

Betrokken, adviserend maar het historisch besef altijd op

de eerste plaats.

Gevraagd, maar veelal ongevraagd houden we de

plannen van de gemeente Tiel tegen het licht.

Het gaat ons om Tiel, een stad om van te

houden.

Kijk met ons mee, geef uw mening, daar worden we met

z'n allen beter van.

  

Agenda voor 1 juni 2019

Kerkstraat 32 14.00

Opening.

Notulen 4 mei 2019.

Mededelingen en stukken.

Vaststellen extra agendapunten.

Afspraken en actiepunten van de vorige vergadering.

Gesprek met Gemeentebestuur.

Rode beuk Walstede.

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag en afspraken.

Sluiting.

Help ons.

Help ons Tiel, stad en natuur te beschermen! Waardevol Tiel zet zich in voor het behoud van cultuur en natuur in en om Tiel. Dat doen wij als vrijwilligers in een vereniging die onafhankelijk en zonder subsidie werkt. Of het nu gaat om de ondoordachte aanleg van velden met zonnepanelen, dijkverzwaring, de bescherming van roeken, het behoud van erfgoed, zoals de voormalige VVV-kiosk op de Veemarkt, we denken mee en komen met voorstellen. Of, als het niet anders kan, met een bezwaarschrift. Of wij doen mee met de open monumenten-dag in september en de historische stadswandeling. Dat kunnen wij niet alleen. Wij zijn afhankelijk van onze leden, donateurs en mensen die ons bij onze activiteiten willen helpen. Wilt u ons helpen? Dat kan:   - word lid en praat mee.  - vraag uw kennissen en vrienden om lid te worden. Of doe een lidmaatschap cadeau.  - help ons als vrijwilliger bij open monumentendagen of stadswandelingen, geef u op. Voor €12,- per jaar bent u al lid: http://www.waardevoltiel.nl/lidmaatschap.ht m Samen zorgen we er voor dat het goed leven blijft in Tiel! Met vriendelijke groet, Arnoud. voorzitter.
Beste mensen,
In opdracht van de Gemeente Tiel doet het bekende
adviesbureau Berenschot momenteel onderzoek naar
wat Tiel is. Waardoor wordt Tiel gekenmerkt? Wat is haar
dna, haar karakter? Het rapport dat uit het onderzoek
voort moet komen is alvast ‘De Smaak van Tiel’ gedoopt.
Maar ‘De Smoel van Tiel’ had wellicht een toepasselijkere
titel kunnen zijn. Ondertussen zijn de voorlopige
conclusies niet al te best. Tiel kenmerkt zich door van
alles, maar van dat alles toch ook weer wat weinig. Zo is
Tiel weliswaar een zeer oude historische stad, die tussen
de jaren achthonderd en duizend het belangrijkste
draaipunt vormde in de internationale handel van Noord-
West Europa. Maar daar zie je in het straatbeeld weinig
van terug. Tiel was daarna ook ooit een Hanzestad, maar
er is zelfs in ons museum niet veel van te zien. Tiel was
ook een bekende fruitstad. Maar is zij dat nog? Waar de
boomgaarden stonden bevinden zich nu
bedrijfsgebouwen en woonhuizen. De beide ooit
belangrijke fruitveilingen zijn verdwenen, evenals de
fruitverwerkende bedrijven, waarvan ons alleen het
symbool in de vorm van Flipje nog resteert. En zo zijn er
meer vragen te stellen. Over Tiel als centrumgemeente,
als winkelstad, als industriestad. Maar hoe nu Tiel haar
smoelwerk terug te geven? Daar gaat het om. En dat is
een vraag die niet alleen door het gemeentebestuur
wordt gesteld, maar waar ook Waardevol Tiel zich sinds
jaren, en dikwijls als de roepende in de woestijn, mee
bezig houdt. Hoewel wij vooral achter de feiten aanhollen
en proberen te voorkomen dat de gemeente Tiel niet nog
meer smoel verliest.
Ton
vergaderingen 2019. Aanvang 14.00 uur. Plaats: Kerkstraat 32. zaterdag 4 mei. zaterdag 1 juni. zaterdag 6 juli. zaterdag 7 september. zaterdag 5 oktober. zaterdag 2 november. zaterdag 7 december.